Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (redni postopek - prva obravnava)
Naslov zakona:Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
Klasifikacijska številka:432-01/19-0013/
EPA:0469 - VIII
Kratica:ZDavP-2L
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:14 - Odbor za finance
Dodelitev - ostali:22 - Zakonodajno-pravna služba
Datum prejema v DZ:03/14/2019
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 03/15/2019
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov