Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (skrajšani postopek)
Naslov zakona:Zakon o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti
Klasifikacijska številka:501-01/19-0004/
EPA:0377 - VIII
Kratica:ZZDej-L
Predlagatelj:SK - Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Željko Cigler)
Dodelitev - MDT:20 - Odbor za zdravstvo
Dodelitev - ostali:22 - Zakonodajno-pravna služba
Datum prejema v DZ:01/17/2019
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 03/13/2019
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov