Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI
Z A K O N
O DENARNI ENOTI REPUBLIKE SLOVENIJE1. člen

Denarna enota Republika Slovenije je tolar.

Tolar se deli na 100 stotinov.

2. člen

Bankovci in kovanci, ki se glasijo na denarno enoto Republike Slovenije, so edino zakonito plačilno sredstvo na območju Republike Slovenije.

Ime denarne enote Republike Slovenije se uporablja za vsa gotovinska in brezgotovinska plačila ter za izkazovanje vseh denarnih vrednosti in zneskov.

V denarnem prometu se uporablja skrajšano ime denarne enote Republike Slovenije: SLT.

3. člen

Tečaje tujih valut na dan uveljavitve tega zakona določi Banka Slovenije.

4. člen

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 450-05/91-3/1
Ljubljana, dne 8. oktobra 1991

Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar
Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti