SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

"Slovenija 2030" – Privatizacija

Ljubljana, 15. 7. 2013

Predsednik republike Borut Pahor je v ponedeljek, 15. julija 2013, ob 11.00 uri, v Veliki dvorani Predsedniške palače, gostil konferenco "Slovenija 2030" – Privatizacija.

Konferenca "Slovenija 2030 - Privatizacija" - posnetek

Na prvi, uvodni konferenci o Sloveniji 2030 je bilo pogosto poudarjeno, da so imele škodljive plati procesa privatizacije take razsežnosti, da danes in v prihodnje puščajo močan pečat nezaupanja v institucije države in poslovnega sveta in stvarno poglabljajo sedanjo gospodarsko krizo.

Glede na dejstvo, da bodo današnje odločitve o spremembi državne lastnine v zasebno imele posledice tudi v naslednjem desetletju, je pomembno, da v postopkih napovedane prodaje ne ponovimo napak, ki smo jih storili v dosedanjih procesih privatizacije in da ne naredimo novih, ki bi ogrozile stremljenje k tistim vrednotam in ciljem, ki smo jih izpostavili v uvodni razpravi o Sloveniji 2030.

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da so v tem trenutku najpomembnejša tri vprašanja: sanacija bank, fiskalna konsolidacija in strukturne reforme. Vsako od omenjenih vprašanj se tako ali drugače dotakne tudi vprašanja državnega lastništva.

Namen posveta je bilo povezati posamezna vprašanja privatizacije s strukturnimi reformami, fiskalno konsolidacijo in sanacijo bančnega sistema. Razprava je bila namenjena prodaji državnih podjetij in posameznih deležev države v gospodarskih družbah, tujim naložbam, pa tudi privatizaciji izvajanja javnih gospodarskih služb, odnosu države do javne infrastrukture in naravnega dobra.

Razprava je potekala predvsem o naslednjih ključnih vprašanjih:
  • kako določiti, katera državna podjetja bodo ostala v državni lasti,
  • kje in zakaj naj bi bilo potrebno ohraniti deleže države v lastniški strukturi,
  • kako ravnati s premoženjem SODA in KADA,
  • kako naj poteka proces prodaje, da bo pregleden in brez tveganja korupcije,
  • kdaj prodati in kaj s kupnino od prodaje?

Uvodni nagovor: Na konferenci so sodelovali:
  • Alenka Avberšek – izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije za politike in zakonodajo;
  • Aleš Bratož – predsednik uprave družbe REVOZ Novo mesto;
  • Mag. Andrej Vizjak – poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, predsednik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ, nekdanji minister za delo, družino in socialne zadeve;
  • Bojan Starman – poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, predsednik Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko;
  • Dagmar Komar – nekdanja predsednica uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN);
  • Gašpar Gašpar Mišič – državni sekretar zadolžen za koordinacijo velikih infrastrukturnih projektov in pomoč pri sanaciji gospodarskih družb v težavah;
  • Prof. dr. Igor Masten – izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani;
  • Prof. dr. Maks Tajnikar – redni profesor, nekdanji minister za finance;
  • Marko Golob – nekdanji član uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN);
  • Mag. Marko Pogačnik – poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, predsednik Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu;
  • Matjaž Han – poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, nekdanji predsednik Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo;
  • Prof. dr. Miha Juhart – redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani;
  • Prof. dr. Nevenka Hrovatin – redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani;
  • Samo Omerzel – minister za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije;
  • Mag. Stanko Stepišnik – minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije;
  • Mag. Tomaž Kuntarič – predsednik uprave Slovenske odškodninske družbe (SOD);
  • Dr. Uroš Čufer – minister za finance Republike Slovenije;
  • Mag. Vojmir Urlep – predsednik uprave družbe LEK Ljubljana.