Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
6. izredna seja
(12. junija 1997)


Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Državnega zbora.
Seja se je pričela ob 16.40 uri.


PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Pričenjam 6. izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 49. člena, prvega odstavka 51. člena in 54. člena poslovnika Državnega zbora.
Obveščen sem, da so zadržani in se današnje izredne seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Leon Gostiša, Jurij Malovrh, Polonca Dobrajc, Franc Čebulj, Jožef Špindler, Benjamin Henigman, Jože Jerovšek, Franc Pukšič, Miroslav Luci, Pavel Rupar, Vili Trofenik, Josip Bajc, Darinka Mravljak, Jakob Presečnik in Franc Žnidaršič.
Prosim, da ugotovimo navzočnost v dvorani! (60 poslank in poslancev.) Tako je zbor sklepčen in lahko odloča.
Na sejo sem vabil predstavnike Vlade Republike Slovenije in jih lepo pozdravljam.
Prehajamo na določitev dnevnega reda 6. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije. Prejeli ste ga danes s sklicem, ki je bil pripravljen na podlagi dogovora na 17. seji predsednika Državnega zbora, ki je bila danes 12. junija 1997. Predlagam dnevni red, obsega eno točko, in sicer predlog odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena poslovnika Državnega zbora.
Prehajamo na predloge za umik. Predlogov za umik posamezne točke dnevnega reda nismo prejeli. Želi v zvezi s tem kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na razširitve. Prosil bi gospoda ministra Bandlja. Smo pri točki razširitve dnevnega reda izredne seje.

MIRKO BANDELJ: Gospod predsednik! Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada predlaga, da se dnevni red te seje razširi s točko, ki bi se glasila "Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delu na področju ministrstev in predloga zakona o spremembi zakona o Vladi Republike Slovenije". To vlada predlaga zato, ker je na današnji seji določila novo besedilo obeh zakonov in seveda tudi že poslala parlamentu oba zakona. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Torej o teh dveh predlogih za razširitev točke, to je za umik iz zakonodajnega postopka zakona o vladi in zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Želi besedo predstavnik matičnega delovnega telesa? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Sekretariata in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Gospod Hvalica, gospod Mozetič. Lahko govorimo o obeh predlogih, bosta pa obe točki potem ločeno na glasovanju. Prosim, gospod Hvalica.

IVO HVALICA: Hvala lepa. Bil sem prepričan glede na to, da smo se pred slabimi štirimi urami dogovorili na kolegiju, da bo ta izredna seja imela samo eno točko dnevnega reda. Očitno tudi v štirih urah se marsikaj zgodi. Jaz nimam nič proti, da se ta predlog zakona umakne. Samo na takšen način! Gospod minister, prosim, da me poslušate in da ne klepetate tam. Gospod minister, to je posiljevanje državnega zbora. Jaz sem včeraj poslušal izjavo imenentnega znanstvenika, ki se ukvarja z analizo slovenskega političnega življenja, ki je ugotovil, da je parlament prav zaprav v neki supermaciji torej nad vlado. Jaz sem to trdil, da to ni res, sedaj pa ugotavljam, da jasno da to dejansko ni res, ker vi non stop diktirate tempo temu parlamentu. To ni higienično! In ne zaradi drugega, ampak zato ker smo samo danes ob 12.30 uri o tem na kolegiju razpravljali o dnevnem redu za to izredno sejo, zavračam to namero.
Dajte jo - dajte sklicat neko drugo izredno sejo imate vse možnosti zavračam zaradi tega, da ta parlament ohrani svoj obraz. To ni vladna palača na Gregorčičevi, to je parlament na Šubičevi 4, gospod minister! Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospod Hvalica! V imenu poslanske skupine SKD gospod Mozetič.

MIROSLAV MOZETIČ: Torej gospod predsednik! Drage kolegice spoštovani kolegi! To kar se dogaja te dni in danes posebej tukaj, mislim, da je to nezaslišano. Jaz tega enostavno ne morem verjeti, glede - prvič izredna seja - že tako mislim, da je vprašanje, če je prav, da je tako sklicana. Ob 13.00 uri se je kolegij dogovoril, da bo ta izredna seja in je sedaj ta točka tukaj. In še bi zastopil, če je ta točka in samo ta točka. Razširitev dnevnega reda s tem, kar predlaga vlada, jaz mislim, da sploh ni možno. Na kakšni osnovi? Če je vlada sedaj ugotovila, da je napisala narobe zakon oziroma dva zakona, da se ne moreta vladni stranki zmeniti ali bo podpredsednik ali bo namestnik ali bo kar koli v vladi.
Pa to ni naš problem in to niso razmere, ki zahtevajo, da bi to točko razširili. Da so nastale razmere od sklica od 13. ure naprej, če smo pa mi že zjutraj dobili na odbor za notranjo politiko, da vlada namerava umakniti. Torej ni nastala po sklicu izredne seje in to je čisto izigravanje vseh, bom rekel, poslovniških in normalnih določil za neko normalno parlamentarno demokracijo. In mislim, da o tem sploh sklepati ne bi smeli tu. Ni nikakršnih pogojev, da se s točko širi dnevni red.
To kar si dejansko ta vlada privošči ob podpori, večinski podpori, treh parlametarnih strank, ki tvorijo vladno koalicijo, to je destrukcija, to je uničevanje parlementarne demokracije. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Želi še katera poslanskih skupin besedo? Se opravičujem! Želi predlagatelj dodatno obrazložiti svoj predlog? Gospod Bandelj prosim.

MIRKO BANDELJ: Spoštovane poslanke, poslanci! Se opravičujem, ker moram vendarle nekatere tone zavrniti. Prav gotovo, da je v ustavnem sistemu države Slovenije parlament nad vlado, res je da so odnosi med vlado in parlamentom urejeni, čeprav jih včasih tudi v praksi različno tolmačimo.
Vlada je samo naredila tisto, kar ji zakon in poslovnik omogoča. Predlagala je državnemu zboru, da dnevni red razširi z umikom dveh zakonov iz parlemetarne procedure. Jaz mislim, da nismo s tem z ničemer posiljevali parlament. To predlagamo, na vas je, in prosim in predlagam, da ta umik teh dveh zakonov iz procedure glasujete. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa! Na glasovanje dajem predlog za razširitev dnevnega reda s predlogom, da se iz zakonodajnega postopka umakne predlog zakona o spremembi zakona o spremembi zakona o Vladi Republike Slovenije. Ugotavljamo prisotnost! (62 poslancev.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (14 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet. Zbor bo navedeni predlog obravnaval pod 2. točko dnevnega reda.
Vlada republike Slovenije predlaga zboru, da iz zakonodajnega postopka umakne predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Želi besedo predstavnik matičnega delovnega telesa? Želi besedo predstavnik sekretariata? Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Gospod Mozetič.

MIROSLAV MOZETIČ: Torej, včeraj sem prebral tukaj en stavek, da je diktatura lahko tudi v parlamentarni demokraciji, če si večina izmišlja pravila sproti. In to kar vi zdaj delate, vključno z gospodom predsednikom parlamenta, je sprotno izmišljanje pravil, po katerih naj naš parlament deluje. Mi je prav žal, glasoval bom proti tej uvrstitvi in tudi proti dnevnemu redu, ko bo na vrsti. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Želi besedo še kateri od poslanskih skupin? Gospod Hvalica.

IVO HVALICA: Hvala lepa. Spoštovani kolegi! Ne zaradi tega, ker pripadam opoziciji, ampak zaradi tega, ker imam rad v svojem delu, političnem in vsakršnem, urejene stvari. Vedno sem spoštoval uro, urnik, koledar, čas. To, kar se dogaja v tem Državnem zboru, je pohodilo vsa ta moja načela. Lahko bi rekel, da sem tudi globoko užaljen. Od 6. maja do danes smo zasedali namesto predvidenih petkrat, šestindvajsetkrat. To sem pokazal danes na kolegiju, izvleček. In to je nekaj nepojmljivega. Zaradi mene lahko tudi vozite to zadevo 200 na uro, ampak jaz sem trdno prepričan, da red ni zaradi reda, red je zaradi racionalnosti. To se bo vrnilo kot bumerang. Naglasil sem "bu", ker nekateri sicer tega ne bi razumeli. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Hvalica. Želi besedo še kdo od predstavnikov poslanskih skupin? (Ne želi.) Želi predlagatelj dodatno obrazložiti svoj glas? (Ne želi.) Na glasovanje dajem predlog za razširitev dnevnega reda s predlogom, da se iz zakonodajnega postopka umakne predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Ugotavljamo sklepčnost! (64 prisotnih.)
Kdo je za predlagano razširitev? (43 poslancev.) Je kdo proti? (19 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog za razširitev dnevnega reda sprejet.
Zbor bo navedeni predlog obravnaval kot 3. točko dnevnega reda. Proceduralni predlog ima gospod Hvalica.

IVO HVALICA: Spoštovani gospod predsednik! Glede na način, kako je bil sprejet razširjen dnevni red, to je z 2. in 3. točko dnevnega reda, pozivam poslance, ki jim je do tega, da ohranijo minimalni red, neko elementarno evropsko kategorijo v tej hiši, da to obstruirajo. Mi, Socialdemokrati bomo 2. in 3. točko dnevnega reda obstruirali. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Je še kakšen predlog za razširitev dnevnega reda izredne seje? Ni predloga. Prehajamo na glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti. Za današnjo sejo tako predlagam dnevni red, kot ste ga sprejeli s sklicem, s sprejetima dvema dopolnitvama. Ugotavljamo sklepčnost! (65 prisotnih.)
Kdo je za predlagani dnevni red? (48 poslancev.) Je kdo proti? (16 poslancev.)
Glede na izid glasovanja ugotavljam, da je zbor predlagani dnevni red 6. izredne seje Državnega zbora sprejel.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI NALOGAH, SESTAVI IN IZVOLITVI USTAVNE KOMISIJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE. Predlog tega odloka je v obravnavo zboru predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki ste ga prejeli danes na klop. Želi poročevalec komisije besedo? Besedo ima gospod Bavčar, predsednik matične komisije.

IGOR BAVČAR: Spoštovani gospod predsednik! Poslanke in poslanci! Kolegice in kolegi! Komisija Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je bila na 13. seji, 5. junija 1997, seznanjena s predlogom predsednika Državnega zbora, naj komisija čimprej pripravi predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi ter izvolitvi posebnega delovnega telesa Državnega zbora, katerega naloga bo obravnava predlogov za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije in priprava predloga sprememb.
S pismom smo v komisiji seznanili vse poslanske skupine in jih pozvali, da komisijo seznanijo s predlogi za številčno zastopanost poslanskih skupin, zastopanost poslanskih skupin na funkciji predsednika in podpredsednika, pobudah za kadrovsko zastopanost poslanskih skupin v sestavi in drugih pobudah v zvezi s predlogom za ustanovitev posebnega delovnega telesa ter sugestijami za dopolnitev delovnih tez za pripravo odloka.
Na 14. seji je bil predlagan odlok, predlog odloka, kakršnega ste dobili danes na klop, in za katerega vas prosim, da ga potrdite. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Bavčarju. Želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besedo? (Ne želi.) Predstavnik vlade? (Ne.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Ne vidim razpravljalcev, zato razpravo zaključujem in prehajamo na glasovanje.
Na glasovanje dajem predlog odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije. Ugotovimo sklepčnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (63 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
S tem tudi zaključujemo 1. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA izredne seje, to je na OBRAVNAVO PREDLOGA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, PRVA OBRAVNAVA. Želi predstavnik vlade besedo? Proceduralno, gospod Potrč - se opravičujem!

MIRAN POTRČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da ne boste rekli, da je nekorektno, želim namreč na to opozoriti. Mislim pa, da je formalno korektno in tudi možno. Jaz v imenu poslanske skupine predlagam, in prosil bi, da kolegi poslanci še za moment eventuelno počakajo, namreč iz opozicije, da le Državni zbor še enkrat glasuje o našem predlogu, da se ti dve točki umakneta z dnevnega reda. Mislim, da je o tem možno glasovati, ker vsak moment lahko Državni zbor to tudi sklene. Jaz prej nisem mogel, zdaj sem prebral tudi obrazložitve za umik, predvsem pa za nove zakone.
Poglejte! 7.3. je vlada predložila zakone, ki so bili danes oziroma je bilo ugotovljeno, da jih bo vlada umaknila z dnevnega reda. Se pravi, da je minilo polne tri mesece. V tem času je Državni zbor o tem razpravljal in od prvega dneva se je vedelo, da so zoper vložena oba zakona vsaj v opoziciji resni pomisleki, ker smo jih tudi javno za to govornico, v matičnih delovnih telesih, izrazili.
Danes po treh mesecih, ko je vlada ugotovila, da recimo ti zakoni niso več ustrezni, priti in povedati, da je treba na izredno sejo priti z zakoni, dvema novima, ki jih je sprejela, je možno. Ampak utemeljiti, da gre za izredne potrebe države, je smešno. Lepo prosim, res je smešno. Če v treh mesecih ni vlada mogla ugotoviti, kaj so izredne potrebe države, potem jaz tega enostavno ne razumem.
Jaz pa bom rekel še nekaj več. Jaz bolj kot vladi tokrat zamerim predsedniku Državnega zbora. Ker vlada pač poskuša kar poskuša in to smo navajeni. Ampak res bolj zamerim predsedniku Državnega zbora. Nisem bil, ampak moj kolega Ciril Ribičič je bil na kolegiju ob pol enih, se pravi tri ure predno smo praktično dobili ta predlog, na katerem smo se dogovorili vsi, benevolentno, pred tem tudi v poslanskih skupinah, da so spremembe ustave tako pomembna stvar, da je treba takoj sklicati izredno sejo. Da bomo vsi, kar smo tudi naredili, izglasovali, predlog odloka, da bo možno potem pričeti z vsebinsko razpravo, vlada takrat še ni vedela, predsednik ni vedel, nihče ni vedel. Mislim, da je, bi rekel, ne vem, nevljudno do dela Državnega zbora, če nič več, da se na ta način dela, pri čemer gre za to, da če nekdo misli, da bo dokazal, da gre res za izredno sejo, naj še eno skliče. Drugače pa je to, 26. imamo naslednjo redno sejo in o tem se lahko mirno tam odloči in potem pač v tem času opravi razprava v matičnih delovnih telesih in če bo taka nuja, na naslednjo izredno sejo da.
Jaz prosim, gospod predsednik, da ne bom hodil pri obeh točkah, da o obeh stvareh takšen predlog daste na glasovanje. Še ljubše bi mi bilo, če bi našli pot, po kateri bi to vi predlagali, osebno in da Državni zbor danes o tem ne bi odločal. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Potrč, kaj predlagate torej proceduralno?

MIRAN POTRČ: Ti dve točki, glasuje o tem, da se umakneta iz dnevnega reda. Na 6. redno sejo.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Samo mislim, da poslovnik govori, da če ni pogojev, torej da se predlaga preložitev. Preložitev. Gospod Potrč je dal proceduralni predlog, da se 2. točka dnevnega reda, to je predlog Vlade Republike Slovenije za umik predloga zakona o spremembi zakona o Vladi Republike Slovenije preloži na naslednjo sejo. Ta predlog dajem na glasovanje. Ugotovimo sklepčnost! (63 prisotnih.)
Kdo je za? (23 poslancev.) Je kdo proti? (36 poslancev.)
Ugotavljam, da proceduralni predlog gospoda Potrča ni bil sprejet.
Danes obravnavamo predlog Vlade Republike Slovenije za umik predloga zakona o spremembah zakona o Vladi Republike Slovenije, torej iz procedure. O tem, da bo to po hitrem postopku itn., o tem danes Državni zbor ne bo odločal. Imamo tudi mnenje matičnega delovnega telesa, ki ste ga prejeli na klop in govori pa naslednje: "Na podlagi navedenega se je odbor načeloma strinjal z najavljenim umikom predlogov zakonov, zato predlaga Državnemu zboru, da predloga za umik navedenih zakonov obravnava takoj, ko bosta vložena ter na podlagi 180. člena čimprej sprejme."
To je stališče oziroma poročilo matičnega delovnega telesa. Smo torej pri razpravi. Želi predstavnik vlade besedo? Gospod Bandelj.

MIRKO BANDELJ: Ja, se opravičujem, ampak jaz te intervencije gospoda Potrča nisem najbolj razumel. Kajti točno na osnovi razprave v delovnih telesih Državnega zbora, na osnovi vseh teh amandmajev, ki so bili vloženi, je vlada ocenila, tudi na osnovi sklepa matičnega odbora, da je najbolje, da ta dva zakona umakne iz procedure. Samo to sem predlagal, to je Državni zbor sprejel. In mislim, da pravzaprav nimam več kaj dodati k vsebinskemu odločanju o tem vprašanju, ker mislim, da gre pravzaprav za proceduralno odločanje. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Zdaj smo pač pri proceduri in sprašujem, če želi besedo poročevalec Odbora za notranjo politiko in pravosodje? Gospa predsednica ne želi. Ker sem pač sam prebral to stališče. Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Gospod Jelinčič je bil prvi, potem pa gospod Mozetič.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Predstavniki vlade! Strinjam se s predgovorci, ki so rekli, da procedura, ki jo je danes ubral predsednik Državnega zbora, gospod Podobnik, ni korektna in ni v skladu z demokratičnimi načeli. Po drugi strani pa, ker je bilo že izglasovano, čeprav smo mi tudi glasovali tako kot opozicija, proti temu, da bi danes obravnavali te zakone oziroma umika teh zakonov, vseeno ko bo na sporedu, bomo glasovali za umik teh zakonov. Zakaj? Nedvomno so ti zakoni, ki so bili do zdaj oziroma ki so še ta trenutek v obravnavi, oba zakona sta izredno nedodelana, slaba in v bistvu pisana na kožo koalicije in brez kakršnekoli bistvene zveze s stvarnostjo in še manj zveze z demokratičnostjo. Tukaj se zdaj bijeta dva interesa; eden, ki pa je že mimo, to je tisti, da je treba spoštovati proceduro, in pa tisti, ko je treba zakone nujno umakniti in pripraviti nove.
Še enkrat. Upam, da do podobnih proceduralnih, ekvilibrističnih točk gospoda predsednika Podobnika ne bo več prihajalo. Konec koncev sem bil tudi jaz na kolegiju predsednika Državnega zbora in tudi ne duha ne sluha ni bilo, da bi se kakšna zadeva kakorkoli širila na ta ali oni način. No, in vendar glasovali pa bomo za to, da se oba zakona umakneta in da se pripravijo zakoni, ki bodo taki, kot pač morajo biti.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Jelinčič. V imenu poslanske skupine SKD, gospod Mozetič.

MIROSLAV MOZETIČ: Hvala lepa za besedo. Drage kolegice, spoštovani kolegi! 7.3. je vlada kmalu po svojem imenovanju, ko je ugotovila, da je protipravno imenovala določene funkcije v svoji sredi, poslala zakon v ta parlament.
Danes smo 12.6. Tri mesece je ta modra in zelo pametna in visoko strokovna vlada rabila, da je ugotovila, da je poslala protiustaven zakon. Pa to ni prvi primer, da pošilja v ta parlament take predloge, pa potem mirno mirno pride sem, posiljuje s proceduro parlament, določa sproti proceduro oziroma s pomočjo svojih poslancev in te zadeve moramo potem tukaj obravnavati. Istočasno, ko je pa ta predlog za umik poslala, je imela prvotno očitno drugačen namen še tudi uvrstiti po hitrem postopku novi zakon o vladi in razlog, ki ga navaja, da so to izredne potrebe države. Če so izredne potrebe države, da takoj sprejmemo zakon o vladi, potem jaz ne vem, zakaj ste umaknili zakon o vladi. Saj bi ga lahko z amandmaji spremenili, tako kot ste spreminjali na tej seji vsaj deset zakonov. Vsaj deset zakonov ste v celoti z amandmaji spremenili, v celoti od 1. člena do zadnjega člena. V celoti. Ampak izredne potrebe države so, da sprejmemo še nekaj ministrov, ker sicer se bodo zadeve ustavile.
Jaz pravim da so, mislim, ko smo zadnjič govorili, da imamo toliko izrednih sej in da praktično vse zadeve sprejemamo po hitrem postopku, kaže na to, da so v državi izredne razmere. Jaz pričakujem samo še to, da bo parlament dobil predlog, da razglasi skladno z ustavo izredne razmere in potem približno vemo, kaj se naprej dogaja. Ampak dejansko so izredne razmere in izredne potrebe v tej državi, na to kaže to, kaj vlada in kako vlada dela. Ampak izredne razmere so v tem, ker imamo tako vlado. In olajšanje bi skoraj zagotovo nastalo v tej državi, če bi ta vlada, ki je sicer šele tri mesece na oblasti, odstopila. Mislim, da bi se takoj nehale izredne potrebe in izredne razmere, ki jih ustvarja ta vlada. Sicer pa je jasno in nedvoumno, da bom jaz o takem zakonu, ki je protiustaven in takem predlogu glasoval, da gre iz dnevnega reda.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Mozetič. V imenu poslanske skupine Združene liste doktor Ribičič.

DR. CIRIL RIBIČIČ: Spoštovani! Rad bi spomnil na to, kako je izgledala razprava ob uvrščanju na dnevni red tega zakona o vladi, ki se zdaj umika in je bil takrat predlagan po skrajšanem postopku. Takrat je ta državni zbor, vsaj opozicija v državnem zboru ocenila, da niso prepričljivi argumenti za skrajšani postopek, in ker je bila več kot tretjina prisotnih poslancev proti, pač skrajšani postopek ni bil uveden, začel se je redni postopek. S tega vidika seveda razumem vlado, da želi zaobiti to odločitev državnega zbora, ki je glasoval in izglasoval redni postopek in želi zdaj po hitrem postopku skrajšati na ta način postopek, da ne bi tri obravnave opravili, ampak da bi v eni obravnavi stvar obrazložili. Seveda bo tukaj težko odgovoriti na vprašanja, ki so jih postavljali tudi že prej v javnosti. Zdaj bo še težje odgovoriti na ta vprašanja ali gre res za izredne potrebe države in če gre res za izredne potrebe, zakaj se o njih ni spregovorilo že poprej. Zakaj je bil najprej predlagan zakon po skrajšanem postopku sedaj pa po hitrem postopku.
Prej torej kot manj pomembna zadeva, ne bom rekel nepomembna zadeva, ker tudi jaz osebno menim, da razprava o tem, ali bomo imeli ministra za evropske zadeve resno vprašanje, ne pa nepomembno vprašanje. Ampak, na ta vprašanja bo težko odgovoriti.
Naj se dotaknem dveh vsebinskih vprašanj, ki sta pomembni v tem zakonu glede umika. Eno je vprašanje statusa podpredsednika vlade in drugo je vprašanje ministra oziroma število ministrov brez listnice. Kar zadeva podpredsednika vlade je razprava v matičnem delovnem telesu, Odboru za notranjo politiko in pravosodje zelo hitro s predstavnikom vlade vred ugotovila, da so pač pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve upravičene, da torej ne poznamo v naši ustavni ureditvi podpredsednika vlade, pač pa lahko eden od ministrov nadomešča podpredsednika vlade. Soglasje je bilo, mislim, da zelo visoko v samem matičnem delovnem telesu in tudi vlada je obljubila, da bi to odločitev spoštovala in jo tudi spoštuje v tem novem predlaganem zakonu o vladi. Drugo sporno vprašanje, zaradi katerega bi mi danes morali biti pravzaprav navdušeni, da se ta zakon umika z dnevnega reda, je pa vprašanje števila ministrov brez listnice. Mi menimo, mislim, da upravičeno, da zakon ne sme popolnoma odpreti te možnosti imenovanja ministrov brez listnice. Zakaj ne? Po našem mnenju v Združeni listi socialnih demokratov zaradi tega, ker se je pokazalo že večkrat v preteklosti, da to spodbuja apetite po nepotrebnem ustanavljanju novih resorjev in novih organov, ki so tukaj na neki način polresorji, ker gre za ministre brez resorja in formalno to seveda niso resorji.
Jaz bi lahko iz preteklih let navedel veliko argumentov. Najprej smo imeli enega ministra brez listnice. Potem, v zakonu omejitev za dva ministra, potem v zakonu omejitev za tri ministre brez listnice. Danes je ta omejitev tri že premajhna, zaradi potrebe po dveh novih ministrstev, za drobno gospodarstvo in za evropske zadeve, se pravi, da se izhaja iz pet ministrov. Ampak vladi tudi to ni dovolj. Ne predlaga, da bi imela vlada lahko največ pet ministrov brez listnice, ampak predlaga, da ne bi bilo nobene omejitve. To predlaga tudi nov zakon o vladi. Zaradi tega tisto navdušenje, da umikamo zakon, ki ni bil dobro pripravljen, ki vsaj dve rešitvi ni imel dobri, pač splahni, ker je v novem predlogu še vedno ta predlog, da ne bi bilo omejitev števila ministrov brez listnice. Tukaj je en nov argument, ki ga je možno uporabiti. Jaz ne vem, ali bo to zlobno, kar bom rekel, ampak ta argument je nastop predsednika vlade, dr. Drnovška v zadnjem času. Kar nekaj njegovih opozoril o tem, da se birokracija nevarno razrašča in da je tukaj treba iti v resno racionalizacijo na tem področju.
Jaz se opravičujem, ampak odpiranje možnosti ustanavljanja novih ministrov brez listnice, je v direktnem nasprotju z deklarirano politiko predsednika vlade v njegovih zadnjih javnih nastopih. Jaz moram reči, da se s temi nastopi strinjam in mislim, da je čas za zelo resno presojo vprašanja racionalnosti organiziranja države, na čelu z vprašanjem državnih sekretarjev. Tako da s tega vidika, kar se je meni zdelo ključno vprašanje, glede na to, da je tisto glede podpredsednika bilo bolj ali manj sporazumno umaknjeno, ne morem videti v tem umiku pač nobenega napredka.
To bo sprožilo razpravo, ali so podani razlogi za hitri postopek in razpravo o tem, ali so predlagane rešitve dobre.
Tisto, kar smo iz opozicije na neki način terjali od vlade je, da se opredeli, katere nove resorje potrebuje in da v skladu s tako odločitvijo pride z novimi predlogi. In naj jasno pove, jaz osebno bi z obema rokama podprl predlog, da nastane nov resor, resor ministra oziroma ministrstva za evropske zadeve. Menim, da bi bilo to smiselno, da to nikakor ni začasna, prehodna ali nepomembna zadeva. Da to ni zadeva, ki bo veljala leto ali dve, s katero bo okupirana Slovenija in njena vlada v naslednjih desetletjih. Tako da s tega vidika bi mi to bilo prepričljivo, pa še poleg tega bi lahko rešili tudi to vprašanje, da ne bi pretirano odpirali možnosti oblikovanja ministrstev brez listnice, ker odnos 15:1 rednih resorjev in ministrov brez listnice je ena zadeva, 15:5 je druga, tendenca nadaljnjega povečevanja je pa seveda tretje razmerje, s katerim se ne morem strinjati.
In zato, ker se nam obetajo te razprave in vztrajanje vlade pri nekaterih rešitvah, ki niso racionalne in po moje tudi niso skladne z opredeljeno politiko te vlade, nisem nič navdušen nad umikom tega zakona, ker nas pravzaprav z dežja vodi pod kap.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, doktor Ribičič. Želi še katera od poslanskih skupin? Besedo dajem poslankam in poslancem. (Ni razprave.) Razpravo zaključujem in dajem na glasovanje predlog, da se iz zakonodajnega postopka umakne predlog zakona o spremembi zakona o Vladi Republike Slovenije. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog vlade za umik navedenega predloga zakona iz zakonodajnega postopka sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajam na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA PREDLOGA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV, PRVA OBRAVNAVA. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) Poročevalec Odbora za notranjo politiko in pravosodje? (Ne želi.) Predstavnik sekretariata? (Ne želi.) Predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Ker ni razprave, jo zaključujem in dajem na glasovanje predlog, da se iz zakonodajnega postopka umakne predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Ugotovimo sklepčnost! (44 prisotnih.) Ponovno ugotavljamo prisotnost! Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlog vlade za umik navedenega predloga zakona iz zakonodajnega postopka sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.
S tem smo izčrpali dnevni red izredne seje Državnega zbora.
Iz pogovora s predstavniki poslanskih skupin, tudi v pogovoru s podpredsednikom gospodom Gerenčerjem sem razbral, da je vaš interes, da Državni zbor danes zaključi tudi 5. redno sejo Državnega zbora in bi čez pet minut nadaljevali z 5. redno sejo Državnega zbora.
Se opravičujem. Ker še pričakujemo, da se uskladitveni amandmaji vložijo, ki so pa že napisani, da ob 17.30 nadaljujemo s 5. redno sejo Državnega zbora. Hvala.

(Seja je bila končana 12. junija 1997 ob 17.19 uri.)

Zadnja sprememba: 07/18/1997
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej