Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Zanimive povezave

Seznam povezav, ki so izbrane glede na sedanjo in dosedanjo dejavnost Milana Kučana.

1.

Arhivska stran Milana Kučana
www.nekdanji-pr.gov.si

Podrobnejše informacije ali fotografije iz obdobja, ko je bil Milan Kučan Predsednik republike, so na voljo na arhivski strani predsednika republike Slovenije oziroma na strani fotoagencije Bobo, ki razpolaga s fondom fotografij iz tega obdobja.

 

2.

Forum 21
www.forum21.si

Društvo Forum 21 je neodvisna institucija civilne družbe, ki želi s premisleki, prenosom znanj in izkušenj ter z analizami družbenih procesov bogatiti podlage za kompetentno odločanje o javnih zadevah v Sloveniji, v EU in v širšem mednarodnem prostoru. S premišljenimi javnimi dejanji se Forum 21 odziva tudi na dogajanja v političnem prostoru Slovenije.

 

3.

Club de Madrid
www.clubmadrid.org

Madridski klub je združenje bivših predsednikov držav in vlad s poslanstvom podpirati učinkovite demokratične procese v svetu. Ustanovljen je bil leta 2002, deluje globalno, regionalno in lokalno, operativno pa je tesno povezan s široko mrežo vrhunskih strokovnjakov po celem svetu, ki zanj pripravljajo gradiva. Ena od oblik dela so odmevne konference, ki se jih udeležujejo nekdanji in aktualni voditelji sveta.

 

4.

Collegium international éthique, politique et scientifique
www.collegium-international.org

Mednarodni etični kolegij vodita Milan Kučan ter francoski državnik in evropski poslanec Michel Rocard skupaj, kot sopredsednika.

 

5.

European Democracy Forum
www.europe-democracy.org

V Evropskem forumu za demokracijo, ki deluje pri Svetu Evrope v Strassbourgu, je Milan Kučan član od začetka 2003.

 

6.

The Declaration of Independence
www.civworld.org/declaration.cfm

Deklaracija o soodvisnosti utira pot spoznanju o medsebojni soodvisnosti človeštva v globalni družbi. To spoznanje je tudi temelj delovanja Mednarodnega etičnega kolegija, katerega član prof. dr. Benjamin Barber, je avtor Deklaracije.

 

7.

Peres Center for Peace
www.peres-center.org

V Mirovnem centru Shimona Peresa je Milan Kučan ustanovni član Mednarodnega odbora.

 

8.

Toledo International Centre for Peace
www.toledopax.org

 

9.

ILH - International League of Humanists
www.intlh.com

ILH je neodvisna zveza humanistov, v kateri so vplivni znanstveniki, kulturni in javni delavci, verske osebnosti in številni drugi posamezniki, ki se zavzemajo za mir in demokracijo. Njeni začetki delovanja segajo v leto 1974.

 

10.

The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd
www.irren-offensive.de/russell_declaration.htm

V letu 2007 je bivši predsednik Milan Kučan postal član podpornega komiteja za Russell Tribunal on Palestine.

 

11.

Fotoagencija Bobo
www.fa-bobo.si

Arhiv fotografij predsednika Republike Slovenije, tudi po izteku tekočega mandata.