SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor drugo leto drugega mandata

23. 12. 2019

Objavljamo letošnje poročilo o delu predsednika republike oz. dokument z naslovom "Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor drugo leto drugega mandata", ki smo ga pripravili v Uradu predsednika Republike Slovenije ob drugi obletnici drugega mandata predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. V poročilu so vse pomembnejše aktivnosti predsednika republike v zadnjem letu. S poročilom želi Urad predsednika Republike Slovenije doseči večjo preglednost in odprtost svojega dela.Poročilo se začne s predsednikovo oceno letošnjega leta:

"V pričujočem poročilu so dokumentirane moje glavne aktivnosti v letu 2019. V teh uvodnih besedah pa bi rad poudaril tisto, česar glede duha časa in stanja v družbi v poročilu ni in tudi ni mogoče opaziti na prvi pogled - pomanjkanje dialoga, želja po sodelovanju in slabšanje splošne politične kulture.

To niso okoliščine, ki bi takoj ali neposredno vplivale na družbene in državne zadeve. Vendar prej ali slej bodo, če jih ne bomo opazili in spremenili našega obnašanja v smeri iskrenega dialoga, večje pripravljenosti za sodelovanje in dvig ravni politične kulture. Nadaljevanje zaskrbljujočih procesov bo v daljši časovni razdalji bistveno poslabševalo možnosti Slovenije za njen vsestranski razvoj navznoter in krepitev njenega ugleda in vpliva navzven.

V zadnjih letih tudi v Sloveniji utemeljeno govorimo o družbenem in političnem izključevanju. Gre za (politično) obnašanje, ki poudari lastno stališče, je kritično do stališča drugega, mestoma celo sovražno. Vnaprej daje vedeti, da ga stališče drugega pravzaprav ne zanima. Poudarja razlike. Te naj bi bile tako velike, da pravzaprav izključujejo koristnost nadaljnjega dialoga, zlasti pa napor za usklajevanje stališč.

Ker gre Sloveniji gospodarsko in socialno dobro, bistveno bolje kot v času finančne in gospodarske krize, so zgoraj omenjene značilnosti tega časa skrite, skoraj neopazne. Vendar menim, da gre za znamenje časa, ki ga je potrebno obravnavati z vso resnostjo. Popolnoma mi je jasno, da gre za kompleksne družbene pojave, na katere ni mogoče odgovoriti s praktičnimi kratkoročnimi ukrepi. Zdi pa se mi nujno, da ta znamenja časa prepoznamo in si aktivno prizadevamo za dialog, za strpnost in ne sovražnost, v dialogu in sicer, da si prizadevamo za sodelovanje in krepitev tistega med nami, kar nam je skupno.

Od prvega dne svojega mandata razumem vlogo predsednika republike kot aktivno vlogo povezovanja in sodelovanja. Deloma bo to ilustriralo tudi pričujoče poročilo. Deloma pa je to moje osebno stremljenje ostalo pri ljudeh, s katerimi sem se srečeval vsepovsod po domovini. To svoje poslanstvo bom še bolj zavzeto opravljal prihodnje leto in do konca mandata."