SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

"Slovenija 2030" - Izzivi srebrne generacije

Ljubljana, 8. 5. 2017

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v ponedeljek, 8. maja 2017, ob 10.30 uri v veliki dvorani Predsedniške palače gostil konferenco "Slovenija 2030 - Izzivi srebrne generacije".Spremembe v starostni strukturi prebivalstva se bodo v Sloveniji izraziteje pokazale že do leta 2030. Močno se bo zmanjšalo število tistih v starosti 20-64 let in povečalo število starejših od 65 let.

Daljše življenje in spremenjena razmerja med mlado, srednjo in starejšo generacijo bodo vplivala na posameznike, družine in družbo ter zahtevala veliko sprememb na številnih področjih. Brez sprememb se bomo znašli pred številnimi problemi tako na trgu dela kot na področjih socialne zaščite in javnih financ. Kot ugotavlja Urad za makroekonomske raziskave in razvoj v dokumentu Strategija dolgožive družbe, bo za uspešno prilagoditev družbe in sistemov potreben premik v dosedanjem razmišljanju o medgeneracijskih razmerjih, o pojmovanju delovnega življenjskega cikla, o konvencionalnem razmišljanju, da staranje prebivalstva prinaša tveganje nižje produktivnosti in višjih javnofinančnih izdatkov. Spremeniti pa se bo moralo tudi dojemanje, da je starejša generacija družbeno breme, da je le pasivni prejemnik različnih oblik pomoči socialne države.

Sedanje rešitve na področju trga dela, izobraževanja, sistemov socialne zaščite, komunikacijskih in prometnih struktur so bile oblikovane v drugačnih demografskih razmerah. Naš model socialne države v veliki meri temelji na sistemu obveznih socialnih zavarovanj, ki ga v pretežni meri financira aktivno prebivalstvo. Spremenjeno razmerje med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom, drugačna starostna struktura prebivalstva, nezanesljivost zaposlitve in naraščanje izdatkov za pokojnine, zdravje in dolgotrajno oskrbo zahtevajo drugačno delitev bremen.

Težišče razprave je bilo usmerjeno predvsem na vprašanja:
  • starejši in trg dela ter nova vizija razvoja Slovenije
  • javne in zasebne storitve in zavarovanja - definicije in pojmovanja
  • revščina in neenakost, medsebojna pomoč starejših, prostovoljstvo in skupnostne oblike
  • vključenost starejših v institucionalne oblike javnega življenja
  • starejši v digitalni dobi
Razprava je bila namenjena izmenjavi mnenj in pogledov o tem, kako se bo Slovenija odzivala na staranje prebivalstva. Kakšne strukturne spremembe so potrebne, da bomo ohranili vključujočo družbo in zagotavljali in povečevali kakovost življenja vsem generacijam tudi v prihodnje. Na konferenco so bili vabljeni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s fenomenom staranja prebivalstva, predstavniki nevladnih organizacij, ki s svojimi aktivnostmi delujejo v dobro starejših in njihove probleme najbolje poznajo ter politiki, ki so po svojih funkcijah zavezani k ustvarjanju takega institucionalnega okvira, ki bo najbolj pripomogel h kvaliteti življenja vseh državljanov in posameznih skupin. K uvodnemu delu razprave so bili vabljeni predstavniki Združenja upokojencev Slovenije.

"Slovenija 2030 - Izzivi srebrne generacije"
Foto: Daniel Novakovič/STA

Uvodni nagovor: Na konferenci so sodelovali:
 • Amalija Šiftar, članica delovne skupine Zveze društev upokojencev Slovenije za pripravo strategije »Dolgoživa družba«;
 • Prof. dr. Ana Krajnc, predstojnica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana;
 • Ana Pleško, direktorica socialnega podjetja Simbioza Genesis, Ljubljana;
 • Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za trg dela;
 • Dr. Boris Majcen, predstojnik Inštituta za ekonomska raziskovanja, Ljubljana;
 • Mag. Davor Dominkuš, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 • Eva Helena Zver, sekretarka na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Ljubljana;
 • Franček Kavčič, Sindikat upokojencev Slovenije;
 • Genovefa Ružić, direktorica Statističnega urada Republike Slovenije, Ljubljana;
 • Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije;
 • Prof. dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka, Ljubljana;
 • Prof. ddr. Marija Ovsenik, predstojnica oddelka Socialna gerontologija, Alma Mater Europaea - Evropskega centra, Maribor;
 • Marija Pukl, državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije;
 • Mag. Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec, Maribor;
 • Niko Schlamberger, predsednik Slovenskega društva informatika, Ljubljana;
 • Mag. Peter Požun, predsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide;
 • Tomaž Banovec, član Strokovnega sveta Zveze društev upokojencev Slovenije;
 • Uroš Prikl, predsednik Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide;
 • Vera Pečnik, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije;
 • Prof. dr. Vito Flaker, predavatelj na Fakulteti za socialno delo, Ljubljana;
 • Zorica Škorc, predsednica Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije;
 • Mag. Zvonko Zinrajh, predsednik Koordinacijskega odbora seniorskih organizacij Slovenije.

Pisni prispevek je posredoval:
 • Niko Schlamberger
Niko Schlamberger_prispevek.pdf