Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (pobuda za mednarodni sporazum postopek)
Naslov zakona:Dopolnjen seznam držav ter drugih ozemelj, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek Sporazuma o izmenjavi informacij v davčnih zadevah (INTERNO)
Klasifikacijska številka:432-01/12-0012/
EPA:531 - VI
Kratica:
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:16 - Odbor za zunanjo politiko
Dodelitev - ostali:
Datum prejema v DZ:07/20/2012
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 09/21/2012
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov