Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (skrajšani postopek)
Naslov zakona:Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije
Klasifikacijska številka:210-01/19-0008/
EPA:0468 - VIII
Kratica:ZNPPol-B
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:54 - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Dodelitev - ostali:22 - Zakonodajno-pravna služba
Datum prejema v DZ:03/14/2019
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 03/22/2019
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov