Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (skrajšani postopek)
Naslov zakona:Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
Klasifikacijska številka:700-07/19-0005/
EPA:0455 - VIII
Kratica:ZDT-1C
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:53 - Odbor za pravosodje
Dodelitev - ostali:22 - Zakonodajno-pravna služba
Datum prejema v DZ:03/08/2019
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 03/18/2019
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov