Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 10. seje
(12. november 1998)

Sejo je vodil Miroslav Luci, podpredsednik zbora.
Seja se je pričela ob 14.43 uri.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, dame in gospodje! Pričenjam nadaljevanje 10. seje državnega zbora Republike Slovenije.
Obveščen sem, da so zadržani in se današnje popoldanske seje ne morejo udeležiti naslednji poslanci in poslanke: Rudolf Moge, Štefan Klinc, Ivan Kebrič, Vincencij Demšar, Bojan Kontič, Boris Sovič, Franc Pukšič, Janez Mežan, Josip Bajc, Franc Kangler, Peter Hrastelj, Branko Kelemina, Majda Kregelj-Zbačnik od 17.00 ure dalje, Branko Janc, Jože Lenič, Herman Tomažič, Zmago Jelinčič, Rafael Kužnik, Vili Trofenik od 15.30 ure dalje, Miran Potrč od 16.30 ure dalje in Benjamin Henigman od 16.00 ure dalje.
Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani. (52 poslank in poslancev.) Državni zbor je sklepčen in lahko odloča.
Na sejo so vabljeni tudi predstavniki vlade, ki jih prisrčno pozdravljam.
Kot ste obveščeni, bo zbor današnje nadaljevanje 10. seje pričel z obravnavo prekinjene 6. točke dnevnega reda, to so volitve in imenovanja; zatem bo prešel na obravnavo 41. točke dnevnega reda, to je predlog zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, druga obravnava; nato na obravnavo prekinjene 7. točke dnevnega reda, predlog zakona o spremembah zakona o popravi krivic; na obravnavo 8. točke, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije; na obravnavo 9. točke, to je predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo ter na obravnavo preostalih neopravljenih točk po dnevnem redu dalje.
Proceduralno, gospod Špiletič, preden preidemo na 6. točko.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Naša poslanska skupina je že na začetku današnje seje predlagala, da se glede na današnji izid glasovanja na Kviazu, kjer je večina izvolila za predsednika pridružene delegacije državnega zbora Republike Slovenije v severnoatlantski skupščini gospoda Jožeta Leniča, kar pomeni grob poseg v dogovor z začetka tega mandata o tem, kako bodo predsedstva posameznih delovnih teles državnega zbora porazdeljena med posameznimi strankami, ki so zastopane v državnem zboru; da se zaradi tega sestane še pred glasovanjem kolegij državnega zbora in razpravlja o tej zadevi.
Menimo, da je ta pogovor nujno potreben, kajti če se dogovor, ki je v bistvu sploh zagotovil konstituiranje državnega zbora, začne na tak način grobo kršiti, potem to lahko privede tudi do tega, da se bo jutri začel lov za drugo predsedstvo posameznega delovnega telesa. Pojutrišnjem zopet še za nekom in tako naprej. Skratka, tudi iz razlogov, ki so bili širše podani - prej - v imenu poslanske skupine, predlagam, da odlok, ki smo ga ravnokar dobili na mizo, umaknete s 6. točke, v okviru katere naj bi se o njem glasovalo. Če to kot predsedujoči lahko storite sam, prosim, da to storite. V nasprotnem primeru predlagam, da daste moj predlog, da se glasovanje o tem odloku umakne z dnevnega reda in da se pred glasovanjem o tem sestane kolegij predsednika državnega zbora.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa kolega Špiletič. Če dovolite. Kolegi poslanci brez dialogov!

Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA REDA - VOLITVE, IMENOVANJA IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE. Prosim, da z dialogi v dvorani prekinete! Proceduralni predlog je dal gospod Špiletič. Mislim, da je celo primeren, ker tako gospoda Leniča kot gospoda Kanglerja ni tukaj v dvorani in sta že ves dan odsotna. Sta na zasedanju skupščine. Zato bi ta proceduralni predlog, da se o 5. točki - sprememba odloka o izvolitvi pridružene delegacije državnega zbora Republike Slovenije v severnoatlantski skupščini izvzame iz današnjega glasovanja. Predlog je poslanec opredelil. Sam sem toliko dodal, da obeh - tako gospoda Leniča in Kanglerja - ni v dvorani, se ne moreta vključiti v disusijo. Zato mislim, da je to primerno, da damo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za predlog, da o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije državnega zbora Republike Slovenije v severnoatlantsko skupščino zaenkrat ne glasujemo pri tej točki? (25 poslancev.) Je kdo proti? (22 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Torej o točki - o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije državnega zbora Republike Slovenije v severno-atlantsko skupščini - danes ne glasujemo.
Predloge posameznih predlagateljev ter predloge in mnenja komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ste prejeli. K tej točki sem vabil tudi predlagatelje oziroma njihove predstavnike in tudi njih prav prisrčno pozdravljam. Zbor bo danes pod točko dnevnega reda obravnaval predloge sodnega sveta, in sicer: 38 predlogov za izvolitev v sodniško funkcijo ter 22 predlogov za izvolitev v sodniško funkcijo na mesto sodnikov za prekrške; potem predlog komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. To so predlogi odlokov o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje ragradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško; o razrešitvi in imenovanju članov Sveta za varstvo okolja; o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Republiške volilne komisije; o imenovanju predsednika in dveh članov upravnega odbora sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.
Prehajamo na razpravo in odločanje o posameznih predlogih. Prehajamo torej na predlog Sodnega sveta o izvolitvah v sodniško funkcijo na sodniška mesta. Sodni svet je državnemu zboru predložil 38 predlogov za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta: vrhovnega sodnika na vrhovnem sodišču Republike Slovenije, okrožnih sodnic in okrožnih sodnikov na okrožna sodišča v Ljubljani, Mariboru in Kopru, okrajnih sodnic in okrajnega sodnika na okrajna sodišča v Ljubljani, Škofji Loki, Slovenskih Konjicah, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Ptuju, Ljutomeru, Postojni, Lendavi, Mariboru, Slovenj Gradcu in Kranju. Potem dveh okrožnih sodnic na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. To je pa tudi vse.
Besedo ima predstavnik sodnega sveta, v kolikor jo želi. Želi predstavnik sodnega sveta besedo? (Ne želi.) Predloge je obravnavala komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in zboru predložila poročila ter predloge odlokov. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Beseda je sedaj dana vam, cenjene poslanke in poslanci. Želi kdo besedo? (Nihče.) Pisno tudi nihče ni prijavljen. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Prehajamo torej na glasovanje pod točko 1. Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Marka Puša na sodniško mesto okrožnega sodnika na okrožnem sodišču v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Ponovimo glasovanje. To je drugo glasovanje oziroma ugotavljanje prisotnosti. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Jože Nikolič na sodniško mesto okrožne sodnice na okrožnem sodišču v Mariboru. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Stanislava Juga na sodniško mesto okrajnega sodnika na okrajnem sodišču v Murski Soboti. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok pod številko 3 sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Iztoka Drozdeka na sodniško mesto okrajnega sodnika na okrajnem sodišču v Ljutomeru. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Boža Strleta na sodniško mesto okrajnega sodnika na okrajnem sodišču v Postojni. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Franca Granfola na sodniško mesto okrajnega sodnika na okrajnem sodišču v Lendavi. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Danila Obersnela na sodniško mesto okrajnega sodnika na okrajnem sodišču v Mariboru. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospo Irmo Kirin-Zakrajšek na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo, gospe Mojce Poznik-Radelj na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Ljubljani. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (29 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Maje Jurak-Godec na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Ljubljani. Ugotavljamo prisotnost! (42 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Tanje Poberžnik na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Ljubljani. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Jožeta Ruparčiča na sodniško mesto okrajnega sodnika na okrajnem sodišču v Ljubljani. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Vladimirja Kočevarja na sodniško mesto okrajnega sodnika na okrajnem sodišču v Ljubljani. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Nade Prosen na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Škofji Loki. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Maje Blažič-Težak na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ponavljam glasovanje. Smo pri točki 15, gospod Možgan. 14. smo že izglasovali. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (52 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Urške Jordan na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Novem mestu. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Dominike Weigl na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču na Ptuju. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Gorana Klavore na sodniško mesto okrajnega sodnika na okrajnem sodišču v Novi Gorici. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Mateje Stermšek na sodniško mesto okrožne sodnice na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Ivanke Berič na sodniško mesto okrožne sodnice na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo mag. Antona Remsa na sodniško mesto vrhovnega sodnika na vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Jelke Podgoršek na sodniško mesto okrožne sodnice na okrožnem sodišču v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Majde Čebulj na sodniško mesto okrožne sodnice na okrožnem sodišču v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Spoštovani kolegi poslanci, dovolite, da samo za trenutek prekinemo pri točki 23 in izkoristimo to priložnost - v čast mi je, da lahko v imenu državnega zbora Republike Slovenije v naši sredini pozdravim predsednika komisije za evropsko integracijo, nekdanjega premiera Poljske, gospoda Mazowieckega, z delegacijo. (Aplavz.) Pozdravil bi še predsednika komisije za evropsko integracijo češkega parlamenta, gospoda Zvěřina, z delegacijo; predsednika evropske komisije estonskega parlamenta, gospoda Kelama, z delegacijo; predsednika komisije za zunanje zadeve ciprskega parlamenta, gospoda Papadopulosa, z delegacijo in namestnika predsednika komisije za evropsko integracijo madžarskega parlamenta, gospoda Szanyija, z delegacijo. Vsem lep pozdrav! (Aplavz.) Hvala lepa za izkazano pozornost našim gostom.
Smo pri 24. točki. Torej, na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Maje Letonja na sodniško mesto okrožne sodnice na okrožnem sodišču v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Mare Turk na sodniško mesto okrožne sodnice na okrožnem sodišču v Kopru. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Karmen Razdevšek na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (26 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Karmen Okršlar, na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Kranju. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Marjete Vezonik na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu. Ugotavljamo prisotnost! ( 51 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na drugi sklop predlogov, to so predlogi sodnega sveta za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta sodnikov za prekrške. Sodni svet je državnemu zboru predložil 22 predlogov za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta sodnikov za prekrške pri sodnikih za prekrške Celje, Črnomelj, Metlika, Gornja Radgona, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kranj, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Trbovlje, Lendava in Litija. Želi predstavnik sodnega sveta besedo? (Ne želi.) Predloge je obravnavala komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in zboru predložila poročila ter predloge odlokov. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besedo? (Ne želi.) Želijo predstavniki poslanskih skupin besedo? (Ne želijo.) Beseda je dana poslankam in poslancem. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Draga Banka na sodniško mesto sodnika za prekrške pri sodniku za prekrške Celje. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Janeza Kramariča na sodniško mesto sodnika za prekrške pri sodniku za prekrške Črnomelj in Metlika. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Mire Pižmoht na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Gornja Radgona. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Marjane Kosi na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Gornja Radgona. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na odločanje oziroma na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Alis Brečko na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Hrastnik. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Mitje Škerlavaja na sodniško mesto sodnika za prekrške pri sodniku za prekrške Ilirska Bistrica. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Zdenke Rajgel na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Kranj. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Judite Aljančič na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Kranj. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Kolegi poslanci, ugotovimo prisotnost! Bomo upočasnili tempo, kljub temu, da bi moralo iti hitreje - ker se ne prijavljate. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Vlaste Osterc-Kuhanec na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Ljutomer. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Alenke Topalovič na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Maribor. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ponovno ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Jasminke Pen na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Maribor. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Antona Letonje na sodniško mesto sodnika za prekrške pri sodniku za prekrške Maribor. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Ota Kaca na sodniško mesto sodnika za prekrške pri sodniku za prekrške Maribor. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Irene Nemeš na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Murska Sobota. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Jožefe Kodila-Ružič na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Murska Sobota. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Borisa Miličkoviča na sodniško mesto sodnika za prekrške pri sodniku za prekrške Ormož. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Branka Dobrijeviča na sodniško mesto sodnika za prekrške pri sodniku za prekrške Ptuj. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Marije Kolar na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Ptuj. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Marije Goričar na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Trbovlje. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.) Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Jelke Anžel na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Trbovlje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Sanje Misja na sodniško mesto sodnice za prekrške pri sodniku za prekrške Lendava. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Zlatka Huzejroviča na sodniško mesto sodnika za prekrške pri sodniku za prekrške Litija. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (30 poslancev.) Je kdo proti? (12 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Zahvaljujemo se predsedniku sodnega sveta za prisotnost.
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju članov Nadzornega sveta odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besedo? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Beseda je torej od poslank in poslancev. Želi kdo besedo? Izvoli, kolega Zamernik. Torej pisno se noben ni prijavil, tako da je razprava kolega omejena. Kar izvoli, 5 minut je na razpolago.

BOGOMIR ZAMERNIK: Dva stavka samo. Že dopoldan na Kviazu je bilo postavljeno vprašanje o združljivosti opravljanja tako pomembne funkcije, kot je ta, s funkcijo poslanca državnega zbora. Nekako nismo dobili odgovora na to vprašanje.
Zato sprašujem sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, da jasno in eksplicitno odgovori, ali je ta funkcija združljiva z opravljanjem funkcije poslanca državnega zbora ali ne. Hvala.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa. To je drug odlok - o razrešitvi in imenovanju člana nadzornega odbora sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz nuklearne elektrarne Krško - naslednji, tako da bomo to kasneje upoštevali. To je odlok o razrešitvi dr. Stanka Buserja dolžnosti člana in imenovanje dr. Mihaela Gabrijela Tomšiča. Izvoli, gospod Ivo Hvalica.

IVO HVALICA: Hvala lepa. Gre, gospod podpredsednik, zgolj za proceduro. Prvič; ali imamo mi seznam teh zadev, tako kot se o njih glasuje? Nimamo. Tu so bili trije paketi sodnikov, ki so bili speti zgolj slučajno v neko skupino, nimamo pa nekega seznama. To je nekaj nepojmljivega! Sedaj ste napovedali drugačno točko. Lahko počakamo in pogledamo magnetogram, pa boste ugotovili - o nobenem Buserju ni bilo govora.
Gre enostavno za to, da predlagam, kakorkoli že, da se ta izvolitev, dokler nimamo zagotovila predstavnikov sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora in tudi predstavnikov vlade, odloži. Niti slučajno ne moremo izglasovati nečesa, kar bi bil precedans brez primere. Potem se lahko vsuje plaz. Zato vas lepo prosim in opozarjam, da ne hitimo s temi stvarmi. Lahko, da je to šlamparija, lahko da je to projekt, jaz se v to trenutno ne bom vtikal. Zaznal sem pa to kolizijo med enim in drugim - nezdružljivost opravljanja poslanske funkcije s pridobitno dejavnostjo. Tu moramo vendar imeti zelo eksaktno pojasnilo. Ne gre za to, da gre v tem primeru za Janca, lahko bi šlo za kogarkoli. Želimo natančno pojasnilo.
Prosim, da pokličete predstavnike sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da nam podajo svoje mnenje o tem. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa, kolega Ivo Hvalica. No, moram vseeno opozoriti, da imamo... ena, dva, tri - torej, seznam smo sprejeli. Zdaj gre za razrešitev in imenovanje člana nadzornega odbora sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, potem dalje, in kot zadnje - imenovanje predsednika in dveh članov upravnega odbora sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Torej, tu bi prišlo to v poštev. Gospod Lavrinc pa želi besedo. Izvoli!

MAKSIMILJAN LAVRINC: Hvala za besedo. Samo pojasnilo. Kdorkoli v tej dvorani je vzel to gradivo resno in ga prebral, je videl, da je na vsakem sklopu zadaj posebej poročilo, v katerem imate seznam vseh sodnikov oziroma vseh kandidatov za sodnike. Zato ne držijo besede, da ni seznama. To je prvo.
Drugo. Za vsako glasovanje oziroma za vsak odlok dobite posebej gradivo.
Tretje. To, kar je bilo sedaj povedano, je tisto. Torej, najprej se bo odločalo o enem odloku, nato je šele drugi odlok. In pri tistem drugem odloku se bom oglasil in bom pojasnil, kaj je mogoče in kaj ne.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa. Proceduralno?

IVO HVALICA: Gospod predsedujoči! Še enkrat povem. Mi smo dobili skupek enih svežnjev, nikjer pa ne piše, kako se bo po vrsti o teh glasovalo. Mi nimamo seznama, kot smo ga včasih imeli pod točko volitve, imenovanja, ko smo natančno šli po vrstnem redu. Vprašajte poslance, pa boste videli, kako se lovijo. To enostavno, kar je rekel predsednik Kviaza, ne drži. Kje pa piše, o katerem svežnju se bo prej glasovalo? Kje to piše? Mi tega seznama nimamo. Lahko, da se zdi nekomu samo po sebi umevno. Vprašajte poslance, če so lahko sledili temu in tako dalje. Ponavljam. Celo to, da en sveženj nima točke dnevnega reda 6, drugi jo ima, oba pa imata številko 1 pripisano na drobno. Kdo pa naj ve v tem neredu, kaj je lahko to vrstni red? To ni vrstni red. To je skupek vsega tega spet skupaj. Pri posameznem sklopu imamo na zadnji strani seznam, ampak brez zaporednih številk in imamo tako rekoč - pri sodnikih smo imeli tri sezname brez zaporednih številk. Elementarna stvar vsakega formata na tem svetu oziroma predvsem v Evropi je zaporedna številka, ime in priimek in tako naprej. To je elementarna zadeva. Če nekateri tega ne obvladajo, bog pomagaj. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa kolegu Ivu Hvalici. Na začetku sem podal, da bomo glasovali - prosim mir v dvorani, brez dialogov - podal predloge sodnega sveta, o katerem bomo glasovali, nato pa predlogi komisije za volitve in imenovanja in takrat smo se odrekli 5. točke o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije, vsi drugi so pa bili sprejeti kot taki, noben ni protestiral proti temu. Zato prehajamo na točko - predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana nadzornega odbora sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Želi kdo razpravljati? (Glas iz dvorane.) To bo pri tistem odloku, ko bo to vprašanje - takrat vas bomo tu pozvali, gospoda kolega. Sedaj razpravljamo o predlogu o razrešitvi članov nadzornega odbora sklada za financiranje razgradnje. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (39 prisotnih.) Ponovimo glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.)
Naslednje ugotavljanje sklepčnosti je čez 10 minut, to je ob 15.55 uri. Ob 15.55 zagotovite vodje poslanskih skupin sklepčnost!

(Seja je bila prekinjena ob 15.41 uri in se je nadaljevala ob 15.57 uri.)

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Nadaljujemo s sejo državnega zbora. Smo pri 6. točki dnevnega reda, pri točki volitve in imenovanja. Prosim poslance, da zasedejo svoja mesta. Preden nadaljujemo, ugotovimo prisotnost v dvorani. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.) Državni zbor je sklepčen in nadaljuje z delom.
Smo pri predlogu odloka o razrešitvi in imenovanju člana nadzornega odbora sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Verjetno sem malo prehitro, zato bomo ponovili glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.) Državni zbor je sklepčen, nadaljujemo z delom oziroma zdaj smo že pri tem predlogu odloka o razrešitvi in imenovanju.
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana sveta za varstvo okolja. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Ali želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besedo? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Pisno ni prijavljen nihče. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Torej, povsem po proceduri zaključujem razpravo.
Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi in imenovanju članov sveta za varstvo okolja. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (29 poslancev.) Je kdo proti? (13 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika republiške volilne komisije. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besedo? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Poslanke in poslanci, želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Razprava je zaključena.
Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika republiške volilne komisije. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predsednika in dveh članov upravnega odbora sklada za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz nuklearne elektrarne Krško. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi predstavnik komisije besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Gospod Jože Zagožen, izvoli.

DR. JOŽE ZAGOŽEN: Hvala lepa. Imam dve pripombi. Prva se nanaša na to, da bi, ob vsem spoštovanju poslanskega kolega Branka Janca, vendarle moral sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve podati svoje mnenje, glede na to, da ima ta sklad dva organa, ima nadzorni odbor in upravni odbor. Tu piše, da upravni odbor upravlja ta sklad in je torej v funkciji upravnega odbora kot takšnega. To je ena stvar.
Kot drugo pa se mi zdi, da je gospod Mitja Rode nekoliko prestar za to mesto - to je moje osebno mišljenje; star je 73 let in menim, da bi lahko bil kdo od mlajših ljudi. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa gospodu Zagožnu. Gospod Lavrinc želi besedo.

MAKSIMILJAN LAVRINC: Hvala za besedo. Glede starosti se ne bi opredeljeval, do kdaj lahko nekdo dela. Ampak glede prvega dela, se pravi, ali je poslanec lahko predsednik upravnega odbora, pa naslednje. Že večkrat je bilo izpostavljeno vprašanje, kaj poslanci smemo in česa poslanci ne smemo biti oziroma početi. Nikoli do sedaj, tudi, ko smo te stvari obravnavali ob konkretnih primerih, se nihče ni potrudil, torej ni bilo volje, da bi se te stvari razčistile. Zato imamo danes med nami kolege, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo v ne tako majhnem obsegu. Navsezadnje tudi "furanje" neke kmetije, ki ima 100 glav živine ni majhen posel, ni majhno podjetje. Po drugi strani imamo med seboj kolega, ki je imel neko podjetje, kršil sicer predpis, imel 5 tisoč tolarjev prometa, pa naj bi ga vrgli ven, ker je tak predpis. Tukaj so stvari nedorečene. Zato sem večkrat pozival, da bi se morala komisija, ustanovljena po zakonu o nezdružljivosti s tem vprašanjem poigrati, doreči zadevo, naj dorečemo najprej politično, potem pa tudi strokovno in šele potem o teh zadevah razpravljamo na tak način.
Drugo, kar bi ob tem primeru opozoril, je pa to, da bi tudi kolega oziroma gospod mag. Franci Avberšek, poslanski kolega takrat, ko smo ga ravno tako v tem državnem zboru, res da v prvem mandatu, imenovali na to funkcijo. Po tej plati sedaj iskati nek problem tam, kjer ga po moje ni, ni korektno.
Tretje, kar mislim reči, je pa to. Preden se je o tem odločalo, je bilo s strani strokovne službe preverjeno, ali je poslanski kolega lahko predsednik tega upravnega odbora ali ne. Ni bilo nikjer nobenih zadržkov, pravnih ne.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa kolegu Lavrincu. Repliko ima Jože Zagožen.

