Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (skrajšani postopek)
Naslov zakona:Zakon o spremembah Družinskega zakonika
Klasifikacijska številka:542-08/19-0002/
EPA:0417 - VIII
Kratica:DZ-A
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:24 - Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
Dodelitev - ostali:22 - Zakonodajno-pravna služba
Datum prejema v DZ:02/15/2019
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 03/27/2019
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov