Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (redni postopek - prva obravnava)
Naslov zakona:Zakon o spremembah Zakona o dohodnini
Klasifikacijska številka:435-01/19-0005/
EPA:0474 - VIII
Kratica:ZDoh-2U
Predlagatelj:SK - Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec)
Dodelitev - MDT:14 - Odbor za finance
Dodelitev - ostali:22 - Zakonodajno-pravna služba
Datum prejema v DZ:03/19/2019
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 03/21/2019
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov