Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 44. izredne seje
(8. april 2000)

Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 10.11 uri.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pričenjam nadaljevanje 44. izredne seje državnega zbora Republike Slovenije.
Prosim, da ugotovimo navzočnost v dvorani. Navzočih je 89 poslank in poslancev. Zbor je sklepčen in lahko odloča.
Prosim za mir v dvorani. Tudi v prihodnje bom predlagal, da bodo seje v soboto, ker je očitno v soboto najvišja prisotnost in sklepčnost. /Smeh./
Na sejo sem vabil predsednika vlade Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška in ostale člane ter kandidate za ministrice in ministre, ki jih vse prav lepo pozdravljam.
Današnje nadaljevanje 44. izredne seje državnega zbora bomo pričeli z včeraj prekinjeno obravnavo prvega dela 1. točke dnevnega reda, to je predloga predsednika vlade Republike Slovenije za razrešitev liste ministrov, na katerega je vezana zaupnica vladi Republike Slovenije.
Včeraj smo razpravo zaključili in sejo prekinili zaradi posveta v poslanski skupini socialdemokratov.

Torej sedaj prehajamo na PREKINJENO 1A TOČKO DNEVNEGA REDA, to je OBRAVNAVO PREDLOGA PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZREŠITEV MINISTROV, NA KATEREGA JE VEZANA ZAUPNICA VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE.
Sprašujem, ali želi predstavnik poslanske skupine socialdemokratov besedo? (Želi.) Besedo ima gospod Janez Janša.

JANEZ JANŠA: Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi! Današnji dan bo priča koncu neke zgodbe, in to v vsakem primeru.
Imeli smo koalicijo, ki je nastala z dvojno prevaro. Najprej je za predsednika vlade glasoval poslanec, ki je bil kupljen, nato je koalicijska pogodba nastala tako, da sta dva glavna partnerja te zgodbe kršila dano besedo, ki sta jo dala svojim prejšnjim partnerjem. Če se nekaj začne s prevaro, se na ta način tudi konča. In zaradi tega ni čudno, da je liberalna demokracija, kar je bilo očitno na teh tako imenovanih "hearingih", ko se je govorilo o novih ministrih, ostala povsem sama, celo brez tistega tretjega partnerja v vladi. Tudi boter, ki je takrat bedel nad tem, da bo glas kupljen in da bo na koncu prišlo do tiste zgodbe, je v tem dogajanju v zadnjih dneh na te stvari pozabil in si očitno umiva roke.
Včeraj smo med to razpravo poslušali vse mogoče. Točka dnevnega reda se je glasila, "predlog za razrešitev ministrov", vendar o tem ni praktično nihče govoril. Predsednik vlade ni nič slabega povedal o ministrih, za katere predlaga razrešitev. Stranka, iz katere so ministri, teh ministrov sploh ni branila, nič ni govorila o tem, da so dobro delali; razprava sploh ni tekla o tem, razprava je tekla o pravih vzrokih za to globalno in strukturno krizo, v katero se Slovenija vse bolj pogreza. Dva najbolj odgovorna v tej zgodbi, predsednik in podpredsednik vlade, sta se obnašala kot dva otroka v igri, kjer tisti mlajši poškoduje igračo, starejši pa je potem užaljen in to igračo do konca razbije. Nato pa en drugega obtožujeta, kdo je bolj kriv za nered v hiši. Predsednik vlade je včeraj sicer navedel neko drugo primerjavo, ki pa ne drži. Dejal je, da mu je nekdo nastavil nož na grlo in da je sedaj užaljen, ker je on ta vrat izmaknil. Dejansko se ni zgodilo tako. Morda mu je res nekdo nastavil nož na grlo. Ampak predsednik vlade ni izmaknil vratu, ampak je zagrabil ta nož in je rekel, si bom pa kar sam ta vrat prerezal. Takšna je ta zgodba.
V socialdemokratski stranki smo prepričani, da za rešitev teh razmer ni pomembno, ali bo, kot smo rekli že včeraj, na nekem ministrskem položaju Jože ali Francl, pomembno je, da se odstranijo razmere, v katerih takšne igre ne bodo mogoče.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, za mir v dvorani! Sedaj nas je devetdeset.

JANEZ JANŠA: Da nastanejo razmere, v katerih bo morda kdaj ta država doživela tudi to, da bo predsednik vlade vezal zaupnico, tega še nikoli nismo doživeli, na kakšen pomemben zakon, na kakšno pomembno reformo, na kakšen pomemben projekt za državo, ne pa samo na svojo konkretno politično funkcijo in pozicijo oziroma na lastno kožo.
Tisto, kar smo včeraj ponujali socialdemokrati, je oblikovanje razmer, v katerih bo ta država imela trdno demokracijo in tudi dejansko politično stabilnost, razmere, v katerih bo vlada enotna in bo takšna tudi opozicija in bo tudi opozicija lahko močan dejavnih nadzora oblasti, ravnotežje sil, ki bo omogočalo zamenljivost oblasti na volitvah in garancijo državljanom pred zlorabo oblasti, razmere, v katerih se deset let po volitvah, po prvih demokratičnih volitvah, ne bo prisluškovalo vse povprek, razmere, v katerih bo odgovornost nosilcev političnih funkcij jasna in transparentna, in razmere, v katerih ne bo povolilnih prevar. Te razmere se tej državi obetajo, če bo spoštovana ustava in ljudska volja. Vse poslance v tem državnem zboru veže ista ustava. Ne glede na izide tega glasovanja danes, je vseh devetdeset poslancev tega državnega zbora dolžno spoštovati ustavo in ljudsko voljo in uzakoniti dvokrožni večinski volilni sistem. Poslanska skupina socialdemokratske stranke predsednika vlade, ki je včeraj sam prosil, da se ga vendarle razreši, ne more podpreti, zato bo glasovala proti njegovemu predlogu oziroma proti obema, če bo potrebno.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Janša je podal stališče poslanske skupine socialdemokratov. Proceduralni predlog ima dr. Franc Zagožen.

DR. FRANC ZAGOŽEN: Spoštovani zbor. V imenu skupine poslancev predlagam, da odločimo o predlogu za javno glasovanje. Na podlagi 89. člena in povezave s 87. členom poslovnika državnega zbora temelji ta naš predlog.
Po 265. členu se sicer o imenovanju liste kandidatov za ministre glasuje tajno, o razrešitvah posameznih ministrov se glasuje javno, o zaupnici se glasuje praviloma javno, če državni zbor ne odloči drugače. Torej, če bi danes, recimo, glasovali o razrešitvah posameznih ministrov, bi po poslovniku bilo glasovanje javno. Predlagano je glasovanje o razrešitvi liste ministrov, in to zaradi tega, ker je na izid tega glasovanja vezana zaupnica vladi. O zaupnici se pa odloča javno. Jaz mislim, da je bistvo tega seveda zaupnica vladi in zato predlagam, da državni zbor odloči, da bo glasoval o zaupnici. Torej javno. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala za ta proceduralni predlog. Ta proceduralni predlog, ki je bil predlagan, je bil tudi nekaj minut pred začetkom seje pisno vložen. Sam, preden bom dal tak proceduralni predlog na glasovanje, bi se sam želel izrecno še dodatno prepričati, ali gre za vse poslovniške določbe, ki so bile zapisane, ali so korektno navajane, še posebej pa bi rad poudaril, da 87. člen poslovnika govori o tem, da se lahko oziroma da se lahko o zaupnici vladi glasuje javno, zato se bom posvetoval pred svojo odločitvijo. Sejo prekinjam za pol ure. Nadaljujemo ob 11. uri.

(Seja je bila prekinjena ob 10.22 uri in se je nadaljevala ob 11.01 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi! Nadaljujemo sejo. Ugotovimo prisotnost! (72 prisotnih.) Zbor je sklepčen in lahko odloča. 88. člen poslovnika govori, da o postopkovnih vprašanjih odloča državni zbor takoj brez razprave in brez obrazložitve glasu. Dokler ni odločeno o postavljenem postopkovnem vprašanju, ni mogoče dajati novih predlogov za odločitev o postopkovnih vprašanjih.
Na glasovanje dajem torej predlog skupine 10 poslancev, ki se glasi: "Na podlagi 89. člena in v povezavi s 87. členom poslovnika državnega zbora Republike Slovenije podpisani poslanci predlagajo, da se glasovanje o predlogu predsednika vlade Republike Slovenije za razrešitev liste ministrov, na katerega je vezana zaupnica vladi Republike Slovenije, opravi z javnim glasovanjem." Ugotovimo prisotnost! (82 prisotnih.)
Kdo je za tak predlog? (47 poslancev.) Je kdo proti? (37 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Na glasovanje dajem predlog predsednika vlade Republike Slovenije, da se razreši naslednja lista ministrov, na katerega je vezana zaupnica vladi Republike Slovenije: Marjana Podobnika, dr. Marjana Senjurja, dr. Francija Demšarja, dr. Marjana Jereba, dr. Lojzeta Marinčka, mag. Antona Bergauerja, Cirila Smrkolja, Tomaža Marušiča, mag. Boža Grafenauerja in Janka Razgorška. Ugotovimo prisotnost! Ponavljam! Na glasovanje dajem predlog predsednika vlade, da se omenjene ministre razreši. Ugotovimo prisotnost! (90 prisotnih.)
Kdo je za predlog predsednika vlade? (31 poslancev.) Je kdo proti? (55 poslancev.)
Ugotavljam, da predlog predsednika vlade ni bil sprejet.
Ker predlog za razrešitev liste ministrov ni bil sprejet in s tem ni bila izglasovana zaupnica vladi, mora državni zbor na podlagi prvega odstavka 117. člena ustave Republike Slovenije v 30-ih dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dosedanjemu predsedniku pri ponovnem glasovanju izglasovati zaupnico, sicer predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. Do takrat vlada opravlja tekoče posle.
S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda. Predlagam, da tudi 2. točko dnevnega reda državni zbor opravi v nadaljevanju izredne seje prihodnji teden. Ta svoj predlog dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (88 prisotnih.)
Kdo je za predlog, kot sem ga pravkar podal? (74 poslancev.) Kdo je proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Za danes prekinjam sejo. Lep pozdrav in lep vikend vsem! .../Aplavz./...

(SEJA JE BILA PREKINJENA 8. APRILA 2000 OB 11.06 URI.)


Zadnja sprememba: 04/12/2000
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej