SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

"Slovenija 2030" - Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

Brdo pri Kranju, 2. 2. 2016

Predsednik republike Borut Pahor je v torek, 2. februarja 2016, ob 10.30 uri, v dvorani Grandis Kongresnega centra Brdo, v okviru projekta Slovenija 2030 gostil konferenco "Slovenija 2030" – Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije.Slovenija letos praznuje petindvajseti rojstni dan. Lokalna samouprava, ki jo imamo, je le nekaj mlajša - reformirana je bila leta 1993. V tem obdobju se je lokalna samouprava razvijala tako, da imamo danes 212 občin z zelo različnimi značilnostmi. Želja po neposrednem urejanju lokalnih zadev je vodila do ustanavljanja tudi takih občin, ki ne izpolnjujejo zakonsko predpisanih meril za ustanovitev. Ne glede na to pa je splošna ocena, tudi mednarodnih organizacij, da lokalna samouprava pri nas pomembno prispeva tako k demokratizaciji kakor tudi k splošnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju države. Seveda se ob tem vsi zavedamo nekaterih pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno v prihodnje odpraviti.

Težišče razprave je bilo usmerjeno predvsem na vprašanjih, ki so dolgoročno zelo pomembna:
 • Kakšna je vloga in odgovornost lokalne samouprave za gospodarski razvoj države in države za razvoj lokalnih skupnosti? Kako zagotoviti večjo povezanost med državo in občinami pri vodenju gospodarske in razvojne politike? Kako bolj povezano in usklajeno načrtovati in izvajati ukrepe države in občin za dosego skupnega cilja - izboljšanja življenja državljank in državljanov?
 • Kako izboljšati organizacijo lokalne samouprave in javnih služb, ki jih mora lokalna samouprava zagotavljati, da bi bili učinki in zadovoljstvo občanov največje?

"Slovenija 2030" – Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije
Foto: UPRS

