Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

RazširiSkrči
Predlogi zakonov na Z
naslov (kratica)
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N)  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N)
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L)  Zakon o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L)

Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov