Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (skrajšani postopek)
Naslov zakona:Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Klasifikacijska številka:500-01/19-0014/
EPA:0428 - VIII
Kratica:ZZVZZ-N
Predlagatelj:DS - Državni svet
Dodelitev - MDT:20 - Odbor za zdravstvo
Dodelitev - ostali:22 - Zakonodajno-pravna služba
Datum prejema v DZ:02/28/2019
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 03/18/2019
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov