Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Nadaljevanje 49. izredne seje

(2. junij 2000)


Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 10.14 uri.


PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje. Pričenjam nadaljevanje 49. izredne seje državnega zbora.
Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: za pričetek seje Jelko Kacin, Maria Pozsonec, Bogomir Špiletič, Majda Kregelj-Zbačnik, Jožef Košir, Franc Pukšič, Janez Kramberger, Peter Hrastelj, Jožef Jagodnik, Roman Jakič, Rafael Kužnik, Andrej Gerenčer, Jožef Špindler in Miroslav Luci. Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani! (65 poslancev in poslank.)
Državni zbor je sklepčen in lahko odloča.
Na sejo sem vabil predstavnike vlade Republike Slovenije ter vse prav lepo pozdravljam. Današnje nadaljevanje 49. izredne seje bo zbor pričel z obravnavo prekinjene 13. točke dnevnega reda, to je predloga zakona o kmetijstvu. Za tem bomo prešli na obravnavo 26. točke dnevnega reda, to je predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo - druga obravnava.
Poslanke in poslanci ste bili včeraj obveščeni pisno, da bi danes državni zbor ob 10.00 uri pričel z obravnavo dveh točk na 21. redni seji. Jaz sem se posvetoval z vsemi vodji poslanskih skupin oziroma predstavniki in nihče ni nasprotoval, da bi po obravnavi zakon o kmetijstvu danes obravnavali tudi 26. točko na izredni seji, to je predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Prehajamo torej na prekinjeno 13. TOČKO DNEVNEGA REDA, to je PREDLOG ZAKONA O KMETIJSTVU - HITRI POSTOPEK. V okviru druge obravnave smo sedaj v okviru hitrega postopka pri členu 120, ki ga dajem v razpravo. Predlagatelj amandmaja pa je odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ni razprave. Amandma dajem na glasovanje. Vlada amandma podpira. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (37 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen 120. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (35 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Člen je sprejet.
Odpiram razpravo o členu 121 in amandmaju odbora, vlada ga podpira. Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (41 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (24 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Člen je sprejet.
Odpiram razpravo o členu 122. Pod točko 1 je amandma odbora za kmetijstvo. Ta amandma je povezan z amandmajem k 13. členu, ki je bil sprejet. Vlada ga podpira. Pod točko 2 je amandma odbora, pod točko 3 je amandma odbora. Vse tri amandmaje vlada podpira. Tudi pod točko štiri in pet so amandmaji odbora, ki jih vlada podpira. Ali želi kdo besedo? Ne želi.
Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem prvi amandma k 122. členu, kot rečeno, vsi so amandmaji odbora, vlada jih podpira. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (29 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma k temu členu. Ugotavljamo prisotnost! (44 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za drugi amandma? (30 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem tretji amandma k temu členu. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (31 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem četrti amandma k temu členu. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (24 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem peti amandma k temu členu. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (20 poslancev.) Kdo je proti? (4 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen 122 v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za člen? (21 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Člen je sprejet.
Odpiram razpravo o členu 123 in amandmaju. Pod točko ena, dva in tri jih vlaga odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlada jih podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem prvi amandma k temu členu. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (34 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma k temu členu. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Sprejeto.
Na glasovanje dajem tretji amandma k temu členu. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem 123. člen. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za člen? (35 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Člen je sprejet.
Prehajamo k členu 124 in amandmaju odbora. Dajem ga na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 128. členu. Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov predlaga amandma k temu členu oziroma je predlagatelj amandmaja poslanec Veber. Želi kdo besedo? Državni sekretar mag. But želi besedo.

MAG. FRANCI BUT: Hvala lepa. Želel bi samo opozoriti, da ta amandma k 128. členu ni upravičen, ker gre pri inšpektorjih za hrano, za prevzem nalog tržne inšpekcije in ne za prevzem nalog zdravstvene inšpekcije, zato tukaj zdravstveni inšpektorji ne morejo biti navedeni.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Ali želi še kdo besedo? (Ne želi.)
Amandma k 128. členu, ki ga predlaga poslanski kolega Veber, dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (19 poslancev.) Je kdo proti? (35 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem 128. člen. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za člen? (41 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Odpiram razpravo o 131. členu in amandmaju odbora, ki ga vlada podpira.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet; člen smo v celoti spremenili.
Odpiram razpravo o 132. členu in amandmaju odbora, ki ga vlada podpira.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Odpiram razpravo o 133. členu in amandmaju odbora, ki ga vlada podpira.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za 133. člen v celoti? (29 poslancev.) Je kdo proti? (8 poslancev.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Zadnji amandma je vložen za novi 133.a člen; predlagatelj amandmaja je odbor, vlada ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ta amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Sprejeli smo novi 133.a člen. Glasovali smo in razpravljali o vseh členih, h katerimi so bili vloženi amandmaji.
V razpravo dajem preostale člene, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Preostale člene dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (51 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da so preostali členi sprejeti.
Prehajamo na razpravo o naslovu zakona. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Naslov zakona dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da smo naslov zakona sprejeli.
Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da so bili k predlogu zakona v drugi obravnavi sprejeti številni amandmaji. Če želite k tem členom kvalificirani predlagatelj vložiti amandma, prosim, da to storite. Besedo želi kolega Džuban.

GEZA DŽUBAN: Hvala lepa gospod predsednik. Predlagam prekinitev točke, da bi zaradi tega, kot ste sami ugotovili, veliko število amandmajev, ki je vgrajeno v besedilu zakona, pregledali. Mislil sem celo predlagati čistopis, vendar ker imamo narejen pregled sprejetih amandmajev, je možno primerjati, tako da ugotovimo, kakšno je novo besedilo in potem eventualno vložimo še amandmaje, poleg tistih, ki jih imamo že pripravljene. Mislim, da jih ni veliko, in da bi lahko potem s točko po doglednem času nadaljevali. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala kolega Džuban. Predlagam enourni odmor. V tem času imate možnost, da se amandmaji vložijo. Kdaj predlagate nadaljevanje točke? Kdaj predlagate nadaljevanje? Danes. Saj to je podobno, kot sem sam predlagal.
Kolegice in kolegi! Predlagam torej, da sejo za eno uro prekinemo. V tem času pa bi prosil vodje delovnih teles, predsednike ali namestnike predsednikov, da bi se... V tem času seveda imate možnost kvalificirani predlagatelji, da predlagate amandmaje k predlogu zakona o kmetijstvu. Upam, da boste uspeli v tej enourni pavzi vložiti amandmaje. Istočasno pa bi vas rad obvestil - prosim, za pozornost in tudi za razumevanje - danes ob 14.00 uri sem sklical kolegij, na katerem se bomo odločali o sklicu izredne seje, na kateri bo državni zbor odločal o predlagani listi kandidatov za Vlado Republike Slovenije, ki jo je predlagal dr. Andrej Bajuk. Gre pa za pomembno poslovniško vprašanje, ali bodo v naslednjih dneh sklicani tudi "hearingi", na katerih bi se predlagani kandidati predstavili. Ob dejstvu, da imamo prakso, enkratno v tem parlamentu, da kandidati, ki so bili enkrat že predstavljeni, se niso ponovno predstavljali, toda o tej stvari so se odločala tudi delovna telesa, bi se želel v tej uri sam posvetovati z vodji ali namestniki, torej predsedniki ali namestniki delovnih teles.
Predlagam pa tudi, da se poslanske skupine v tej uri do tega vprašanja opredelijo. Torej prosil bi, da bi se v salonu zbrali predsedniki ali podpredsedniki naslednjih odborov: odbora za mednarodne odnose, odbora za finance in monetarno politiko, odbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko, odbora za gospodarstvo, odbora za notranjo politiko in pravosodje, odbora za obrambo, odbora za šolstvo, kulturo in šport, odbora za znanost in tehnologijo, odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in odbora za infrastrukturo in okolje.
Torej ta delovni pogovor, o katerem govorim, bi se pričel ob 11.00 uri, tako da imajo sedaj pol ure časa poslanske skupine, da se dogovorijo. Sejo nadaljujemo ob 11.30. Dobimo se v velikem salonu. Hvala lepa.

(Seja je bila prekinjena ob 10.32 uri in se je nadaljevala ob 11.39 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK): Nadaljujemo s sejo. Ugotavljamo prisotnost! (54 poslancev in poslank.) Zbor je sklepčen in lahko odloča. Kvalificirani predlagatelji so vložili naslednje amandmaje... Torej nadaljujemo s točko: zakon o kmetijstvu, tretja obravnava. Kvalificirani predlagatelji so vložili naslednje amandmaje: k 8. členu poslanska skupina SLS, k 29. členu ista poslanska skupina, k 32. členu poslanska skupina SLS, k 51. členu skupina poslancev, prvopodpisani Rožič Nikolaj, k 113. členu poslanska skupina SLS, k 78. členu prav tako vlaga amandma skupina poslancev s prvopodpisanim kolegom Lavrincem. Prosim, če obrazložite svoj amandma.

MAKSIMILJAN LAVRINC: Hvala lepa gospod predsednik. Vložili bomo kot poslanska skupina LDS in ker se zdajle še tipka, ga bom prinesel sem, ga bom prebral in ni kač noter, tako da bi koga prestrašil.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Samo trenutek. Skupina poslancev s prvopodpisanim Gezo Džubanom je vložila amandma, prosim, da ga vložijo v skladu s poslovnikom, 8 podpisanih poslancev. Deset poslancev mora biti po poslovniku. Skupina poslancev s prvopodpisanim Rožič Nikolajem, ki je vložila amandma k 51. členu, amandmaja ni vložila po poslovniku, kajti mnogo premalo podpisanih poslancev je, tako da ta amandma ne bo šel v proceduro.
Kolegice in kolegi, prehajamo torej na tretjo obravnavo.
Ponovno bi vas rad obvestil s pregledom vloženih amandmajev, nato pa bomo, če bo kdo želel, razpravljali o zakonu v celoti najprej.
K 8. členu je poslanska skupina SLS vložila amandma, prav tako k 29. členu, prav tako k 32. členu. Poslanska skupina LDS je vložila amandma k 68. členu, k 113. členu je vložila amandma poslanska skupina SLS. Umik? Poslanska skupina SLS torej umika amandma k 113. členu.
Ugotavljam, da je bil amandma k 51. členu s strani skupine poslancev napačno vložen in ga državni zbor ne bo obravnaval. To je amandma, ki se glasi: "Člen se črta."
Prav tako pa je skupina poslancev, s prvopodpisanim Gezo Džubanom, vložila dva amandmaja k 98. členu in k 119. členu. Tri? Prosim, kolega Džuban, če jih na kratko predstavite.

GEZA DŽUBAN: Trije amandmaji so.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Za deset minut prekinjam sejo, da se dogovorimo o odločanju o amandmajih. Stanje tukaj je tako, da moramo ugotoviti, kateri amandmaji so bili korektno vloženi. Ko pričnemo razpravo, ni več možno vlagati amandmajev.
Sejo bomo nadaljevali čez 10 minut.

(Seja je bila prekinjena ob 11.47 uri in se je nadaljevala ob 11.52 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nadaljujemo sejo. Ugotavljamo prisotnost! (54 poslancev in poslank.) Zbor je sklepčen in lahko odloča. Kvalificirani predlagatelji so torej amandmaje vložili. Ko bomo o njih glasovali, bom tudi vsakega prebral. Pred tem pa sprašujem, ali želi kdo od poslancev in poslank razpravljati o zakonskem predlogu v celoti. Gospod Veber, prosim.

JANKO VEBER: Hvala za besedo. Glede na to, da ta zakon sprejemamo po hitrem postopku in na ta postopek smo seveda v naši poslanski skupini že večkrat opozorili, da je neprimeren za tako pomemben zakon, še posebej bi pa ob tej priliki, ker smo že v tretji obravnavi in pravzaprav zelo omejeni pri tem, kaj lahko še storimo, posebej poudaril, da bo imel ta zakon zagotovo velike posledice tudi za proračun Republike Slovenije. Pa ne zato, da bi reševal področje kmetijstva in kmete in ohranjanje slovenskega podeželja in kulturne krajine, ampak predvsem zato, ker pušča povsem nedefinirano oblikovanje javnih služb, s čimer bo minister lahko po mili volji lahko dodeljeval javna pooblastila, organiziral javne službe in s tem dopuščamo s tem zakonom, da se bo predvsem razbohotila administracija. Veliko sredstev bo šlo za delovanje teh javnih služb in veliko manj sredstev bo šlo pozneje seveda lahko za konkretne ukrepe za izvajanje kmetijske politike in seveda s tem tudi dajanje sredstev tistim, ki se s kmetijstvom ukvarjajo. Ta zakon pomeni dobesedno uvajanje nove administracije in seveda temu smo poskušali nekako v dosedanji proceduri nasprotovati, da bi tak zakon bil sprejet po rednem postopku, da bi se lahko resno pogovorili o teh oblikah organiziranja služb. Ker to ni možno, posebej opozarjam na ta problem še v tej tretji obravnavi.
Žal pač postopki tečejo tako, niso pa primerni in seveda posledice bodo predvsem pri proračunu in pri netransparetni kmetijski politiki, ki pa jo bodo pa seveda predvsem občutili kmetje. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Veber. Želi besedo predstavnik vlade? Gospod minister želi besedo, prosim.

CIRIL SMRKOLJ: Hvala lepa predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci, jaz se ne morem strinjati z razpravo gospoda Vebra...

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nekoliko glasneje.

CIRIL SMRKOLJ: ... čisto iz jasnega razloga, ker so stvari že transparentne in bodo še bolj transparentne. Nacionalni program razvoja kmetijstva in podeželja bo sprejemal državni zbor. Če to ni dovolj transparenten predlog oziroma možnost, potem ne vem več. Tudi glede javnih služb moram povedati, da katerokoli javno službo ni ministrstvo pristojno, da jo ustanovi.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu ministru. Replika kolega Veber.

JANKO VEBER: No, saj ravno največja pomanjkljivost tega zakona se kaže že v tem odgovoru ministra. Tam, kjer ne bo potrebno prevzeti odgovornosti, je pač ne bodo prevzemali in bo vedno izgovor, to ni pristojnost tega ministrstva, tega zakona. Tam, kjer se mu bo pač zljubilo, bo pa te aktivnosti izpeljal. Konkretno bodo te aktivnosti pri dodeljevanju javnih pooblastil. Ne vemo, kdo jih bo dobil. Minister se bo odločal.
Cela vrsta teh zadev je dejansko nedorečenih in tudi amandma k 29. členu, ki smo ga dobili na klop s strani Slovenske ljudske stranke, zopet negira tisto, kar je minister v uvodni razlagi k temu zakonu razlagal. Gre samo za okvir, gre samo za neka izhodišča, da se ne bi zadeve kaj preveč precizirale. Tukaj pa dobimo sedaj amandma k 29. členu, k tretjemu odstavku, kjer lepo kar naštevamo, območja s posebnimi naravnimi omejitvami, območja pogostih poplav, močvirij, močne burje, barja ipd. Kaj je to ipd.? Če že konkretno naštevamo tisto, kar vam je všeč, dajmo potem narediti analizo vseh teh območij in jih našteti v zakon. V zakon napisati ipd., in minister se s tem strinja, se mi zdi neresno, še posebej, ker je to tako pomemben zakon prek katerega se bo veliko sredstev razporejalo v tej državi. S tem se samo potrjuje, da tam, kjer je interes, se bo nekaj reševalo, tam, kjer ga ni, se pa ne bo. Zanima me, zakaj tukaj notri ni potem tudi našteto območje, kjer je prisotna visoka divjad, zveri. Zakaj ni Kras notri in podobno. Cela vrsta ukrepov oziroma območij je še, ki tukaj niso našteta. Tudi pri predstavitvi strokovne naloge, ki opredeljuje območja z omejenimi dejavniki, je bilo jasno povedano, da je to stvar uredbe, da tega ne smemo spravljati v zakon. Tukaj se srečujemo s posebno interno zadevo, tisto, kar je pač nekomu trenutno všeč, se zapiše v zakon, tisto, kar ne, ne. To je ta nekonsistentnost in ta napačen pristop pri tako pomembnem zakonu. Zato še enkrat opozarjam na to v tej repliki. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospod Veber. Ali želi še kdo besedo o zakonu v celoti? (Ne želi.) Razpravo zaključujem. Prehajamo na odločanje o posameznih amandmajih. Vsak amandma bom tudi prebral.
Prehajamo na odločanje o amandmaju k 8. členu. Predlagatelj amandmaja je poslanska skupina Slovenske ljudske stranke. Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: Če ni določeno drugače, posamezne ukrepe kmetijske strukturne politike na podlagi aktov iz druge alinee 5. člena tega zakona odredi minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano, (v nadaljevanju, v nadaljnjem besedilu, minister.) Ukrepe kmetijske tržnocenovne politike odredi vlada na podlagi predloga ministra v soglasju z ministrom, pristojnim za trg. Želi kdo besedo o tem amandmaju? (Ne želi.) Dajem ga na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (63 prisotnih.)
Kdo je za tak amandma? (46 poslancev.) Kdo je proti? (5 poslancev.)
Amandma je sprejet.
Prehajamo na odločanje o amandmaju k 29. členu. Predlagatelj amandmaja je poslanska skupina Slovenske ljudske stranke. Glasi pa se: V tretjem odstavku se v drugi točki črta druga alinea. V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi: Tri. Območja s posebnimi naravnimi omejitvami (območja pogostih poplav, močvirij, močne burje, barja ipd.) kjer je ohranjanje kmetijske dejavnosti potrebno za okolju prijazen razvoj podeželja in ohranitev krajine. Ali želi kdo besedo o tem amandmaju? Gospod Veber. Prosim.

JANKO VEBER: Deloma sem že prej opozoril na ta amandma, bi pa še posebej prosil, če mi lahko nekdo razloži, kaj pomeni "in podobno" v zakonu, da bomo vsaj vedeli, kaj smo sprejeli. Kaj spada pod "in podobno"?

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Je kdo proti? (29 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Prehajamo na odločanje o amandmaju k 32. členu. Predlaga ga poslanska skupina Slovenske ljudske stranke. Prosim za pozornost, ker je amandma popravljen. Glasi pa se, ga bom prebral: Člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: "Podpore mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so namenjene pospešitvi strukturnih oziroma generacijskih sprememb na kmetijah." Ali želi kdo besedo?
Gospod Zoran Lešnik.

ZORAN LEŠNIK: Hvala lepa, gospod predsednik. Tega amandmaja sicer nimamo. Vi ste sedaj prebrali drugi tekst, kot je tukaj zapisan. K temu tekstu je nekaj dodano.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: V skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta stavek je dodan.

ZORAN LEŠNIK: Ja, saj sem razumel, gospod predsednik, ampak samo poudarjam, da je nekaj dodano. Mislim, da me razumete, da bom glasoval proti takšnemu amandmaju iz preprostega vzroka, kajti včeraj je bil izglasovan amandma, ki sem ga vložil in smo črtali "in zgodnjemu upokojevanju kmetov". Namreč, gre preprosto tudi za igro besed, "zgodnjega" ne poznamo in nimamo v nobenem zakonu zapisano, ne v temeljnem zakonu invalidsko-pokojninskem zavarovanju, tukaj sedaj pa uvajamo novi izraz "zgodnjo upokojevanje" in se nič ne ve, kaj to pomeni. Ali je to s 45. leti, 55. leti ali pa recimo 60. leti, tri leta prej, kot zakon določa. Zaradi tega jaz mislim, da nič ne bom filozofiral, kajti potem človek lahko dobi takoj etiketo, ampak preprosto rečeno, jaz in poslanska skupina bo glasovala proti takšnemu amandmaju. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala kolega Lešnik. Kolega Kopač želi besedo.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala za besedo. Mislim, da je primeren tekst točno takega amandmaja, kot ga je vložila poslanska skupina SLS, ali pa, da ostane tekst člena, kakršen je bil sprejet že v drugi obravnavi. Kakšna vmestna varianta bi ne bila primerna. Mislim pa, da iz tega tako popravljenega amandmaja poslanske skupine SLS izhaja, da nedvoumno, če se bo država želela lotiti ukrepa predčasnega upokojevanja kmetov, je to sicer po direktivi EU možno, vendar je potrebno ustrezno spremeniti zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zato je ta člen v celoti, kakršen je, s tem amandmajem ali pa tak, kot je že bil sprejet, ali pa, če ga sploh ne bi bilo, je pravzaprav samo neke vrste usmerjevalna norma. Iz njega neposredno ne izhaja nobena pravica, ne glede na to, v kateri obliki bi bil sprejet. Tako jaz seveda podpiram tako popravljen amandma poslanske skupine SLS.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Kolega Kebrič želi besedo.

IVAN KEBRIČ: Hvala gospod predsednik za besedo. Kolegice, kolegi. Ko smo sprejemali zakon o pokojninsko-invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati 1.1., smo imeli mnogo razprav. Razčistili smo pojme in v zakonu je navedeno v začetku, kaj kateri pojem pomeni. Sedaj se srečujemo z novim izrazom, ki ga osnovni zakon ne pozna. Predlagatelje sprašujem, kaj je to zgodnje upokojevanje. Meni to namreč ni jasno. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala kolega Kebrič. Ni več razprave. Prehajamo na odločanje. Imate repliko. Kolega Rokavec, replika.

FRANCI ROKAVEC: Ja, jaz repliciram. Hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci. Mislim, da je že kolega Kopač ugotovil, kaj je smisel tega amandmaja. Smisel tega amandmaja je predvsem napotilo kot možnost uvedbe strukturnega ukrepa na področju kmetijstva. Tudi na tem področju. Že včeraj sem jaz opozarjal v svoji razpravi, da se po novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prav v teh dneh porajajo dileme glede dikcije o predaji kmetije. Zato je nujno potrebno, da je to napotilo v zakonu o kmetijstvu kot možnost, tudi strukturnega ukrepa, da se tudi pospeši proces predaje kmetije. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala kolega Rokavec. Ali želi še kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Amandma k 29. členu, poslanske skupine SLS, dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! K 32. členu, se opravičujem. K 32. členu. In to popravljen amandma. (60 prisotnih.)
Kdo je za tak amandma? (43 poslancev.) Kdo je proti? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
O amandmaju k 51. členu ne bomo odločali, ker ni bil vložen v skladu s poslovnikom. Zato prehajamo na odločanje o amandmaju k členu 68. Predlagatelj je poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije. Za petim odstavkom se doda šesti odstavek, ki se glasi: Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo obrtno dejavnost, lahko pristojni ministri za osebe iz drugega odstavka tega člena, ki opravljajo obrtno dejavnost na območjih iz prve točke tretjega odstavka 29. člena tega zakona, predpišejo milejše, minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo na poslovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine, opreme in naprave, minimalne sanitarno zdravstvene pogoje, ki se nanašajo na poslovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine, opremo, naprave in osebe, ki neposredno delajo v obratovalnici, in minimalne pogoje, glede zunanjih površin, funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine. Ali želi kdo besedo? (Ne želi.) Amandma dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (62 prisotnih.)
Kdo je za tak amandma? (54 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Prehajamo na amandma k 98. členu. Predlagatelj je skupina poslancev, prvopodpisani Geza Džuban. V 98. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: "Svet za kmetijsko in podeželje sestavljajo predstavniki: kmetijsko-gozdarske zbornice - 3, zadružne zveze - 1, gospodarske zbornice - 1, sindikata delavcev v kmetijstvu - 1, sindikata kmetov Slovenije - 1, kmetijskih fakultet - 2, kmetijskih institutov - 1, poklicnih in izrednih študijskih šol - 1." Ali želi kdo besedo? (Ne želi.) Amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Amandma k 113. členu je poslanska skupina SLS umaknila. Zadnji člen, h kateremu so bili vloženi amandmaji oziroma sta bila vložena, je člen 119. Skupina poslancev, s prvopodpisanim Gezo Džubanom, je vložila dva amandmaja. Oba dajem v razpravo. Prvi se glasi: V tretjem odstavku se besedilo za dvopičjem spremeni tako, da se glasi (ta amandma je tudi delno popravljen in je tudi razmnožen: "...da imata univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj v kmetijski, veterinarski, živilski ali sanitarni stroki ter opravljeni strokovni izpit za inšpektorja." To je amandma pod točko 1.
Amandma pod točko 2: Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Pravne osebe in posamezniki morajo kmetijskemu inšpektorju ali inšpektorju za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil omogočiti nemoteno opravljanje inšekcijskega nadzorstva in ga pri tem ne smejo ovirati ter mu morajo dati zahtevane listine, podatke, pojasnila ali potrebne predmete." Oba amandmaja dajem v razpravo. Razprave ni, zato prehajamo na odločanje.
Na glasovanje dajem prvi amandma k 119. členu. Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma k 119. členu. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Končali smo z glasovanjem o amandmajih. Na podlagi tretjega odstavka 198. člena poslovnika sprašujemo sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, če je zaradi sprejetih amandmajev porušena medsebojna skladnost določb zakona? Gospa Bitenčeva, prosim.

TINA BITENC-PENGOV: Gospod predsednik, spoštovani zbor. Zaradi sprejema zadnjega amandmaja v okviru tretje obravnave je v določeni podrobnosti porušena skladnost med to materialno normo in kazensko normo v 123. členu, ki bi jo bilo treba nekoliko prilagoditi, da bo odgovarjala materialni določbi. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Ugotavljam torej, da je prišlo do medsebojne skladnosti 119. in 123. člena zakona. Prosim predlagatelje, da vložijo amandma, da se ta medsebojnost, skladnost določb zakona razreši. Prekinjam torej to točko dnevnega reda. Ko bo vložen uskladitveni amandma, bo državni zbor tudi takoj prešel na njegovo odločanje.

Sedaj pa prehajamo na 26. TOČKO DNEVNEGA REDA, to je DRUGA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI IN POSTOPKIH OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO - EPA 681/II. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Aleksandrom Merlom. Proceduralni predlog ima kolega Demšar.

VINCENCIJ DEMŠAR: Hvala lepa spoštovane kolegice, kolegi. Predlagam proceduralno, da bi to točko, ki je sedaj na vrsti, odložili do naslednje seje, da bi se odbor za zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve ponovno sestal in pri tem dodelal področje nadzora, ki, po mnenju moje predsednice, gospe Zbačnikove in pa tudi mene, v tem zakonu ni dovolj dorečeno. V tem zakonu je omenjena državna komisija, medtem ko tistega pravega nadzora za to pomembno dejavnost v zdravstvu zaenkrat ni dorečenega. Medicinsko-etična komisija je dejavna samo v primeru, kadar gre za poskuse pri zarodkih in nič več. Zato predlagam in menim da bi bilo prav, da bi to točko obravnavali šele potem, ko bi se tudi o vprašanju nadzora dogovorili. Po mojem mnenju je zakon sorazmerno dobro pripravljen in bi manjkalo samo še to področje. V tem primeru, če bomo pa sprejeli s takim štartom, pa mislim, da bo ravno ta nadzor, ki je po mojem zelo bistven, manjkal. Zato predlagam, da o tem glasujemo. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Demšar. Prosim, da smo pozorni. 73. člen govori o naslednjem: predsedujoči, najmanj deset poslancev, poslanska skupina, predlagatelj ali vlada, kadar ni sama predlagateljica zakona, lahko predlagajo, da se razprava ali odločanje o obravnavani zadevi preloži na eno od naslednjih sej. V tem primeru ugotavljam, da kolega Demšar ni kvalificiran predlagatelj za tak predlog. Ali želi predstavnik predlagateljev predloga zakona besedo? Prosim, kolega Merlo ima besedo.

ALEKSANDER MERLO: Hvala za besedo gospod predsednik. Spoštovane kolegice, kolegi, predstavniki vlade! Mislim, da jih še ni. Jaz z veseljem ugotavljam, da ta poizkus ponovne prestavitve točke ni uspel. Mislim, da imamo na mizi že poročilo, amandmaje, mislim, da so končno vsi zainteresirani, ki nas zadnje mesece telefonično in pa tudi s svojo prisotnostjo v parlamentu nekje spodbujajo, da naj se vendar zadeva premakne, da bodo končno slišali, da je drugo branje, in upam tudi kmalu tretje, za nami.
Ustava Republike Slovenije v 55. členu določa, da je odločanje o rojstvu otrok svobodno in da država zagotavlja možnosti za uresničevanje te želje in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstvo svojih otrok. Iz te ustavne pravice izvirajo tudi pravice do preprečevanja zanositve, pravice do umetne prekinitve nosečnosti in pravice do ugotavljanja in zdravljenja zmanjšane plodnosti.
Dosedanja ureditev pravice je temeljila na zakonu o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, Uradni list štev. 11/77. V naši državi so se postopki umetne oploditve izvajali na podlagi tega zakona, in se še danes, prav tako pa tudi postopki s semenom darovalca, ki pa so jih nezakonito prenehali leta 1994. Z razvojem novih tehnik in metod je razumljivo, da je zakon iz leta 1977 zastarel. Navkljub pomanjkljivostim pravne ureditve postopkov umetne oploditve niso prenehali izvajati. V začetku devetdesetih let je večina zahodnoevropskih držav že imela prilagojeno zakonodajo razvoja medicine s področja bio medicine in genetike, razen pri nas.
Sredi devetdesetih let so bile sprejete tudi številne mednarodne deklaracije in konvencije. Navkljub dejstvu, da slovenska medicinska veda na področju metod in tehnik umetne oploditve sledi razvoju medicine po svetu, pa slovenska zakonodaja zaostaja približno že za 10 let. Eden temeljnih pogojev za vstop v Evropsko unijo je usklajenost slovenske zakonodaje z evropskimi standardi. Nas mora opozoriti Evropa, ker opozorila in stiska parov nista dovolj velika argumenta.
Jaz bi omenil samo to, da je Slovenija tudi podpisnik konvencije o varovanju človekovih pravic in človeškega dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine iz leta 1997, v kateri je poudarjeno, da mora prevladovati interes posameznika nad splošnim interesom družbe. Mi smo ta interes posameznika v zadnjem času, kot vidimo, dokaj potisnili na stran in lahko upravičeno rečemo, da smo na te neplodne pare skoraj pozabili in se gremo nekakšno vojno med določenimi interesi čisto posameznih, neformalnih skupin. To je bil poizkus tudi danes, da se spet točka premakne in da spet postavljamo neke varovalke, kar meni preprosto ni več jasno, zakaj. Menim, da je ta zakon dokaj dober, istočasno pa moram poudariti, da je ta zakon verjetno med evropskimi, če že ne najbolj restriktiven, pa zelo restriktiven. Ima nešteto varovalk, imamo še tretje branje, kot možnost, da nekaj naredimo. Tako jaz mislim, da sploh ni nobena stvar več sporna, da te zadeve danes ne bi speljali in končali to drugo branje in da končno ti pari vidijo luč tudi pred seboj.
Jaz moram povedati, da sem pravkar, pred petnajstimi minutami, izvedel za en izvid hormonskega titra pri neplodnem paru, ki leta čaka na to donarsko inseminacijo. Obupan par je pravkar prišel z zdravljenja oziroma iz tega postopka, ki se izvaja konkretno v Pragi. Pustili so tam kar nekaj denarja, ampak veseli, da je ta titar danes pozitiven, ker če nas čakajo že toliko časa, jaz verjamem, da je marsikdo obupal. Tako da pravkar nas spodbujajo, da naj vztrajamo na tej poti, čim prej in tako naprej.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Merlo. Ali želi besedo predstavnik vlade, državni sekretar? Gospod Zajec ima besedo.

JANEZ ZAJEC: Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Vlada je skupaj s strokovnjaki s področja prava, etike in stroke uskladila predlog besedila zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih na odboru za delo, družino in socialno politiko in umika svoj amandma k členu 20. Podpira vse amandmaje odbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko, podpira tudi amandmaje drugih predlagateljev k členom 1, 5, 16, 12, amandma številka dva k členu 15, ne podpira pa amandmaja številka dva k 16. členu. To je bilo usklajeno tudi na odboru in predlagam, da tak zakon, kot je pred vami, potrdite. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospod državni sekretar primarij Zajec. Predlog zakona je obravnaval odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko kot matično delovno telo. Prosim poročevalca, podpredsednika odbora, kolega Demšarja, da predstavi mnenje.

VINCENCIJ DEMŠAR: Hvala lepa, za besedo. Odbor je ta zakon obravnaval 18. in 26. maja kot matično delovno telo, glede na to, da ga je predložila poslanska skupina, s prvopodpisanim gospodom Merlom. Uvodno obrazložitev je takrat podal predlagatelj gospod Aleksander Merlo, ki je poudaril, da je tokrat priložnost za obravnavo predloga zakona, ki je usklajen, da so predlagatelji upoštevali vse predloge Vlade Republike Slovenije in pa ostalih strokovnih ali zainteresiranih institucij ter strokovnjakov, ki delajo na tem področju. Predlagatelji vztrajajo, da se v sestavo komisije za OBMP ne vključi predstavnika verskih skupnosti, kar je s strani vlade bilo predlagano. Njihov razlog pa je bil ta, da ni jasno, katera verska skupnost naj bi bila ob tem upoštevana.
Tudi glede števila centrov, ki naj bi bili ustanovljeni v Sloveniji, predlagatelji menijo, da se bo to z leti povečalo, češ, da je tudi po svetu praksa, da so taki centri približno od 300 do 500 tisoč prebivalcev, da pa bo v Sloveniji v prihodnosti po mnenju predlagateljev ustanovljenih od 3 do 5 takih centrov.
Gospod predsednik! Verjamem, da za starejše gospode mogoče problematika ni zanimiva, pa jaz spadam tudi med starejše gospode, pa vseeno bi prosil...

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ja. Prosim za posluh v dvorani!

VINCENCIJ DEMŠAR: Člani odbora so prejeli tudi pisno mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ki ugotavlja, da je predlagatelj v pretežni meri upošteval stališča državnega zbora Republike Slovenije ob prvi obravnavi. Za tiste, ki jih pa ni upošteval, pa je tudi obrazložil razloge, zakaj jih ni moč upoštevati. Razprava je bila široka in pa polemična, v njej so sodelovali vsi člani odbora, razen tistih, ki smo takrat manjkali. Tako tudi predstavniki ministrstva za zdravstvo in pa strokovnjaki s področja družinskega prava, ginekologije in pa medicinske etike. Opredelili so se do določenih amandmajev. Pri tem bi opozoril, da več amandmajev je bilo podprtih, tako amandmajev, ki jih je predložila vlada, sta bila dva amandmaja podprta, in pa tudi skupine poslancev, s prvopodpisanim gospodom Aleksandrom Merlom, je bilo podprtih še šest amandmajev in pa dva amandmaja s strani poslanske skupine socialnih demokratov. Nekaj amandmajev ni bilo podprtih, dva s strani socialnih demokratov in pa nekaj amandmajem je bil napovedan umik. Sprejetih je bilo več amandmajev. Če bi omenil, da je razprava tekla skoraj šest ur, pomeni, da je bilo res temeljito opravljeno. Vi ste prejeli potem še dodatno k poročilu. Pri tem bi vas samo opozoril, da je šlo tam za - po pomoti je izpadel še v prvotnem poročilu en člen, ki je bil sprejet oziroma en amandma, ki ga imate v tem dodatnem poročilu. S tem pa, mislim, da sem tudi osnovne stvari povedal. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala kolega Demšar. Ali želi besedo predstavnik sekretariata? (Ne želi.) Ali želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ne o posameznih členih, prosim, ampak samo o zakonskem predlogu kot celota v okviru druge obravnave. Besedo želi gospod Jože Možgan, za njim kolega Žnidaršič.

JOŽE MOŽGAN: Hvala za besedo. Spoštovani zbor. Na poslanski skupini smo, seveda, tudi obravnavali posamezne probleme tega zakona, ki je izrazito strokoven, zahteven predvsem s področja etičnega dela in potem s področja pravnega dela in tudi s področja medicine, kjer je bilo še najmanj problemov.
Seveda je bil problem uskladitev dveh konceptov: enega, ki ga je predlagala skupina, ki naj bi že tri leta pripravljala ta zakon, in pa predlagatelji s prvopodpisanim gospodom Merlom. Na koncu smo prišli le tako daleč, da smo praktično uskladili vse sporne zadeve, razen zadeve, ki jo je omenil gospod Demšar v zvezi z nadzorom oziroma sestavo nadzornega telesa, ki pa tudi predstavlja določen problem in mislim, da se bo moral državni zbor danes odločiti o tej zadevi.
Zakon je zakon prihodnosti. Seveda je pa sila pomemben zakon tudi za sedanjost, ker se mudi, ker čaka že samo - pravijo za heterologno pomoč - okoli 100 parov v Sloveniji in to ni tako majhno število in čas pa neusmiljeno teče. Odgovornost pred nami je zelo velika in mislim, da se tega še premalo zavedamo, kajti bioetično področje je v celi Evropi zelo pomembno področje na področju zakonodaje in tukaj smo poslušali vse strokovnjake, vendar nekaj se bomo morali tudi sami odločiti tukaj na tem odboru.
Ker sem že pri besedi, bi moral še v imenu zainteresiranega delovnega telesa komisije za vprašanja invalidov opozoriti na problem posebne skupine, ki so zainteresirani za to obliko biomedicinske pomoči pri oploditvi. To so paraplegiki, ki niso nosilci hudih dednih bolezni. To so predvsem ohromeli po raznih poškodbah. In so izrazili željo, da bi tudi, recimo, moški oziroma ženske lahko postale matere oziroma očetje tudi, če ne izpolnjuje pogojev zakonske oziroma izvenzakonske skupnosti, ker jo enostavno zaradi svoje nesreče ne morejo ustvariti. Seveda tukaj, bi opozoril samo na ta problem, ker ga ne moremo vnesti v zakon, ker bi s tem, seveda, tudi naredili neko ustavno nesoglasje med upravičenci v tem zakonu. Tako tega nismo mogli sprejeti. Samo na problem pa moram opozoriti in upam, da bo ta komisija, ki bo delovala pri uresničevanju tega zakona, tudi to skupino, posebno skupino ljudi, obravnavala od primera do primera po treznem predsodku. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Možgan. Stališče poslanske skupine DeSUS, kolega Žnidaršič, nato koleg Peče.

MAG. FRANC ŽNIDARŠIČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Naša poslanska skupina bo ta zakon, ki po dolgem času vendarle prihaja v sprejetje, podprla, predvsem s časovnega vidika v tem smislu, da bi že dolgo let čakajočim, prizadetim omogočili na ta način dobiti otroke. Mislimo, da je zakon vendarle dozorel do tiste mere, da ga lahko podpremo vsi. Mislim, da tudi tista pripomba, ki je bila danes že dvakrat izražena, ne more biti ovira za to, da bi zakon podprli, tudi v tistem členu, ko gre za nadzor. Mislim, da je zadosti nadzora v tem zakonu in tudi zadosti varovalk. Mislim, da je prav, da se nadzira medicinske postopke in da je zato ustrezna komisija. Mislim, da je tudi prav, da imajo prizadeti ljudje pri tem pravico do varovanja svojega stanja oziroma položaja v tem smislu; mislim pa, da bi bilo popolnoma narobe, če bi poizkušali zakon opremiti na tak način, da bi cela vrsta oziroma brigada ljudi nadzirala te postopke in bila seznanjena s prizadetimi. Tako da mislim, da je do neke mere prav, da smo se nekje ustavili pri širitvah vseh tistih, ki naj bi to zadevo nadzirali. Mislim, da je tudi vpletanje verskih skupnosti čisto napačna stvar, zaradi tega, ker je to državni zakon in gre za institucijo javnega, državnega pomena, ki to dela, in za ljudi, ki imajo seveda vso pravico do svoje vere in svojega verskega prepričanja, vendar tega ne morejo uresničevati na tak način. To lahko tam - oni lahko te svoje brige v zvezi s tem rešijo seveda tam, kjer je mesto za to; v tem zakonu ga - po mojem - ni. Lepa hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Stališče poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Kolega Sašo Peče!

SAŠO PEČE: Spoštovani prisotni! Res je, srečali smo se z zelo pomembnim zakonom, ki je na vsak način ne pomemben samo za našo domačo državo, ampak kaže mogoče tudi na eno pripravljenost modernizacije te države. Torej temu, da smo pripravljeni stopiti v korak z, recimo temu razvitim svetom, ali pa s potrebami - k čemur v Slovenski nacionalni stranki bolj težimo - torej s potrebami za sodobnostjo, za tem, da rešimo marsikateri korak.
V Slovenski nacionalni stranki se z zakonom strinjamo, toda z zakonom, kakršen je objavljen v Poročevalcu, v njegovi osnovni varianti in tudi v splošnih določbah predlaganega zakona, ki govori, da ta zakon ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se ženski in moškemu pomaga pri spočetju otroka in se jima tako omogoči uresničevati svobodo odločanja o rojstvih, popolnoma podpiramo. Ta člen bi moral biti osnova - ne samo za zakon, kar je, ampak predvsem za amandmaje.
V Slovenski nacionalni stranki smo se po krajši razpravi - poudarjam krajši razpravi - odločili, da v kolikor bo predlagani amandma k 20. členu s strani vlade Republike Slovenije - ki v to svobodno odločanje, ki je opredeljeno v splošnih določbah in ki naj bi bil osnova za celoten zakon - sprejet, bomo ne glede na ostale, sprejete ali zavržene amandmaje, zakon zavrnili. Prepričani smo, da nikakor ne bi smeli to institucijo - recimo temu, kakor je tu notri opredeljena: institucija, recimo, verska in duhovnih gibanj - jih vpletati v tako pomembne zadeve, kot je - recimo temu - svoboda, opredeljena v splošnih določbah.
Torej še enkrat poudarjam, da vsem tistim, ki jim je v interesu, da ta zakon gre skozi, da močno premislijo o predlaganemu amandmaju, kajti, v kolikor bo ta amandma tudi sprejet, Slovenska nacionalna stranka tega zakona enostavno ne more sprejeti. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolega Peče, državni sekretar je v svojem nastopu izrecno povedal, da vlada umika ta amandma. Mislim, da je razumljivo, da... Amandma je umaknjen. Želi še katera od poslanskih skupin besedo? Gospa Beblerjeva, stališče poslanske skupine Liberalne demokracije Slovenije.

DARJA LAVTIŽAR-BEBLER: Hvala lepa. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. V imenu poslanske skupine Liberalne demokracije Slovenije želim poudariti, da mi vsekakor ta zakon podpiramo. Med predlagatelji in podpisniki tega zakona smo številni poslanci Liberalne demokracije Slovenije. Menimo, da je zelo pomembno čim prej, pač, priti do te možnosti, za katero vemo, da se jo poslužujejo samo pari in posamezniki, ki se dejansko znajdejo v težki osebni stiski tudi. Zaradi tega menimo v naši poslanski skupini, da bi bilo treba do tretjega branja ublažiti ali pa celo odpraviti nekatere restriktivne določbe.
Zlasti se pač ne moremo strinjati s tem, da naj bi ta posebna neka skupina od primera do primera obravnavala določeno osebo, zlasti če ta nima sklenjene veljavne zakonske zveze ali ne živi v skupnosti, ki ustreza zakonski zvezi, ker se nam zdi, da se s tem preveč prepušča diskricijski pravici takšne skupine. Gre seveda tudi za poseganje v osebno dostojanstvo in integriteto posameznika. Zato bo tudi Liberalna demokracija Slovenije do tretjega branja pripravila ustrezne amandmaje. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Izčrpali smo nastope poslanskih skupin.
Prehajamo na obravnavo in odločanje o posameznih členih predloga zakona. Najprej dajem na glasovanje predlog sklepa, da bomo glasovali skupaj o preostalih členih, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Torej na glasovanje dajem predlog, da bomo razpravljali in glasovali skupaj o preostalih členih, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ugotavljamo prisotnost! Samo trenutek, da glasujemo o tem predlogu. Upam, da nas je dovolj v dvorani. (42 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost! Prosim, da poskušamo izglasovati ta sklep, da bomo glasovali skupaj o preostalih členih, h katerim niso bili amandmaji, potem bom pa dal besedo za proceduralni predlog kolegu Demšarju. Ugotavljamo torej prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za tak proceduralni predlog, da glasujemo skupaj o preostalih členih, h katerim niso bili vloženi amandmaji? (38 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Predlog sklepa je sprejet.
Proceduralni predlog, kolega Demšar.

VINCENCIJ DEMŠAR: Glede na to, da izgleda, da sem se prepozno prijavil pred glasovanjem, bi z neko večjo rezervo sedaj prosil, da bi pred prvim glasovanjem, ki naj bi prišel na vrsto, dovolili, da bi poslanska skupina krščanskih demokratov vzela pavzo in predlagam uro in četrt pred prvim glasovanjem, ki bo, glede na to, da se želimo posvetovali o tej temi.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Demšar. Jaz sem vas razumel, da ste se mi pisno prijavili, da boste kot posameznik, kot poslanec, razpravljali o tej točki dnevnega reda in sem vam povedal, da v okviru druge obravnave poslanci ne nastopajo. Jaz sem vprašal, ali želi še katera od poslanskih skupin besedo in takrat se ni nihče priglasil. Torej je šlo za nesporazum, žal, ampak sem prepričan, da lahko v eni od razprav k enemu od členov, pač, poveste stališče in ne bo nič narobe.
Tako da sedaj prehajamo na odločanje o posameznih členih. Le-to bomo vodili na podlagi pregleda amandmajev, ki ima datum 31.5., pregled amandmajev ima 11 strani, ker je pa samo na eni strani napisano, je to samo - torej ni dvojnih strani. Dodatno pa tudi amandma Vincencija Demšarja danes na klop, včeraj pravzaprav, k 38. členu in pa odbora. Dodatek poročil smo prav tako prejeli.
V razpravo dajem 1. člen in amandma skupine poslancev, prvopodpisanim Aleksandrom Merlom. "Prvi člen se na koncu dopolni z besedama 'svojih otrok'." Samo trenutek... Vlada ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ta amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 1. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Odpiram razpravo o 5. členu in amandmajih. Pod točko ena je amandma na amandma poslanske skupine socialdemokratov. Predlagatelj je odbor. Pod točko dva: amandma poslanske skupine socialdemokratov. Delovno telo ga podpira. Če je ta amandma sprejet, sta amandmaja pod točko 3 in 4 brezpredmetna. Oba amandmaja predlaga skupina poslancev, s prvopodpisanim Aleksandrom Merlom. Vlada - podpira. Amandma pod točko ena in amandma pod točko dva vlada podpira. Kdo želi besedo? (Nihče.) Prehajamo na odločanje.
Na glasovanje dajem torej prvi amandma k 5. členu. Predlagatelj je odbor, vlada ga podpira. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma k 5. členu. Predlagatelj je poslanska skupina socialdemokratov. Vlada, delovno telo ga podpirata. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (29 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Amandmaja pod točko 3 in 4 sta postala brezpredmetna.
Na glasovanje dajem 5. člen. Ugotovimo prisotnost! Ni potrebno, 5. člen smo v celoti spremenili.
Odpiram razpravo o 10. členu. Amandma predlaga skupina poslancev s prvopodpisanim gospodom Merlom. Želi kdo besedo? Vlada ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Dajem ga na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 10. člen? (35 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 12. členu. Pod točko 1 je amandma poslanske skupine socialdemokratov, delovno telo in vlada ga podpirata. Amandma pod točko 2 predlaga odbor, vlada ga podpira. Amandma pod točko 3 predlaga skupina poslancev, delovno telo in vlada ga podpirata. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje.
Na glasovanje dajem prvi amandma k 12. členu. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma k temu členu. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem tretji amandma k temu členu. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 12. člen. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (42 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 15. členu. Amandma pod točko 1 je amandma vlade, delovno telo ga podpira. Amandma pod točko 2 je amandma skupine poslancev, vlada ga podpira. Gospod Kopač želi besedo.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala za besedo. Vladna amandmaja k 15. in 16. členu, obakrat pod številko 1, sta med seboj povezana, pri čemer je treba poudariti, da ima matični odbor k 16. členu svoj amandma, ki pa je v nasprotju z vladnim amandmajem, čeprav, kar je nekoliko smešno, sočasno matični odbor podpira tudi vladni amandma k 16. členu, ampak to je pač način dela na tem odboru.
Rad bi pa povedal, v čem je dilema in zakaj sam ne bom podprl vladnega amandmaja k 15. členu in vladnega amandmaja k 16. členu. Vladni amandma govori, da se postopki OBMP izvajajo izključno v javnih zdravstvenih zavodih. Osnovni tekst oziroma amandma odbora pa govori, da se izvajajo v pravnih osebah v okviru javne zdravstvene službe; ker ni nujno, da je ta pravna oseba organizirana kot javni zavod, lahko je tudi zavod oziroma koncesionar, karkoli že. Bojazen, ki so jo predstavniki vlade na odboru izrazili in, skratka, utemeljevali z njo svoj amandma, je bila v tem, da bi nadzor v nečem, kar ni javni zdravstveni zavod, bil manjši kot v javnem zdravstvenem zavodu. Po moje je taka dilema povsem neutemeljena, zato ker postopek nadzora v skladu z 21. členom tako ali tako določa oziroma predlaga ministru, pristojnemu za zdravstvo, komisija za OBMP na državni ravni, in ti postopki so seveda enaki, kjerkoli se že izvajajo: ali v javnem zdravstvenem zavodu ali v zdravstvenem zavodu, ki nima predznaka "javni". Zato, skratka, menim, da ni nobene bojazni, da bi nadzor bil v eni ali drugi pravni obliki kakorkoli različen, in menim, da je tako razlikovanje med pravnimi osebami enostavno - ne bom rekel, da je v nasprotju z ustavo, ker verjetno ni, lahko bi sicer bilo nekoliko sporno, ampak se mi zdi, nepotrebno. In tudi načelno nasprotujem tovrstnemu razlikovanju.
V praksi pa verjetno, ker je itak izdaja dovoljenja prepuščena ministru, pristojnemu za zdravstvo, v praksi verjetno itak ne bo prišlo do tega, da bi tovrstne postopke delali ali pa opravljali kjerkoli drugje kot v javnem zdravstvenem zavodu. Torej gre bolj za načelno dilemo. Jaz skratka nasprotujem vladnemu amandmaju pod številko 1 k 15. in 16. členu in podpiram amandma matičnega delovnega telesa k 16. členu; gre pa za povezano problematiko. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, kolega Kopač. Besedo želi državni sekretar, prim. Zajec. Predlagam, da bi se skupaj z vašo sodelavko preselila v prve klopi.

JANEZ ZAJEC: Bolj pametno. Upam, da ne bom več dol veliko hodil. Vlada vztraja pri svojem amandmaju iz enega preprostega razloga, ker tu ne gre samo za odobravanje postopkov, to dela državna komisija. Gre za sam postopek izvajanja, ki pa mora imeti interni nadzor. In interni, strokovni nadzor je po zakonu predpisan v javnih zdravstvenih zavodih, ne pa pri zasebniku. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, kolega Kopač.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala lepa. Rad bi poudaril samo to, da ta zakon ima posebne določbe v zvezi z nadzorom, ki seveda veljajo za vse pravne osebe, pri katerih se to izvaja. In ta nadzor ne opredeljuje zakon o zavodih, ampak ga opredeljuje minister, pristojen za zdravstvo. Če primarij Zajec meni, da bi minister, kdorkoli že kdajkoli bo, lahko predpisal različne oblike nadzora za eno ali drugo pravno osebo, potem je, seveda, ta dilema ali pa ta njegov strah utemeljen. Ampak jaz si težko zamišljam ministra, ki bi si privoščil tak način delovanja. Zato menim, seveda, da za kaj takega bojazni ni.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Kolega Peče, replika.

SAŠO PEČE: Spoštovani. V Slovenski nacionalni stranki podpiramo amandma vlade oziroma se z njim strinjamo. Zaradi ene bistvene razlike, ki se v praksi pojavlja, in sicer, da je razlika med zavodom in pa javnim zavodom. Gre za lažjo kontrolo. In na tem področju, ko se ukvarjamo s tako občutljivo tematiko, kot jo opredeljuje ta zakon, je pravilno, da se izognemo - naj si bo temu, grobo rečeno - koncesijskih pogojev delovanja ali česarkoli; ampak zadeva je najboljše in najbolj korektno opredeljena na ta način, kot ga predlaga vlada z amandmajem. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Drugih rok nisem videl. Prehajamo na odločanje.
Smo torej pri 15. členu. 1. amandma je amandma vlade, delovno telo ga podpira, 2. amandma je amandma skupine poslancev. Vlada in delovno telo ga podpirata. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za 1. amandma? (27 poslancev.) Kdo je proti? (17 poslancev.)
Amandma pod točko 1 je sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem 15. člen. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za člen? (40 poslancev.) Kdo je proti? (6 poslancev.)
Člen je sprejet.
Prehajamo k členu 16. V pregledu imamo dva amandmaja. Prvega predlaga vlada, delovno telo ga podpira. Amandma pod točko 2 je amandma poslanske skupine SDS, socialdokratov. Delovno telo in vlada ga ne podpirata. V pregledu, zadnjem poročilu, pa imamo amandma odbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. K 16. členu ..., prejeli ste ga dodatno na klop, ta amandma bo odločen kot prvi, ker govori o prvem odstavku. Dr. Hren-Venceljeva želi besedo.

DR. HELENA HREN-VENCELJ: Lep pozdrav. Jaz bi rada samo opozorila, da je k 16. členu vlade bilo na odboru sklenjeno, da se ta tekst nekoliko popravi, vidim pa, da je v enaki obliki, kot smo ga mi prejeli za obravnavo na odboru 11.5. v tekstu oziroma v pregledu amandmajev, ki jih imamo tukaj. Namreč, bilo je rečeno tako, da je potrebno, če pogledate tekst, torej 1. amandma k 16. členu - amandma vlade - je bilo namreč rečeno v tekstu, "ter če lahko zagotovijo psihološko, socialno svetovanje in pravno poučitev", torej: poučitev o pravnih posledicah. Jaz mislim, da je to zelo pomemben dodatek, ki ga v tem pregledu amandmajev ni. Mi sicer lahko tako amandma sprejmemo - vlade - kot je napisana, ampak ga je treba potem za tretjo obravnavo popraviti. To je bilo stališče odbora.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, dr. Hren-Vencljeva. Replika, kolega Kopač.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala. Ni replika. Pojasnilo je. Dr. Venljeva, amandma odbora vsebuje dikcijo, saj smo ga včeraj naknadno prejeli. Torej "socialno svetovanje in poučitev o pravnih posledicah v primeru, kot je to predpisano s tem zakonom."

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Šlo je za nesporazum. Hvala lepa. Hvala, kolega Kopač, za pomoč.
Prehajamo na odločanje. Torej vrstni red je naslednji, najprej glasujemo o amandmaju odbora. /Posvetovanje./ Če je sprejet amandma odbora, je amandma vlade brezpredmeten. Vlada je prvi amandma - govorimo o 16. členu, državni sekretar. Hvala lepa. Državni sekretar je naknadno nas tudi informiral, da vlada prvi amandma umika. Torej, na glasovanje dajem amandma odbora k 16. členu. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (42 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma k 16. členu poslanske skupine socialdemokratov. Nima podpore vlade in delovnega telesa. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za tak amandma? (13 poslancev.) Kdo je proti? (31 poslancev.)
Ta amandma ni bil sprejet.
Torej na glasovanje dajem člen 16 v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (37 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Člen je sprejet.
Prehajamo k členu 20. Amandma pod točko ena predlaga odbor, vlada ta amandma podpira; amandma pod točko dva je umaknjen in imamo torej samo en amandma. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Amandma pod točko ena dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem 20. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (34 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Člen smo sprejeli.
Prehajamo k členu 21, h kateremu so bili vloženi trije amandmaji: točka ena - predlagatelj je odbor, vlada ga podpira. Če bo ta amandma sprejet, bo glasovanje o amandmaju pod točko dva, ki ga predlaga skupina poslancev, brezpredmetno. Amandma pod točko tri - predlagatelj je odbor, vlada ga podpira. Ali želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem torej prvi amandma k 21. členu, predlagatelj je odbor. Ugotavljamo prisotnost! (44 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost! Prosim za pozornost. (46 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (40 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet. S tem je postal amandma pod točko dva brezpredmeten.
Na glasovanje dajem amandma pod točko tri, predlagatelj je odbor, vlada ga podpira. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 21. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (26 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 22. členu in amandmaju odbora. Vlada ga podpira. Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 24. členu in amandmaju odbora. Vlada ga podpira. Ugotovimo prisotnost! (38 prisotnih.) Premalo. Prosim za pozornost. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 24. člen. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 35. členu. Amandma pod točko ena, predlagatelj je odbor. Če je ta amandma sprejet, bodo amandmaji pod točko dva, tri, štiri brezpredmetni. Amandma pod točko ena vlada podpira. Amandma pod točko dva - poslanske skupine socialdemokratov, pod točko tri - skupine poslancev, prvopodpisani Merlo, pod točko štiri - poslanska skupina socialdemokratov; delovno telo ne podpira. Odpiram razpravo? Je ni. Prehajamo na odločanje.
Na glasovanje dajem torej prvi amandma k 35. členu. Predlagatelj je odbor, vlada ga podpira. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
V celoti smo spremenili člen, zato so ostali amandmaji brezpredmetni.
Prehajamo k 36. členu in amandmaju poslanske skupine socialdemokratov, ki ga vlada podpira, prav tako tudi delovno telo.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet; člen je v celoti spremenjen, zato o njem ni treba glasovati.
Smo pri 37. členu in amandmaju skupine poslancev s prvopodpisanim Aleksandrom Merlom, ki ga vlada podpira.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.) Prosim za pozornost, čaka nas samo še nekaj amandmajev in nato uskladitveni amandma k zakonu o kmetijstvu in potem bi državni zbor za danes delo zaključil. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 37. členu, ki ga predlaga skupina poslancev? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Zato prehajamo na glasovanje o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (26 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 38. členu in amandmaju poslanca, kolega Demšarja, ki ste ga včeraj prejeli na klopi. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (32 poslancev.) Je kdo proti? (6 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 38. člen. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 39. členu in amandmaju skupine poslancev, ki ga vlada in delovno telo podpirata.
Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 39. člen sprejet.
V razpravo dajem 41. člen in amandma odbora, ki ga vlada podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Ta amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 41. člen.
Ugotavljamo prisotnost! (44 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost, drugič! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (35 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Sprejet člen.
Prehajamo na odločanju o členu 42, h kateremu je vložen en sam amandma, in sicer odbora, vlada pa ga podpira. Dajem ga na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.) Prosim za pozornost, kolegi. Ugotavljamo prisotnost, drugič! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 42. členu? (27 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen? (32 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 43 in dveh amandmajih. Oba predlaga skupina poslancev. Vlada oba podpira, prav tako tudi delovno telo. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem prvi amandma. Ugotavljamo prisotnost! (43 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost, drugič! Prosim za pozornost. (48 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma pod točko 1? (39 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Sprejeto.
Na glasovanje dajem drugi amandma k temu členu. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Sprejeto.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (34 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Sprejeto.
Torej zadnji člen, h katerim je vloženi amandma, je 44. Predlaga ga odbor, vlada ga podpira. Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (31 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Sprejeto.
Na glasovanje dajem člen. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (29 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Sprejeto.
Zadnji člen, h katerim je vložen amandma, pa je 45. Predlagatelj amandmaja je odbor, vlada ga podpira. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (31 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (33 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Glasovali smo o vseh členih, h katerim so bili vloženi amandmaji. V razpravo dajem preostale člene, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ali želi kdo besedo za preostale člene? Prosim, kolega Demšar.

VINCENCIJ DEMŠAR: Hvala za besedo. Glede na to, da tudi prej, ko sem predlagal proceduralno za pavzo za našo poslansko skupino, nisem uspel, zato niti ne vem več, kdaj se prijavljati natančno in kdaj bom lahko o kakšni stvari spregovoril.
Mi je zelo žal, glede na to, da smo dolgo veljali za krščansko državo, da danes sprejemamo tak zakon v taki obliki, kot je, in se sprašujem, kje je naše prepričanje. Jaz sem šel gledat statistiko. Vsako leto dobimo statistično poročilo od urada oziroma zavoda in vidim, kako se notri ljudje opredeljujejo. In tudi vem - tudi gospod Možgan je pred par dnevi opozoril na to, da je nekaj "krščanov" vendar nas tu.
Stvari, ki smo jih sprejemali tu notri, in to, da zarodek naj bi se tudi zavrgel in podobne stvari - če rečem, poskusil z neko blago obliko vsaj napisati tam notri in potem, da se ga pusti umreti; zato povem, da tudi o teh stvareh nisem glasoval in tudi ne bom glasoval. Upam, da bo za tretjo obravnavo kaj več modrosti in da se bomo izkazali, kako na te stvari gledamo. Sigurno bo kdo rekel, sedaj se je pojavil nek trd, neizprosen človek, ki ne razume več kot 10% zakonskih parov ali pa izvenzakonskih skupnosti, ki ne razume problema ljudi. In lahko mi bodo očitali: "Lahko vam, ki imate otroke, vi ste trdi in neizprosni do tistih, ki te sreče nimamo." Torej, jaz sem tu zasigurno za razumevanje stvari, ampak ne pa za tako obravnavanje, kot je sedaj tu. Torej, jaz sem na začetku tudi povedal, da vprašanje nadzora pri tem zakonu ni rešeno. To je dejstvo, ki ga ali hočemo ali pa ga nočemo videti.
Tudi tista, pisma, ki smo jih nekateri dobivali - jaz ne vem, ali ste jih vsi dobivali -, nekaterih skupin, združenj, kako je s starši oziroma z zakonci, ki nimajo otrok; tudi te ljudi razumem. Ampak zato bi moral ta zakon biti tako urejen, da bi resnično lahko pomagal tem, ki tako pomoč potrebujejo, bila bi pa 100% zagotovljena kontrola in tudi če bi prišlo do zlorabe, bi bili v tem primeru tudi tisti, ki bi to zlorabili, kaznovani. Če tega mehanizma nimamo, se bo pač dogajalo tako, kot se bo dogajalo. Stvari pa zasigurno niso dorečene in niso zadosti modre in tudi verjamem, da niso v skladu z našim prepričanjem. Z nekim avtomatizmom se danes glasuje.
Jaz poznam mnoge, ki se srečamo kdaj tudi v kakšni cerkvi. Jaz se sedaj vprašam, kakšni kristjani pravzaprav smo: ali smo za v nedeljo kristjani - kot mi je rekel enkrat en prevoznik za svojega šefa. Je rekel: "Moj šef je v nedeljo kristjan, med tednom je pa žid." Vprašam se, ali smo naše krščansko prepričanje pustili na ulici in smo tu sedaj neki drugi ljudje. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Kolega Demšar, ni razprava konceptualne narave, ampak samo o členih, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ne vem, na kateri člen ste razpravljali, seveda je pa pomembno to, da sedaj ni več možno amandmaja vložiti k tem členom. Ali jih podpirate ali ne, samo to povejte.

VINCENCIJ DEMŠAR: Povem, da ne podpiram; predvsem, da se govori o zarodkih, v prvotni obliki je bilo pisano, da se jih lahko zavrže, kar seveda z mojim, in, verjamem, krščanskim prepričanjem in v skladu. Zato niti o tem ne bom glasoval o takem zakonu, kot je pripravljen.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Torej, kolega Demšar torej ne podpira členov, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Besedo želi kolega Beuermann. Ali se odpovedujete? Hvala lepa. Preostale člene dajem torej na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za preostale člene? (37 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Preostali členi so sprejeti.
Prehajamo na razpravo o naslovu zakona. Ali želi kdo besedo? (Ne želi.) Na glasovanje dajem naslov zakona. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za naslov zakona? (38 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Naslov zakona je sprejet.
V razpravo dajem naslednji predlog sklepa: "Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi skupina poslancev s prvopodpisanim Aleksandrom Merlom kot predlagatelji zakona." Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ta sklep dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (32 poslancev.) Kdo je proti? (4 poslanci.)
Predlog sklepa je sprejet.
Dodatni sklep oziroma besedo želi kolega Merlo.

ALEKSANDER MERLO: Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovane kolegice, kolegi. V imenu predlagateljev predlagam, da se tretja obravnava predloga zakona opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika državnega zbora.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Predlog kolega Merla dajem v razpravo. Razprave ni.
Ta predlog sklepa dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za tak sklep? (37 poslancev.) Je kdo proti? (11 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na PREKINJENO 13. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O KMETIJSTVU, HITRI POSTOPEK.
Smo v fazi uskladitvenega amandmaja.
Uskladitveni amandma je predlagala vlada, prejeli ste ga na klopi. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) O uskladitvenih amandmajih je možna samo obrazložitev glasu. Uskladitveni amandma k 123. členu se glasi: "V prvi alinei prvega odstavka se črta beseda 'žali'." Obrazložitev: "Amandma pomeni uskladitev med 119. in 123. členom predloga zakona o kmetijstvu."
Uskladitveni amandma vlade dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za uskladitveni amandma? (48 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je bil uskladitveni amandma sprejet.
Na glasovanje dajem predlog zakona o kmetijstvu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za zakon v celoti? (44 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec oziroma poslanka.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.
Samo še trenutek potrpljenja! Ugotavljam, da v okviru 49. izredne seje državni zbor še obravnaval oziroma zaključil 10. točke dnevnega reda, to je predlog zakona o računskem sodišču, druga obravnava, 32. točke - letno poročilo preiskovalne komisije o okoliščinah in posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena dva delavca ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške sprejeli pristojni organi te države, ki ima oznako "obramba - vojaška skrivnost - strogo zaupno", in 33. točke - vmesno poročilo preiskovalne komisije o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču ter z opremo in orožjem v skladišču Ložnica, oznaka gradiva "obramba - vojaška skrivnost - strogo zaupno". Ugotavljam tudi, da k 34. točki - volitve in imenovanja, nismo prejeli nobenih predlogov. Zato bi predlagal, da bi v skladu s poslovnikom te tri točke dnevnega reda prenesli na eno od naslednjih sej, to pa je prva izredna seja, na kateri bo državni zbor obravnaval tudi druge točke, ki so povezane z Evropsko unijo, in nekatere druge točke, ki ste jih predlagali ali poslanski kolegi ali delovna telesa in so že dogovorjena, da jih obravnavamo v bližnji prihodnosti.
O tem predlogu, ki ga dajem, bomo odločali v skladu s poslovnikom in se do njega lahko opredelijo predstavniki poslanskih skupin. Ali želi kdo besedo? Kolega Moge, prosim. Stališče poslanske skupine Liberalne demokracije Slovenije.

RUDOLF MOGE: Predsednik! Hvala lepa za besedo. Z žalostjo v poslanski skupini ugotavljamo, da je bila komisija, ki je preiskovala orožje, nekaj mesecev v postopku, da jo je državni zbor imenoval, čeprav je za to bilo potrebnih samo nekaj minut. Sedajle imamo vmesno poročilo k 33. točki, to je poročilo te komisije, ki raziskuje trgovanje z orožjem na mariborskem letališču in v Ložnici, in bi bil predlog, da bi se ta preiskava razširila; ampak glede na mandat državnega zbora, če bomo sedaj to točko obravnavali konec junija, v začetku julija, potem to skoraj nima nobenega smisla, da se tak sklep potem sprejme. Z žalostjo ugotavljam, da bo potem izvedba te točke in sprejetje tega, kar je komisija prosila državni zbor, da bi se naj čim prej uvrstila, da potem ne bo več imela tega smisla, kot ima. Zato bi, predsednik, torej poprosil, če lahko ta 33. točka gre na prvo naslednjo izredno sejo, ki bo sklicana, ali pa, da se pred to, vsaj za te točke pred to prvo izredno sejo opravijo te tri točke, ki so tudi zelo kratke.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Moge. Zagotavljam vam, da se ne bo zgodilo, da bi bila ta točka dnevnega reda obravnavana koncem junija, kot ste rekli. Predlagam, ker vemo, da bomo v naslednjem tednu imeli izredno sejo, na kateri bomo odločali o predlagani listi kandidatov za ministre, da bomo takoj, ko bo to delo državni zbor opravil, da bo potem v bližnjih dneh - ne morem točno povedati, kdaj - sklicana izredna seja, na kateri bo nekaj točk dnevnega reda, ki so vezane s harmonizacijo EU, in te točke, ki so tukaj, so lahko tudi prve na tej izredni seji. O tej zadevi pa, žal, po poslovniku ni razprave, kolega Moge. Želi še katera od poslanskih skupin besedo? (Ne želi.)
Svoj proceduralni predlog dajem torej na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (30 poslancev.) Je kdo proti? (21 poslancev.)
Ugotavljam, da je bil proceduralni predlog sprejet.
To pa pomeni, da smo s tem zaključili 49. izredno sejo državnega zbora. Seja kolegija je danes ob 14. uri. O delu v prihodnjem tednu boste poslanke in poslanci pisno obveščeni. Želim vam lep vikend in na svidenje.

(Seja je bila končana dne 2. junija 2000 ob 13.27 uri.)

Zadnja sprememba: 06/08/2000
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej