Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

RazširiSkrči
Predlogi zakonov na D
naslov (kratica)
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L)  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L)
Happy IconShow details for Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2T)  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2T)
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U)  Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U)
Happy IconShow details for Dopolnitev seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja in podpis osnutek Sporazuma o spDopolnitev seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja in podpis osnutek Sporazuma o spodbujanju in zaščiti naložb
Happy IconShow details for Dopolnitev seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek konvencije s spremembamiDopolnitev seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek konvencije s spremembami in dopolnitvami slovenskega osnutka Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
Happy IconShow details for Dopolnjen seznam držav in drugih ozemelj, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek SporazumDopolnjen seznam držav in drugih ozemelj, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek Sporazuma o izmenjavi informacij v davčnih zadevah s spremembami in dopolnitvami slovenskega osnutka sporazuma
Happy IconShow details for Dopolnjen seznam držav ter drugih ozemelj, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek SporazuDopolnjen seznam držav ter drugih ozemelj, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek Sporazuma o izmenjavi informacij v davčnih zadevah (INTERNO)
Happy IconShow details for Dopolnjen seznam držav, ki jim bo Republika Slovenija v pogajanja ponudila osnutek Konvencije o izogibanju dvDopolnjen seznam držav, ki jim bo Republika Slovenija v pogajanja ponudila osnutek Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od odhodka in premoženja
Happy IconShow details for Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-A)  Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-A)
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C)  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C)

Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov