Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Politična misel Milana Kučana

V tem poglavju boste našli stališča in opredelitve Milana Kučana do nekaterih vprašanj, ki so označevala procese, skozi katere je šla Slovenija na svoji poti od razdružitve od nekdanje Jugoslavije in državne osamosvojitve do priključitve Evropski uniji in Natu.

Poglavje Politična misel Milana Kučana je razdeljeno na štiri obdobja. Prvo sega še v čas socialistične Slovenije, v čas monopolne partijske oblasti in ostrih konfliktov v procesih razpadanja nekdanje Jugoslavije. Govori Milana Kučana so izbrani kot dokument časa in hkrati ilustracija politične misli, ki jo je razbrati tudi mimo ideoloških opredelitev. Naslednja tri obdobja pa so razdeljena po mandatih Milana Kučana najprej kot predsednika Predsedstva Republike Slovenije (1990–1992) in nato kot predsednika Republike Slovenije (1992–2002).

O stališčih Milana Kučana kot predsednika Republike Slovenije lahko preberete več na arhivski spletni strani predsednika Republike Slovenije (v navigaciji izberete urad/bivši predsednik) oziroma v arhivih.