Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

NADALJEVANJE 44. IZREDNE SEJE
(11. april 2000)


Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 14.33 uri.


PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane kolegice in kolegi, poslanke in poslanci! Pričenjam nadaljevanje 44. izredne seje državnega zbora. Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Jože Možgan, Franc Potočnik, Jožef Jagodnik, Jožef Košir, dr. Helena Hren-Vencelj, Zmago Jelinčič, Anton Delak, Ivan Kebrič, Jelko Kacin, za pričetek seje Jakob Presečnik in Alojz Vesenjak ter Janez Kramberger. Kolega Presečnik je že med nami. Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.) Zbor je sklepčen in lahko odloča.
Za današnje nadaljevanje 44. izredne seje državnega zbora nam je preostala še 2. točka dnevnega reda, to je prva obravnava predloga zakona o volitvah poslank in poslancev. S tem v zvezi vas obveščam, da se je danes sestala komisija za volilni sistem in ustavne spremembe. V nadaljevanju izredne seje je danes komisija določila datum javne predstavitve mnenj o tem predlogu zakona, ki bo v torek, 18. aprila 2000 ob 16.00 uri v prostorih državnega zbora. Na javni predstavitvi mnenj bodo predvsem obravnavani naslednji sklopi vprašanj: vprašanja, ki so navedena v obeh mnenjih sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, vprašanja, navedena v mnenju skupine strokovnjakov za področje volilnih sistemov z dne 11.4.2000, povzetek vseh dosedanjih pripomb in povzetek iz mnenja interesne skupine lokalnih interesov državnega sveta. Komisija bo na javno predstavitev mnenj povabila poleg vabljenih, ki jih predlaga prvopodpisani vlagatelj zahteve za javno predstavitev mnenj, tudi strokovnjake, ki jih je predlagal dr. Ciril Ribičič. Vabila bo tudi predstavnike interesne skupine lokalnih interesov državnega sveta, geografskega društva Slovenije in predstavnike republiške volilne komisije.
Zaradi navedenega na podlagi drugega odstavka 73. člena poslovnika državnega zbora zboru predlagam, da se ta točka dnevnega reda, to se pravi obravnava predloga zakona o volitvah poslank in poslancev, preloži na 21. sejo državnega zbora, ki se bo pričela v četrtek, 13. aprila 2000. Predlog takega proceduralnega sklepa podpira tudi komisija za volilni sistem in ustavne spremembe. Razprava o tem predlogu pa bo potekala skladno s petim odstavkom 64. člena poslovnika državnega zbora, ki določa, da lahko svoje stališče predstavijo predstavniki poslanskih skupin, medtem ko pa razprava poslancev ni mogoča. Prosim torej predstavnike poslanskih skupin, če želite besedo! (Ne želite.) Želite? Gospod Peče v imenu poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke.

SAŠO PEČE: Spoštovani! V skladu z dogovorom na komisiji, ki je danes potekala ob 12. uri, v Slovenski nacionalni stranki podpiramo odločitev, in sicer, da se današnja točka, zakon o volitvah poslank in poslancev, preloži na redno sejo. S tem bomo izpolnili zahteve, ki jih je dalo pet podpisnikov prej omenjene komisije in s tem zagotovili oziroma ugodili poslovniškim določbam. Predlagam, da tudi ostale politične stranke to mnenje podprejo. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Želi še katera od poslanskih skupin besedo? Želi? Stališče poslanske skupine socialdemokratov predlaga Ivo Hvalica. Predstavlja Ivo Hvalica.

IVO HVALICA: Hvala lepa, gospod predsednik. Nenavadno je vse to, kar se dogaja. Potem, ko ugotavljam, da se še nismo pobili, kar je dr. Drnovšek svoj čas rekel, da če bo on odšel, da se pobijemo, potem ko ugotavljam tudi, da je bivša največja vladajoča stranka še vedno kar vedra v teh klopeh, ugotavljam pa zopet, da gremo zaradi sklepa ustavne komisije - po neki čudni poti. Kje je tu iskrenost? Kje je tu izjava gospoda Anderliča, ki sem jo danes slišal po radiu, medtem ko sem se vozil v Ljubljano? Kje? Torej čudno je vse skupaj to. To jasno kaže, kako se poskuša pač ta materija prestaviti na redno sejo in s tem v nedogled. Tako izgleda to. In vprašati se moramo sedaj, ali je to slučajno, ali je to projekt in ali je to projekt liberalne demokracije. In odgovor je jasen. To je projekt liberalne demokracije. Ni replike, gospod Anderlič, to bi pa že morali vedeti. Ni replike. Ni replike. Torej to je projekt liberalne demokracije. Ob vsem zagotavljanju, kako je liberalna demokracija, ne glede na to, da je vlada padla, še vedno za dvokrožni večinski sistem, sedaj s temi manevri jasno kaže, za kaj liberalna demokracija je. Ja, vsaj nekateri tu kar na glas govorijo iz klopi, da je temu tako. Samo zadeve je treba postaviti na svoje mesto. Saj vi imate pravico do svojega mnenja, ampak potem je treba ugotoviti, da ste tako državni zbor kot tudi javnost zavajali in to močno zavajali, vsekozi zavajali. Jasno.
Jaz sem sam ugotovil, da je tisto, kar se je zgodilo, nekaj, nekaj, kar je bilo edinstveno. Dr. Drnovšek do sobote ni nikdar doživel političnega poraza. V prejšnjem sistemu ga ni mogel, ker se to ni moglo zgoditi. V sedanjem sistemu, pa če bo toliko časa, in so tudi ljudje govorili, torej, kako je mogoče, da je padel. Meni je sosed rekel, sosed v Solkanu je rekel, "kako ste mogli vreči takšnega človeka, ki zna šest jezikov". Kot da je število jezikov sedaj, bi rekel, kvalifikacija za nekoga, ali lahko vodi slovensko vlado ali ne. Ne, ne. Jaz imam pravico do svojega mnenja in ga povem kot predstavnik poslanske skupine. Vi pa lahko tulite, saj upam, da vas bodo slišali tudi, kako tulite, vsaj pojte. Mi, ko je padel dr. Drnovšek, smo zapeli. Vi ste pa bili nekam dolgih nosov. Sedaj pa jasno ne veste, kaj bi, sem si ne upate priti, da bi povedali, da ste proti večinskemu sistemu. Ampak poskušate zadevo speljati pač po najdaljši proceduralni poti do cilja, ki ni cilj. Želite iti na volitve po sedanjem oziroma po sistemu, ki je veljal do odločbe ustavnega sodišča. Ker sedanjega sistema praktično, volilnega sistema ni. Verjetno, da boste naredili vse v tej smeri.
Zavedati se morate pa nekaj, spoštovani kolegi liberalne demokracije, vi niste več vladajoča stranka. In jaz ta trenutek nisem opozicija, prvič vam govorim kot enak enakemu. Mi moramo šele ugotoviti, kaj smo, ali smo pozicija ali smo opozicija. Vi se kar smejte, ampak tak nasmeh je bolj grenak. Torej, lagali ste slovenskemu narodu, zavajali ste, sedaj hočete speljati pač zadevo po najkrajši poti, po starem sistemu. Jaz vam ne morem nič drugega reči, kot da je to čisto navadno zavajanje. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. V razpravi je predlog sklepa, da se ta točka dnevnega reda prestavi na 21. redno sejo državnega zbora, da se v tem času opravi javna predstavitev mnenj, ki se bo zgodila prihodnji torek, in že najkasneje v sredo ali četrtek prihodnji teden bo državni zbor obravnaval zakon v prvi obravnavi, imel bo tudi stališče delovnega telesa. Stališče poslanske skupine LDS predstavlja Tone Anderlič, nato stališče poslanske skupine združene liste dr. Ribičič.

ANTON ANDERLIČ: Jaz bi seveda najprej moral proceduralno ugovarjati, in to se mi verjetno ne bi smelo šteti v ta čas, ki ga imam na razpolago, da predstavim stališče poslanske skupine. Ampak ne glede na to. V tem predhodnem mnenju niti v eni besedi nisem slišal, kaj poslanska skupina SDS misli o proceduralnem predlogu, ki ga je dal v razpravo predsednik državnega zbora. Niti v eni besedi in jaz nisem slišal opozorila, da je to v nasprotju s poslovnikom, kar se dogaja v teh petih minutah tukaj. Ni lepo, bom rekel blago rečeno, kajti tisto, kar se je dogajalo v soboto, je bilo eklatantno kršenje poslovnika, to pa, najmanj kar je, ni lepo.
Govoriti pet minut o tem, kaj da misli liberalna demokracija ali kaj da bo storila ali kaj ni storila in komu gre kaj na mlin in kdo je prepeval in tako naprej - to vendarle s to točko nima nobene zveze.
Sedaj grem, seveda, na stališče poslanske skupine.
Liberalna demokracija je podprla predlog, da se ta točka uvrsti na 44. izredno sejo državnega zbora, z namenom, da se opredelimo o zakonu, ki je na dnevnem redu in do katerega ima poslanska skupina liberalne demokracije in liberalna demokracija kot taka nesporno jasno stališče. Podprli smo to z namenom, da čim prej razrešimo vsa odprta vprašanja, ki se v zvezi s tem zakonom pojavljajo in se o njem tudi izjasnimo. Nakar, seveda, je bilo nesporno jasno, da je tako komisija za volilni sistem in ustavna vprašanja kot tudi strokovna skupina pripravila predlog, ki je doživel vrsto očitkov, vrsto kritik, in je skladno s poslovnikom skupina poslancev - četrtina jih mora biti, komisije, ki to obravnava - zahtevala javno predstavitev mnenj. Mi menimo, da je treba v vseh ozirih spoštovati ustavo in poslovnik in tudi v tem primeru. In zato je potrebno in nujno razčistiti vsa odprta vprašanja v fazi, ko se oblikuje zakon v prvem branju, ko se oblikujejo stališča in sklepi, zato da lahko predlagatelj zakona za drugo branje pripravi zakon, ki bo vseboval vsa tista stališča, vse tiste sklepe, ki jih bo potem na predlog komisije za volilni sistem ali pa na predlog državnega zbora državni zbor tudi sprejel in bodo ta stališča in ti sklepi obvezni za predlagatelje.
Ni mogoče kakorkoli očitati zavlačevanja ali karkoli drugega. Vedno je bilo tako, da smo največ časa izgubili za tiste stvari, ki niso bile pripravljene, ki so bile slabo pripravljene in so se na seji zbora popravljale. Poglejte to, kar nas je tudi vodilo na komisiji, da smo se opredelili za ta predlog - in ta predlog je bil z veliko večino sprejet, da se ne bi govorilo samo o liberalni demokraciji - predlog, ki ga je podal gospod predsednik na predlog komisije za volilni sistem, vsebuje roke, ki so krajši od rokov, ki jih je predlagala poslanska skupina SDS, v katerih naj se obravnava zakon v prvem branju in se naj potem naredi javna predstavitev mnenj. Ti roki so krajši. Gospod Janša je predlagal, da se opredeljujemo o zakonu sedaj in da v desetih dneh po tem, ko bi bil zakon izglasovan - to ni nujno, da bi bil danes, razen če, seveda, on misli, da bi mi morali brez razprave ta zakon v prvem branju podpreti. In, seveda, od tistega trenutka naprej deset dni je več kot to, da je od danes naprej predlog, da se v sedmih dneh to opravi - in to je prihodnji torek - in da se do konca prihodnjega tedna odločamo o zakonu v tem zboru. Seveda ob vnaprej razčiščenih vprašanjih. Tako glede volilnih okrajev, kar je nesporno, da je v večji meri pripomb, ki so podane, vprašljivo. Prav tako pripombe skupine strokovnjakov, ki so danes prišle. Interesna skupina v državnem svetu je včeraj odločala in sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve ima nesporno pripombe, ki govorijo o tem, da je zakon potrebno popraviti. Če je komu do tega, da se zakon sprejme, potem je treba vse te stvari razčistiti in priti z razčiščenimi zadevami na zbor in o njem odločati. Mi bomo podprli predlog sklepa, ki ga je predsednik dal v razpravo. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Anderlič. Stališče poslanske skupine Združene liste socialnih demokratov, dr. Ribičič.

DR. CIRIL RIBIČIČ: Spoštovani! Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov v celoti podpira predlagani sklep, ki ga je predlagal predsednik državnega zbora gospod Janez Podobnik in je dobil tudi večinsko podporo na komisiji. V obrazložitvi bi rad poudaril seveda, da poslanska skupina združene liste ne odstopa od svojega stališča, da večinski volilni sistem ni primeren in ni koristen za Slovenijo. Mi smo se upirali temu sistemu s tem, da smo predlagali kombinirani volilni sistem, poleg tega pa predlagali ustavne spremembe, ki so jih ugledni strokovnjaki, ki delujejo pri komisiji, predlagali oziroma omenili kot enakovredno možnost izhoda iz situacije, do katere je prišlo po referendumu in odločbi ustavnega sodišča. Mi torej tudi vnaprej ostajamo nasprotniki večinskega volilnega sistema, smo pa v tem postopku kot poslanska skupina seveda zainteresirani, da se tudi odločitve tistih, ki zastopate večinski volilni sistem, sprejemajo korektno, po poslovniku in v skladu z ustavo in drugimi predpisi. Zaradi tega se nam zdi, da je sprejem tega sklepa tisti minimalni pogoj, da lahko pričakujemo, da bo javna predstavitev mnenj korektno opravljena, da bodo imeli predstavniki lokalnih skupnosti in druga zainteresirana javnost skupaj s strokovnjaki vsaj minimalne možnosti, da se pripravi na to javno predstavitev in da na tej predstavitvi korektno dobi možnost povedati svoje mnenje. Vsak drugi pristop bi onemogočil, da sploh slišimo to mnenje, ki seveda za državni zbor ni obvezno, je pa pomembno, da ga slišimo, preden sprejemamo tako pomembne odločitve, kot so povezane s tem volilnim zakonom.
Rad bi posebej opozoril in s tem bom končal, da ideja o tem, da bi bila ta javna predstavitev mnenj po prvi obravnavi, ni sprejemljiva še iz enega dodatnega razloga. Ta razlog je v tem, da bi v drugi obravnavi mogli spremembe na podlagi mnenj, ki jih bodo izrazili ljudje na tej predstavitvi, vnesti v volilni zakon samo z dvotretjinsko večino vseh poslancev. Praktično bi bile vse spremembe onemogočene. Če primerjamo, na kakšen način so volilni okraji prišli oziroma prihajajo v volilni zakon, in to težko pot, ki bi jo imeli v drugi obravnavi katerikoli predlagatelji, ki bi morali za to doseči dvotretjinsko večino, potem je jasno, da je edino korektno, če želimo seveda prisluhniti mnenju ljudi v zvezi z oblikovanjem volilnih okrajev, da izvedemo to pred prvo obravnavo.
Zato, kot rečeno, še enkrat v imenu poslanske skupine Združene liste socialnih demokratov podpiram predlog, ki ga je oblikoval predsednik državnega zbora in podprla pristojna komisija in bomo glasovali za to preložitev. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, dr. Ribičič. Ali želi še katera od poslanskih skupin besedo? Stališče poslanske skupine Slovenskih krščanskih demokratov predstavlja Lojze Peterle.

ALOJZ PETERLE: Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! Štiri leta je bilo časa za javne predstavitve in vendar je ta ideja prišla šele zdaj, ko se kaže dodatna potreba nekaterim po zavlačevanju zadeve. Torej mi pri tem ne sodelujemo radi; če je bil tak sklep sprejet, je bil pač sprejet in verjetno bo tudi tukaj. Menimo, da se s tem brez potrebe vlečejo stvari naprej. Bojim se, da bo tista predstavitev prinesla kaj drugega - glede na zelo raznorodne interese, različne interese - kakor to, kar bi si želeli, da bi večinski sistem kar se da hitro uzakonili. Torej mi vidimo v tem poskus zavlačevanja in seveda ne prispevanja k stabilizaciji v tej državi.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Želi še katera od poslanskih skupin besedo? Stališče poslanske skupine DeSUS, mag. Žnidaršič.

MAG. FRANC ŽNIDARŠIČ: Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi! Naša poslanska skupina je podprla preložitev te točke na redno sejo, zato ker tudi mi mislimo, da je javna predstavitev mnenj tisti del priprave zakona, ki mora biti opravljen znotraj prve obravnave, po kateri se na koncu sprejemajo tudi stališča in sklepi, dodatni. Mislimo, da je to tista pot, ki je demokratična. In seveda za razliko od koga drugega mi ne mislimo, da gre za zavlačevanje, pač pa za normalno proceduro, ki je predpisana s poslovnikom in ki je povsem legalna in zakonita. Zato so razni očitki vsem tistim, ki smo to podprli, neumnost. Lepa hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Ni več razprave poslanskih skupin. To razpravo zaključujem in dajem na glasovanje predlagani sklep. Ugotavljamo prisotnost! (72 prisotnih.)
Kdo je za predlagani sklep? (49 poslancev.) Kdo je proti? (12 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet.
To pa pomeni, da smo s tem izčrpali dnevni red 44. izredne seje, ki jo zaključujem. Poslanke in poslance pa vabim, da se udeležijo 21. redne seje, v četrtek ob 10. uri dopoldne. Na svidenje.

(Seja je bila zaključena 11. aprila 2000 ob 14.56 uri.)


Zadnja sprememba: 04/12/2000
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej