Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (pobuda za mednarodni sporazum postopek)
Naslov zakona:Dopolnitev seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja in podpis osnutek Sporazuma o spodbujanju in zaščiti naložb
Klasifikacijska številka:410-01/12-0005/
EPA:831 - VI
Kratica:
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:16 - Odbor za zunanjo politiko
Dodelitev - ostali:11 - Odbor za gospodarstvo
Datum prejema v DZ:12/07/2012
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 02/26/2015
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov