Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

RazširiSkrči
Predlogi zakonov na S
naslov (kratica)
Happy IconShow details for Sprememba slovenskega osnutka Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj vSprememba slovenskega osnutka Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja

Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov