Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (pobuda za mednarodni sporazum postopek)
Naslov zakona:Nova stališča z besedilom predloga Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu in Poročilo o pogajanjih o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu
Klasifikacijska številka:326-06/10-0031/
EPA:1392 - V
Kratica:
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:16 - Odbor za zunanjo politiko
Dodelitev - ostali:19 - Odbor za promet
Datum prejema v DZ:11/04/2010
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 11/21/2013
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov