Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (pobuda za mednarodni sporazum postopek)
Naslov zakona:Dopolnjen seznam držav in drugih ozemelj, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek Sporazuma o izmenjavi informacij v davčnih zadevah s spremembami in dopolnitvami slovenskega osnutka sporazuma
Klasifikacijska številka:432-01/17-0019/
EPA:2260 - VII
Kratica:
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:16 - Odbor za zunanjo politiko
Dodelitev - ostali:14 - Odbor za finance in monetarno politiko
Datum prejema v DZ:10/03/2017
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 10/16/2017
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov