Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 21. izredne seje
(24. april 1998)

Sejo je vodil Andrej Gerenčer, podpredsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 12.55 uri.


PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Spoštovane kolegice in kolegi! Gospe in gospodje! Pričenjam nadaljevanje 21. izredne seje državnega zbora Republike Slovenije.
Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Herman Tomažič, Peter Lešnik, dr. Jože Možgan, Franc Kangler, Eda Okretič-Salmič, Borut Pahor, Vili Trofenik, Miroslav Luci, Franc Potočnik in Janko Veber - je tukaj, torej ne manjka. Bojan Kontič, Jelko Kacin, Zmago Jelinčič, Zoran Lešnik, Alojz Vesenjak, dr. Franc Zagožen - je tukaj prisoten, dr. Jože Zagožen in Jurij Malovrh.
Prosim, da ugotovimo navzočnost v dvorani. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Zbor je sklepčen in lahko odloča.
Na sejo sem vabil predstavnike vlade Republike Slovenije in jih lepo pozdravljam.

Za današnje nadaljevanje 21. izredne seje, nam je preostala prekinjena obravnava 5. TOČKE DNEVNEGA REDA - DRUGA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI.
V skladu z drugim odstavkom 73. člena poslovnika predlagam zboru, da se ta točki preloži na 9. redno sejo državnega zbora. Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za tak predlog? (45 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Zaključujem 21. izredno sejo državnega zbora Republike Slovenije.
Želim vam prijetne praznike, čim več moči naberite za delo, ki nas čaka v mesecu maju. Nasvidenje.

(Seja je bila končana 24. aprila 1998 ob 12.57 uri.)


Zadnja sprememba: 05/04/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej