Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Predlog zakona - zadeva (pobuda za mednarodni sporazum postopek)
Naslov zakona:Sprememba slovenskega osnutka Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
Klasifikacijska številka:432-01/12-0017/
EPA:830 - VI
Kratica:
Predlagatelj:V - Vlada
Dodelitev - MDT:
Dodelitev - ostali:
Datum prejema v DZ:12/07/2012
Deskriptorji:


Besedila:

Zadnja sprememba: 12/12/2012
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov