Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

RazširiSkrči
Predlogi zakonov na N
naslov (kratica)
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B)  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B)
Happy IconHide details for Nova stališča z besedilom predloga Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado RuNova stališča z besedilom predloga Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu in Poročilo o pogajanjih o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu
New document Icon
SPREJET SKLEP 16.09.2011

Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov