Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
26. izredna seja
(16. oktober 1998)

Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik.
Seja se je pričela ob 12.21 uri.


PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci! Pričenjam 26. izredno sejo državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega in drugega odstavka 51. člena in 54. člena poslovnika državnega zbora.
Obveščen sem, da so zadržani in se te seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Rudolf Moge, Štefan Klinc, Jožef Špindlar, Mario Gasparini, Miroslav Luci, Rudolf Petan, Janez Kramberger, Franc Pukšič, dr. Ciril Ribičič, Miroslav Mozetič, Andrej Gerenčer, Jurij Malovrh, Andrej Fabjan, Peter Hrastelj in Josip Bajc od 12.00 ure dalje. Prosim, da ugotovimo navzočnost v dvorani! Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.) Prekinjam sejo! Prekinjam sejo! Prosim varnostnike, da pridete in da umirite gospoda Kacina. Prekinjam sejo!
Kolegice in kolegi! Prekinjam sejo in tudi danes ne bomo nadaljevali s sprejemom dnevnega reda izredne seje, ker je gospod Kacin fizično napadel enega od poslancev.

(SEJA JE BILA PREKINJENA 16. OKTOBRA 1998 OB 12.25 URI.)

Zadnja sprememba: 10/20/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej