Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Predstavitev

Inštitucija bivšega predsednika republike je za Slovenijo nova. Vzpostavil jo je Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike Slovenije, ki določa pravice predsednika republike tudi po prenehanju mandata. Zakon, ki je bil sprejet 28. januarja 2003 in ki je začel veljati v začetku marca 2003, med drugim določa, da ima bivši predsednik republike za obdobje petih let pravico do pisarne in do dveh sodelavcev.

Bivši predsednik republike ima svojo pisarno na Tržaški 21 v Ljubljani od aprila 2003.

Inštitucija bivšega predsednika republike se bo v naslednjih letih šele izoblikovala. Vzorec njenega delovanja bo kot prvi bivši predsednik republike Slovenije vzpostavljal Milan Kučan, tako kot je kot prvi predsednik republike vzpostavljal tudi vzorec delovanja predsednika republike.