Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Nadaljevanje 46. izredne seje

(28. april 2000)


Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 10.06 uri.


PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, pričenjam nadaljevanje 46. izredne seje državnega zbora Republike Slovenije.
Zadržanih oziroma opravičenih današnjega nadaljevanja izredne seje ni. Prosimo, da ugotovimo navzočnost v dvorani! (84 poslancev in poslank.) Državni zbor je sklepčen in lahko odloča.
Za današnje nadaljevanje 46. izredne seje nam je preostala obravnava 2. točke dnevnega reda, to je predloga za izvedbo ponovnih volitev predsednika vlade Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 111. člena ustave Republike Slovenije in v povezavi z 280. in 241. členom poslovnika državnega zbora.

Prehajamo torej na prekinjeno 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA ZA IZVEDBO PONOVNIH VOLITEV PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 111. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN V POVEZAVI Z 280. IN 241. ČLENOM POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA. Točka dnevnega reda je bila prekinjena ob razpravi poslank in poslancev.
Prijavljenih je še 7 poslanskih kolegov in kolegic za replike. Ob vsem spoštovanju do te poslovniške možnosti, spoštovane kolegice in kolegi, vas bi z mesta, torej z mesta predsedujočega pozval, da če ocenjujete, da niso potrebne, da se jim odpoveste. Ampak poslanec ima tudi pravico, če oceni, da je pač replika potrebna, morda je pa ta eno in pol dnevni premislek in čas tudi deloval blagodejno in bi se potem lahko tem replikam odpovedali.
Prvi ima repliko kolega Battellli. Se odpoveste. Hvala lepa. Nato sledi replika kolegice Marie Pozsonec. Se odpoveste. Hvala. Nato je bil prijavljen k repliki kolega Ivo Hvalica. Se odpove. Hvala lepa. Sledila bi replika Janeza Janše. Se odpove. Sledi replika dr. Franceta Zagožna. Se odpoveste. Nato bi bila replika Vincencija Demšarja. In kot zadnji je bil prijavljen k repliki Jože Jerovšek. Se odpoveste. Torej vse replike so bile sedaj odpovedane. Sprašujem poslanke in poslance ali bi kdo želel v okviru 5-minutne razprave razpravljati. Predlog sklepa, ki ga bom dal na glasovanje, za osvežitev, pa bo naslednji, v bistvu je v razpravi predlog sklepa, ki se glasi: "Na podlagi četrtega odstavka 111. člena ustave Republike Slovenije v zvezi z 280. in 241. členom poslovnika državnega zbora se izvedejo ponovne volitve predsednika vlade." Ali želi torej še kdo besedo? (Ne želi.) Gospa Dobrajčeva želi besedo.

POLONCA DOBRAJC: Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci. Odločamo o tretjem krogu glasovanja za morebitnega predsednika vlade. Če predsednik vlade ne bo izglasovan, gremo na predčasne volitve. V okviru tega, mislim, da je glasovanje in tretji krog povsem legitimen, celo ustavna kategorija je. Ne vidim razloga, zakaj se tretji krog ne bi izvedel. Posebej ob dejstvu, ob dejstvu, da po vsej verjetnosti predčasne volitve bodo.
Vse obrazložitve in razprave ob prvem in drugem krogu volitve novega mandatarja so potekale v predvolilnem vzdušju. Zato ne vidim nobene možnosti, zakaj se tretji krog ne bi dovolil. Všeč mi je, da je skupina poslancev, s prvopodpisanim gospodom Anderličem, že pred prekinitvijo seje vložila zahtevo za tako imenovani tretji krog. Ne glede na vse je rezultat v zboru odločen - 46:44 oziroma 45:45. Tako, kakor so se odločili volivci leta 1996.
Ne želim razpravljati o prebegih poslancev, želim pa razpravljati o eventualni stigmatizaciji poslancev izven kroga partitokracije. V okviru tega sva se z eno izmed kolegic, za katero se ve, v kakšnih odnosih je s svojo stranko in zame, v kakšnih odnosih sem s svojo stranko, začel lov na "čarovnice". Lov na čarovnice, s tem, da se je naredil spisek, kdo je za predčasne volitve.
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovana javnost! Sama v izboljšanje stanja v državi, v parlamentu, v zakonodajni veji oblasti, kjer je institut poslanca izveden na tipkanje, to, kar se predsedniki strank zmenijo ali ne zmenijo in potem ne držijo, izveden na nulo. Na nulo! Kriza vlade je povzročila krizo parlamenta in pokazala nemoč, nemoč statusa poslanca. Statusa poslanca. Ob dejstvu, da nisem hotela podpisati, da sem za predčasne volitve, ki so bile milo rečeno plan B, ker se plan A ni izšel, sem postala že vnaprej predmet ugibanj oziroma že obtožb, kam sem se nagnila. V parlamentu sem delala osem let. Nekateri moje delo poznate, nekateri ne, zdelo sem vam je, mogoče sem vam ni zdelo potrebno, da ga spremljate. Menim, da z mojim delom nisem sporna glede svojih odločitev.
Menim pa, da vsi poslanci, ki smo tukaj, zaslužimo še tisti zadnji, zadnji popravni izpit, da se lahko sami odločamo, sami. Kajti mandat se je začel tako, da je naprej ta stran leta 1997 hodila v vrstnem redu in se jih je kontrolirajo, na koncu se je zgodilo s to stranjo, za rahlo izjemo dveh, dveh strank. In ne glede na vse, vi verjamete in obljubljate, da bo po novih volitvah bolje. V evforičnem vzdušju Pirovih zmag, se zanašate na javno mnenjske raziskave, ki so leta 1992 pokazale, da je bila presenečenje Slovenska nacionalna stranka, leta 1996 smo bili oziroma so bili vsi presenečeni nad drugim mestom ljudske stranke, kljub vsem javnomnenjskim raziskavam.
Zato od novih volitev ne pričakujem nič. Pričakujem pa, da imamo poslanci vsak zase, brez predsednikov strank, to pravico, da se lahko še enkrat sami odločimo, da ne bodo drugi nosili naših glasovnic, da se bomo vsi upali, kljub pritiskom javnosti, medijev ali vodij poslanskih skupin ali predsednikov strank, po glasovnico, po glasovnico, ko moraš narediti trideset korakov od vrat do tukaj in do kabine in nazaj.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegica Dobrajčeva 5 minut se je izšlo.

POLONCA DOBRAJC: In to je obrazložitev mojega glasu in bom glasovala za tretji krog. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala kolegica Dobrajčeva. Ali želi torej še kdo besedo? (Ne želi.) Torej na glasovanje dajem predlog sklepa, dovolite da ga še enkrat preberem. "Na podlagi četrtega odstavka 111. člen Ustave Republike Slovenije v zvezi z 280. in 261. členom poslovnika državnega zbora se izvedejo ponovne volitve predsednika vlade." Ugotavljamo prisotnost! (90 prisotnih.)
Kdo je za predlagani sklep? (46 poslancev.) Je kdo proti? (44 poslancev.)
Ugotavljam, da je na podlagi izida glasovanja predlagani sklep sprejet.
Prekinjam to točko dnevnega reda in prosim vodje poslanskih skupin, da se čez 15 minut zberemo v sobi 117 zaradi dogovora o nadaljnjih postopkih izvedbe volitev predsednika vlade Republike Slovenije. Poslanke in poslance bom v nadaljevanju te točke dnevnega reda tudi obvestil o nadaljnjih potezah državnega zbora. Predvidoma pa predlagam, da se dobi državni zbor na seji ob 12.00 uri. Sejo prekinjam do 12.00 ure.

(Seja je bila prekinjena ob 10.19 uri in se je nadaljevala ob 13.19 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane kolegice in kolegi, preden zaključimo današnjo sejo, mi dovolite, da vam dam še kratko sporočilo, pred tem pa ugotavljamo prisotnost! (90 poslank in poslancev.) Državni zbor je 100% sklepčen in lahko odloča.
Državni zbor je danes v okviru 2. točke dnevnega reda izglasoval sklep, da bo opravil ponovne volitve predsednika vlade Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 111. člena ustave in v povezavi z 280. in 241. členom poslovnika državnega zbora. S tem sta bili obe točki dnevnega reda izčrpani.
Rad bi vam pa povedal, in se tudi opravičujem spoštovanim kolegicam in kolegom, ker ste nekoliko več časa morali počakati na to obvestilo, da smo se, da je bil sedaj razgovor z vodji poslanskih skupin.
Državni zbor oziroma kolegice in kolege na tem mestu obveščam, da bo državni zbor ponovne volitve kandidata za predsednika vlade Republike Slovenije dr. Andreja Bajuka opravil na izredni seji zbora, ki se bo pričela v sredo, dne 3. maja 2000 ob 10.00 uri dopoldne. Do pričetka točke dnevnega reda, na kateri bodo opravljene ponovne volitve kandidata dr. Andreja Bajuka za predsednika vlade pa lahko predsednik republike, poslanske skupine ali skupine najmanj 10 poslancev vlagajo nove kandidature za predsednika vlade. Med tako vloženimi kandidaturami pa ima prednost pri glasovanju morebitni kandidat predsednika republike, nato pa drugi predlogi kandidatur po vrstnem redu vložitve.
S tem zaključujem izredno sejo in vam želim lepe praznike in na svidenje.

(Seja je bila zaključena 28. aprila 2000 ob 13.21 uri.)


Zadnja sprememba: 05/04/2000
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej