Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (pobuda za mednarodni sporazum postopek)
Naslov zakona:Dopolnitev seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek konvencije s spremembami in dopolnitvami slovenskega osnutka Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
Klasifikacijska številka:432-01/18-0002/
EPA:2533 - VII
Kratica:
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:16 - Odbor za zunanjo politiko
Dodelitev - ostali:14 - Odbor za finance in monetarno politiko
Datum prejema v DZ:01/12/2018
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 01/17/2018
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov