Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (skrajšani postopek)
Naslov zakona:Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
Klasifikacijska številka:435-01/19-0004/
EPA:0406 - VIII
Kratica:ZDoh-2T
Predlagatelj:SK - Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)
Dodelitev - MDT:14 - Odbor za finance
Dodelitev - ostali:22 - Zakonodajno-pravna služba
Datum prejema v DZ:02/12/2019
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 03/27/2019
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov