Zbirke Državnega zbora RS - Uradna prečiščena besedila zakonov
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor-Evidenčni delNa podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ki obsega:

- Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor - ZDVEDZ (Uradni list RS, št. 46/92 z dne 28.9.1992) in

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor - ZDVEDZ-A (Uradni list RS, št. 80/04 z dne 23.7.2004).
Številka: 004-01/92-6/11
Ljubljana, dne 26. januarja 2005
EPA 1487-IIIPredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med.


ZAKON O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(ZDVEDZ -UPB1)


1. člen

Za volitve poslancev v državni zbor se določi deset volilnih enot, v katerih se voli skupno 90 poslancev.

2. člen

Za območje Republike Slovenije se določi osem volilnih enot, ki obsegajo območja več sosednjih občin.

Za območja občin, kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se določita dve posebni volilni enoti, v katerih se voli po en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

3. člen

V vsaki volilni enoti iz prvega odstavka prejšnjega člena se določi 11 volilnih okrajev, ki obsegajo območje ene ali dveh občin oziroma dele območij občine.

4. člen

Za volitve poslancev v državni zbor se določijo naslednje volilne enote in volilni okraji ter občine, v katerih so sedeži volilnih enot:


1. volilna enota obsega območja občin: Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj);

1) volilni okraj: občina Jesenice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Rateče-Planica, Kranjska Gora, Dovje-Mojstrana, Hrušica, Planina pod Golico, Javornik-Koroška Bela, Sava, Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala, Blejska Dobrava, Podmežaklja, Žirovnica, Cirila Tavčarja (sedež: Jesenice);

2) volilni okraj: del občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bela, Koprivnik, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Gorje, Zasip, Bled, Ribno (sedež: Radovljica);

3) volilni okraj: del občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kamna Gorica, Begunje na Gorenjskem, Lesce, Brezje, Mošnje, Ljubno, Kropa, Lancovo, Podnart, Radovljica, Srednja Dobrava (sedež: Radovljica);

4) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj Primskovo, Kranj Vodovodni stolp, Bratov Smuk, Kranj Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica, Kranj Center (sedež: Kranj);

5) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj Gorenja Sava, Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče, Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek Drulovka (sedež: Kranj);

6) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo, Grad, Šenturška Gora, Poženik, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek-Hotemaže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Visoko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor (sedež: Kranj);

7) volilni okraj: občina Tržič, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Ravne, Sebenje, Senično, Tržič Center (sedež: Tržič);

8) volilni okraj: območje občine Škofja Loka (sedež: Škofja Loka);

9) volilni okraj: območje občin Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri (sedež: Škofja Loka);

10) volilni okraj: občina Kamnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Motnik, Špitalič, Tuhinj, Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Vranja Peč, Črna pri Kamniku, Nevlje, Mekinje, Novi trg, Volčji Potok, Šmarca, Duplica, Perovo, Kamnik Center, Zaprice, Kamniška Bistrica, Komenda, Moste pri Komendi, Podgorje, Tunjice, Križ, Godič (sedež: Kamnik);

11) volilni okraj: občina Idrija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovo, Cerkno, Črni Vrh nad Idrijo, Dole, Godovič, Gorje-Poče-Trebenče, Idrija, Krnice-Masore, Ledine, Novaki Dolenji-Gorenji, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne- Zakriž, Reka, Spodnja Idrija, Šebrelje, Vojsko, Srednja in Gorenja Konomlja, Zavratec (sedež: Idrija);


2. volilna enota obsega območja občin: Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna);

1) volilni okraj: občina Tolmin, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Dolenja Trebuša, Dolje, Drežnica, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Hudajužna, Idrsko, Kal-Koritnica, Kamno, Kneža, Kobarid, Kred, Livek, Ljubin, Log pod Mangartom, Most na Soči, Pečine, Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut, Slap ob Idrijci, Smast, Soča-Trenta, Srpenica, Stržišče, Šentviška Gora, Tolmin, Tolminski Lom, Trnovo ob Soči, Volarje, Volče, Vrsno, Zatolmin, Žaga (sedež: Tolmin);
2) volilni okraj: občina Piran, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Lucija, Nova vas-Padna-Raven, Piran, Portorož, Sečovlje, Strunjan (sedež: Piran);

3) volilni okraj: občina Izola, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Izola I-stari del mesta, Izola II-srednji del mesta, Izola III-Polje-Livade, Korte, Jagodje-Dobrava (sedež: Izola);

4) volilni okraj: del občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Žusterna, Prisoje-Olmo, Koper Za gradom, Koper Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper Center (sedež: Koper);

5) volilni okraj: del občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel, Pobegi - Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije (sedež: Koper);

6) volilni okraj: občina Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ocizla, Prešnica, Hrpelje, Materija, Rodik, Artviže, Slivje, Gradišče pri Materiji, Obrov, Tatre, Misliče, Lokev, Divača, Barka, Vreme, Senožeče, Povir, Sežana, Dane pri Sežani, Štorje, Vrabče, Kazlje, Avber, Brestovica pri Komnu, Dutovlje, Gorjansko, Komen, Pliskovica, Štanjel, Štjak, Tomaj (sedež: Sežana);

7) volilni okraj: občina Ilirska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Harije, Hrušica, Ilirska Bistrica, Jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo, Novokračine, Ostrožno Brdo, Podgrad, Pregarje, Prem, Rečica, Starod, Šembije, Topolc, Vrbovo, Zabiče (sedež: Ilirska Bistrica);

8) volilni okraj: občina Postojna, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurišče, Zagorje, Dolane, Pivka, Prestranek, Bukovje, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Košana, Landol, Planina, Postojna, Razdrto, Studeno, Suhorje, Šmihel pod Nanosom, Veliko Ubeljsko (sedež: Postojna);

9) volilni okraj: del občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela na Krasu, Vojščica, Temnica, Dornberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Renče, Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje, Šempas, Avče, Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek-Vitovlje, Trnovo, Deskle-Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob Soči, Kojsko, Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar (sedež: Nova Gorica);

10) volilni okraj: del občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nova Gorica Center, Kromberk, Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica, Vrtojba (sedež: Nova Gorica);

11) volilni okraj: občina Ajdovščina, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Col, Črniče, Dobravlje, Dolga Poljana, Erzelj, Gabrje, Goče, Gojače, Gradišče pri Vipavi, Kamnje-Potoče, Lokavec, Lozice, Lože-Manče, Otlica- Kovk, Planina, Podkraj, Podnanos, Podraga, Predmeja, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje, Štomaž, Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski Križ, Vrhpolje, Vrtovin, Žapuže, Cesta (sedež: Ajdovščina);


3. volilna enota obsega območja občin: Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center);

1) volilni okraj: občina Cerknica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Begunje pri Cerknici, Cajnarje-Žilce, Grahovo pri Cerknici, Nova vas, Rakek, J. Petrovčič Cerknica, Loška dolina in občina Logatec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo- Logatec, Hotedršica, Laze, Rovte, Trate, Vrh nad Rovtami, Tabor- Logatec (sedež: Logatec);

2) volilni okraj: občina Vrhnika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer-Lukovica, Drenov Grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Breg, Center, Borovnica, Verd, Vas (sedež: Vrhnika);

3) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velike Lašče, Rob, Turjak, Želimlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig, Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik);

4) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Zeleni log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova jelša, Lavrica (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik);

5) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kolezija, Murgle, Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci, Vič (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik);

6) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Brezovica, Kozarje, Brdo, Črni Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina, Milan Česnik (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik);

7) volilni okraj: občina Ljubljana Center, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina, Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar (sedež: Ljubljana Center);

8) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer, Komandanta Staneta I (sedež: Ljubljana Šiška);

9) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Komandanta Staneta II, Koseze, Litostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Podutik (sedež: Ljubljana Šiška);

10) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda, Bratov Babnik, Šentvid, Vižmarje-Brod, Gunclje-Male Vižmarje (sedež: Ljubljana Šiška);

11) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovica-Šinkov Turn, Gameljne, Medvode, Pirniče, Smlednik, Stanežiče-Medno, Šmartno Tacen, Trnovec-Topol, Vodice, Preska, Senica, Sora, Vaše-Goričane, Zbilje (sedež: Ljubljana Šiška);


4. volilna enota obsega območja občin: Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad);

1) volilni okraj: občina Kočevje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kočevje Mesto, Kočevje Rudnik-Šalka vas, Kočevska Reka, Osilnica, Stara Cerkev, Kostel, Poljanska dolina ob Kolpi, Ivan Omerza Livold, razen območja občine Loški Potok (sedež: Kočevje);

2) volilni okraj: občina Ribnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Velike Poljane, Dolenja vas, Draga ter celotno območje občine Loški Potok (sedež: Ribnica);

3) volilni okraj: občina Grosuplje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Grosuplje, Metnaj, Polica, Stična, Šentvid pri Stični, Šmarje-Sap, Temenica, Višnja Gora, Videm-Dobrepolje, Ambrus, Zagradec, Krka, Ponikve, Škocjan, Račna, Ilova Gora, Dob pri Šentvidu, Muljava, Žalna, Ivančna Gorica, Mlačevo, Spodnja Slivnica, Št.Jurij, Kompolje in Struge na Dolenjskem (sedež: Grosuplje);

4) volilni okraj: občina Litija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Primskovo, Vintarjevec, Štangarske Poljane, Gabrovka pri Litiji, Dole pri Litiji, Velika Kostrevnica, Polšnik, Jablaniška dolina, Šmartno pri Litiji, Sava pri Litiji, Hotič, Jevnica, Kresnice, Litija desni breg, Litija levi breg, Ribče, Vače pri Litiji, Velika Štanga (sedež: Litija);

5) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, Vevče-Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik, Polje, Hrušica- Fužine (sedež: Ljubljana Moste-Polje);

6) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nove Fužine, Sotočje, Štepanja vas, 25. maj (sedež: Ljubljana Moste-Polje);

7) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šmartno, Zadobrova, Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, Moste-Selo, Kodeljevo (sedež: Ljubljana Moste-Polje);

8) volilni okraj: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dol, Beričevo, Šentjakob- Podgorica, Nadgorica-Ježa, Franc Ravbar-Črnuče, Črnuče-Gmajna, Rezke Dragar- Črnuče, Ježica, 7. septembra, Savlje-Kleče, Urške Zatler, Stožice, Jože Štembal, Brinje (sedež: Ljubljana Bežigrad);

9) volilni okraj: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Boris Ziherl, Miran Jarc, Stadion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič-Nande, Tomačevo-Jarše, (sedež: Ljubljana Bežigrad);

10) volilni okraj: del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas-Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato Polje, Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc-Vir, Domžale-Simona Jenka, Homec-Nožice (sedež: Domžale);

11) volilni okraj: del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jarše-Rodica, Mengeš, Preserje, Trzin, Domžale-Slavko Šlander, Domžale-Venclja Perka, Dragomelj-Pšata (sedež: Domžale);


5. volilna enota obsega območja občin: Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje);

1) volilni okraj: občina Šentjur pri Celju, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Gorica pri Slivnici, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri Sevnici, Ponikva pri Grobelnem, Prevorje, Šentjur-Center, Šentjur-Okolica (sedež: Šentjur pri Celju);

2) volilni okraj: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri Celju (sedež: Celje);

3) volilni okraj: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo polje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog (sedež: Celje);

4) volilni okraj: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo, Žalec, Vrbje (sedež: Žalec);

5) volilni okraj: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko (sedež: Žalec);

6) volilni okraj: občina Mozirje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Dreti (sedež: Mozirje);

7) volilni okraj: del občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šalek, Paka pri Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj, Velenje Konovo, Velenje Šmartno, Velenje Stara vas, Škale, Cirkovce (sedež: Velenje);

8) volilni okraj: del občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velenje Center desni breg, Podkraj-Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno-Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje (sedež: Velenje);

9) volilni okraj: občina Slovenj Gradec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolič, Mislinja, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Sele, Pameče, Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu (sedež: Slovenj Gradec);

10) volilni okraj: občina Ravne na Koroškem, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Črna na Koroškem, Žerjav, Kotlje, Mežica, Leše, Šentanel, Holmec, Trg-Prevalje, Polje-Prevalje, Dobja vas, Strojinska Reka, Trg-Ravne, Javornik-Šance, Čečovje (sedež: Ravne na Koroškem);

11) volilni okraj: občina Dravograd, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šentjanž, Črneče, Dravograd, Libeliče, Trbonje in občina Radlje ob Dravi, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Muta, Ožbolt ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Vuhred, Vuzenica, Kapla na Kozjaku (sedež: Radlje ob Dravi);


6. volilna enota obsega območja občin: Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto);

1) volilni okraj: občina Črnomelj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Adlešiči, Dobliče-Kanižarica, Dragatuš, Griblje, Petrova vas, Semič, Stari trg, Talčji Vrh, Tribuče, Vinica, Butoraj, Griček, Heroja Starihe, Loka in občina Metlika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Božakovo, Dobravice, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje pri Metliki, Lokvica, Metlika, Podzemelj, Radovica, Rosalnice, Slamna vas, Suhor pri Metliki (sedež: Črnomelj);

2) volilni okraj: občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bela cerkev, Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in Uršna sela (sedež: Novo mesto).

3) volilni okraj: del občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Kandija-Grm, Karteljevo, Ločna-Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas (sedež: Novo mesto).

4) volilni okraj: občina Trebnje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela pri Šumberku, Knežja vas, Dobrnič, Svetinja, Dolenja Nemška vas, Veliki Gaber, Čatež, Mirna na Dolenjskem, Mokronog, Račje selo, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan pri Trebnjem, Velika Loka, Trebelno (sedež: Trebnje);

5) volilni okraj: občina Brežice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Čatež ob Savi, Dobova, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Krška vas, Mrzlava vas, Pečice-Križe, Pišece, Sromlje, Šentlenart, Velika Dolina, Zakot- Bukošek-Trnje, Velike Malence, Cerklje ob Krki, Skopice (sedež: Brežice);

6) volilni okraj: občina Krško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Podbočje, Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog, Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Dolenja vas, Zdole, Krško, Koprivnica pri Brestanici, Raka, Gora, Rožno-Presladol, Senovo, Veliki Trn, Senuše, Brestanica (sedež: Krško);

7) volilni okraj: občina Sevnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blanca, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica, Studenec, Zabukovje, Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Boštanj, Primož, Bučka (sedež: Sevnica);

8) volilni okraj: občina Laško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Breze, Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija-Gradec, Radeče, Rečica pri Laškem, Rimske Toplice, Sedraž, Svibno, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zidani most (sedež: Laško);

9) volilni okraj: občina Hrastnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Turje-Gore, Krnice-Šavna Peč, Podkraj-Spodnji del, Marno, Dol pri Hrastniku, Kal, Boben, Rudnik, Steklarna, Prapretno, Kovk (sedež: Hrastnik);

10) volilni okraj: občina Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trbovlje Čeče, Ivana Kešeta, Fric Keršič, Franc Fakin, Klek, Franc Salomon, Alojz Hohkraut, Trbovlje Center, Dobovec, Zasavje (sedež: Trbovlje);

11) volilni okraj: občina Zagorje ob Savi, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Čemšenik, Izlake, Kotredež, Loke-Kisovec, Mlinše-Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, Franc Farčnik, Senožeti- Tirna, Šentgotard, Jože Marn, Rudnik-Toplice (sedež: Zagorje ob Savi);


7. volilna enota obsega območja občin: Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor);

1) volilni okraj: občina Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Sotli, Osredek, Podsreda, Polje ob Sotli, Kozje, Buče, Lesično, Zagorje, Virštanj, Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Tinsko, Vinski Vrh pri Slivnici, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Velika Kostrivnica, Rogaška Slatina, Stojno selo, Rogatec, Donačka Gora, Dobovec pri Rogatcu (sedež: Šmarje pri Jelšah);

2) volilni okraj: občina Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Makole, Studenice, Črešnjevec, Leskovec- Stari Log, Pragersko, Poljčane, Laporje, Oplotnica, Kebelj, Preloge, Šmartno na Pohorju, Tinje, Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Impol, Alfonz Šarh, Pohorski odred, dr. Jagodiča, Spodnja Polskava (sedež: Slovenska Bistrica);

3) volilni okraj: občina Slovenske Konjice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Zbelovo, Loče pri Poljčanah, Jernej pri Ločah, Žiče, Bezina, Brdo-Vešenik, Draža vas, Gabrovlje, Gorenje pri Zrečah, Grušovje, Konjiška vas, Polene, Resnik, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek-Kamna Gora, Stranice, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Tepanje, Vitanje, Zeče, Zreče (sedež: Slovenske Konjice);

4) volilni okraj: občina Ruše, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Smolnik-Fala (sedež: Ruše);

5) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica-Gaj, Limbuš, Pekre, Kamnica, Prežihov Voranc (sedež: Maribor);

6) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Marjeta-Trnice, Dravski Dvor, Loka-Rošnja, Slivnica, Orehova-Hotinja vas, Dobrovce, Skoke, Hoče, Rogoza, Miklavž, Silvira Tomasini, Zlatoličje, Starše, Prepolje, Brunšvik (sedež: Maribor);

7) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče, Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji Duplek, Melje, Počehova (sedež: Maribor);

8) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata (sedež: Maribor);

9) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja Šercerja, Juga Polak, Moša Pijade, Miloš Zidanšek, Greenwich, Avgust Majerič, Draga Kobala, Maks Durjava (sedež: Maribor);

10) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan Kveder Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje (sedež: Maribor);

11) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava Klavora, Martin Konšak (sedež: Maribor);


8. volilna enota obsega območja občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj);

1) volilni okraj: občina Lendava, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Čentiba, Črenšovci, Dolga vas, Dobrovnik, Gabrje, Genterovci, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kobilje, Lakoš, Lendava, Mostje-Banuta, Orešje-Dolina pri Lendavi, Petišovci, Polana, Turnišče pri Lendavi, Bistrica, Odranci (sedež: Lendava);

2) volilni okraj: občina Ormož, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ivanjkovci, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ormož, Podgorci, Središče ob Dravi, Tomaž pri Ormožu, Velika Nedelja (sedež: Ormož);

3) volilni okraj: občina Ljutomer, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Železne Dveri, Stročja vas, Stara Cesta, Radoslavci, Cezanjovci, Bučkovci, Cven, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Logarovci-Berkovci, Razkrižje, Veržej, razen naselja Bolehnečici (sedež: Ljutomer);

4) volilni okraj: del občine Murska Sobota, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Krog, Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo-Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina (sedež: Murska Sobota);

5) volilni okraj: del občine Murska Sobota, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci, Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje (sedež: Murska Sobota);

6) volilni okraj: občina Gornja Radgona, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Apače, Ivanjci, Negova, Spodnja Ščavnica, Stogovci, Videm, Radenci, Gornja Radgona, Kapela, Črešnjevci- Zbigovci ter naselje Bolehnečici (sedež: Gornja Radgona);

7) volilni okraj: občina Lenart, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurovski Dol, Zgornja Ščavnica, Lokavec, Cerkvenjak, Gradišče v Slovenskih goricah, Benedikt v Slovenskih Goricah, Lenart v Slovenskih goricah, Voličina (sedež: Lenart);

8) volilni okraj: občina Pesnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica pri Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih goricah, Velka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, razen naselja Lancova vas pri Ptuju (sedež: Pesnica);

9) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci, Heroja Lacka-Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Gorišnica, Markovci (sedež: Ptuj);

10) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič, Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak, Tone Žnidarič, Hajdina, Budina-Brstje, Spuhlja, Turnišče ter naselje Lancova vas pri Ptuju (sedež: Ptuj);

11) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Cirkovce, Cirkulane, Dolena, Kidričevo, Leskovec, Lovrenc na Dravskem polju, Majšperk, Podlehnik, Ptujska Gora, Stoperce, Videm pri Ptuju, Zavrč, Žetale (sedež: Ptuj).


9. volilna enota obsega območje občin Koper, Izola, Piran za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: Koper);


10. volilna enota obsega območje občin Murska Sobota in Lendava za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti (sedež: Lendava).
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor - ZDVEDZ (Uradni list RS, št. 46/92) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
5. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ (Uradni list SRS, št. 42/89).

6. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor - ZDVEDZ-A (Uradni list RS, št. 80/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor-Evidenčni del
Zadnja sprememba: 02/17/2005
Zbirke Državnega zbora RS - Uradna prečiščena besedila zakonov