Uvodni nagovor:
Minister in predstavniki ministrstev
 • Boris Koprivnikar, podpredsednik vlade in minister za javno upravo
 • Rudolf Rome, vodja Sektorja za izvajanje nacionalnih programov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • mag. Nena Dokuzov, vodja Sektorja za socialno podjetništvo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • mag. Igor Strmšnik, sekretar razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Marjana Dermelj, sekretarka v Sektorju za razvojne politike pri Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Župani oz. predstavniki občin
  • mag. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota
  • Alojz Sok, župan Občine Ormož
  • dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor
  • Anton Butolen, župan Občine Žetale
  • Anton Zakrajšek, župan Občine Velike Lašče
  • Berto Menard, župan Občine Logatec
  • mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič
  • Darko Fras, župan Občine Sveta trojica v Slovenskih Goricah
  • Franc Rokavec, župan Občine Litija
  • Franc Setnikar, župan Občine Dobrova – Polhov Gradec
  • Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
  • mag. Igor Kolenc, župan Občine Izola
  • Ivan Jordan, župan Občine Škofljica
  • dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica
  • Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje
  • Leopold Kremžar, župan Občine Miklavž na Dravskem polju
  • mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur
  • Marko Mravlja, župan Občine Naklo
  • Marko Rupar, župan Občine Cerknica
  • mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer
  • Peter Misja, župan Občine Podčetrtek
  • Robert Smrdelj, župan Občine Pivka
  • Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem
  • Rupert Gole, župan Občine Šentrupert
  • Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
  • Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje
  • Uroš Razpet, župan Občine Ruše
  • Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina
  • Severin Sobočan, direktor občinske uprave Občine Apače
  • Milan Kerman, župan Občine Beltinci
  • Milan Gumzar, župan Občine Benedikt
  • Franjo Debeljak, župan Občine Bistrica ob Sotli
  • Janez Fajfar, župan Občine Bled
  • Jože Doles, župan Občine Bloke
  • Metod Ropret, župan Občine Brezovica
  • Ivan Molan, župan Občine Brežice
  • Franc Čebulj, župan Občine Cerklje na Gorenjskem
  • Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak
  • Vladimir Vindiš, župan Občine Destrnik
  • Franc Leskovšek, župan Občine Dobje
  • Janez Pavlin, župan Občine Dobrepolje
  • Nevenka Dolgan, podžupanja Občine Dobrepolje
  • Jože Muhič, župan Občine Dolenjske Toplice
  • Rajko Janžekovič, župan Občine Dornava
  • Marijana Cigala, županja Občine Dravograd
  • Mitja Horvat, župan Občine Duplek
  • Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane
  • Peter Torkar, župan Občine Gorje
  • dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje
  • Marko Soršak, župan Občine Hoče – Slivnica
  • Ludvik Orban, župan Občine Hodoš
  • Miran Jerič, župan Občine Hrastnik
  • Janez Cimperman, župan Občine Ig
  • Marjan Šarec, župan Občine Kamnik
  • Anton Leskovar, župan Občine Kidričevo
  • dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje
  • Valter Ščuka, podžupan Občine Komen
  • Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda
  • Milenca Krajnc, županja Občine Kozje
  • Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj
  • Boris Vehovec, podžupan Mestne občine Kranj
  • Senja Vraber, direktorica občinske uprave Mestne občine Kranj
  • mag. Branko Belec, župan Občine Križevci
  • Nuša Somrak, podžupanja Občine Krško
  • Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana
  • Franjo Naraločnik, župan Občine Ljubno
  • Miran Stanovnik, župan Občine Log - Dragomer
  • Joško Manfreda, župan Občine Lovrenc na Pohorju
  • Ciril Rosc, župan Občine Luče
  • Milan Gabrovec, župan Občine Markovci
  • Darko Zevnik, župan Občine Metlika
  • Dušan Krebl, župan Občine Mežica
  • Anton Maver, župan Občine Mokronog – Trebelno
  • Anton Kovše, župan Občine Podvelka
  • Jože Kužnik, župan Občine Polzela
  • Miran Zadnikar, župan Občine Preddvor
  • dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje
  • Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj
  • Tomaž Režun, župan Občine Radeče
  • Janez Rihtarič, župan Občine Radenci
  • Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica
  • Aleš Bucik, župan Občine Renče – Vogrsko
  • Jože Levstek, župan Občine Ribnica
  • Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina
  • Martin Mikolič, župan Občine Rogatec
  • Polona Kambič, županja Občine Semič
  • Andrej Čas, župan Občine Mestna občina Slovenj Gradec
  • Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice
  • Blaž Milavec, župan Občine Sodražica
  • Bojan Kirbiš, župan Občine Starše
  • Dušan Krštinc, župan Občine Straža
  • Silvo Slaček, župan Občine Sveta Ana
  • Darja Vudler, županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah
  • Miroslav Petrovič, župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
  • Peter Škrlec, župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
  • Miran Cvetko, župan Občine Sveti Tomaž
  • Milan Turk, župan Občine Šempeter – Vrtojba
  • Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur
  • mag. Štefan Žvab, župan Občine Šentilj
  • Radko Luzar, župan Občine Šentjernej
  • Jože Kapler, župan Občine Škocjan
  • mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice
  • Janko Kopušar, župan Občine Šmartno ob Paki
  • Janez Pirc, direktor občinske uprave Občine Trebnje
  • Friderik Bračič, župan Občine Videm
  • Mirko Polutnik, župan Občine Vitanje
  • Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice
  • Branko Petre, župan Občine Vojnik
  • Boris Podvršnik, župan Občine Zreče
  • Anton Luznar, župan Občine Železniki
  • Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije
  • Nataša Ahačič, predstavnica Združenja občin Slovenije

  Pisni prispevek je posredoval:
  • Alojz Sok, župan Občine Ormož
  Občina Ormož.pdf