DR. JOŽE ZAGOŽEN: Hvala lepa. Ne gre za iskanje problema in tudi menim, da je nekorektna ocena, da je to nekorektno. Jaz sem samo vprašal oziroma predlagal, da pridobimo mnenje organa, ki je za to pristojen. To je bilo vse! Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa. Želi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve dati odgovor? Želi še kdo besedo? Če ne, dam predlog gospoda Jožeta Zagožna, da se pridobi predhodno mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, na glasovanje. Proceduralno? Izvolite.

MAKSIMILJAN LAVRINC: Gospod predsedujoči, bojim se, da sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve ni pravi naslov. Namreč, mi imamo matično delovno telo, ki se s temi stvarmi ukvarja, to pa je komisija, ki ima zelo dolg naslov, komisija po zakonu o nezdružljivosti in ne vem kaj še vse. Vodi jo pa, mislim da, naš kolega Kužnik.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa za opozorilo. Gospod Zagožen, vztrajate, dvignili ste roko, želite repliko? Prosim, ne slišim. Gospod Jože Zagožen vztraja, da glasujemo. Prosim.

DR. JOŽE ZAGOŽEN: Potem preoblikujem predlog, da se pridobi mnenje pristojnega organa državnega zbora.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa. Torej gospod Jože Zagožen predlaga, da se pridobi mnenje komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Glasujemo o tem predlogu. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za ta predlog? (24 poslancev.) Je kdo proti? (14 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog gospoda Jožeta Zagožna sprejet, tako da o tem predlogu odloka ne bomo odločali, ampak bomo o tem odločali na eni od naslednjih sej.
Torej zadnjo točko - predlog odloka o spremembi odloka... (Nerazumljivo!)... smo že prej vrgli iz odločanja, tako zaključujem, pravzaprav, ker ni bilo izvolitve zadnje, prekinjam to točko in jo bomo končali enkrat na isti seji, ampak v naslednjih dneh. 6. točka je torej končana.

Prehajamo na 41. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O KMETIJSKO-GOZDARSKI ZBORNICI REPUBLIKE SLOVENIJE, DRUGA OBRAVNAVA, pri pregledu vloženih amandmajev. Razprava kot je preverjeno, je odprta pri 8. členu.
Nadaljujemo z razpravo o treh amandmajih k 8. členu. Prvi amandma predlaga Zoran Lešnik, drugi amandma predlaga poslanska skupina socialdemokratske stranke in tudi tretjega predlaga poslanska skupina socialdemokratske stranke.
Proceduralno, kolega Jože Avšič.

JOŽE AVŠIČ: Spoštovani gospod predsedujoči! Nimam nič proti, da gremo zdaj na to točko, čeprav smo v pregledu, ki smo ga dobili - vsaj jaz sem si nekako predstavljal, da bo šlo po vrstnem redu, kot je tu. Dobro bi bilo, da vnaprej vemo, kaj bomo obravnavali s tega dnevnega reda.
Rad bi pa postavil vprašanje, kdaj se bo 4. točka te seje znašla na dnevnem redu. Namreč, tudi sam kot poslanec imam izredno veliko težav pri odgovarjanju na vprašanja volilcev, kaj je s sporazumom o maloobmejnem sodelovanju s Hrvaško; meljemo ga že eno leto. V vinorodnih območjih od Lendave proti Beli krajini (za Primorsko ne vem natančno) je problem dvolastništva pri vinogradnikih izjemno velik. Vinogradniki celo menijo, da bi bilo letos bistveno manj težav s tržnimi viški grozdja in vina, če bi bil ta sporazum že uveljavljen. Zato želim zelo jasen odgovor, ali sploh imamo voljo, da bomo ta sporazum ratificirali ali pa se o tem nehamo pogovarjati. Hvala.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa, kolega Avšič. Zjutraj ste dobili na mizo oziroma po 10.00 uri obvestilo o nadaljevanju 10. seje državnega zbora. Napisane so vse točke, ki bodo danes obravnavane, vmes je bil tudi odmor oziroma kar dva odmora. Takrat smo pozvali, da se seznanite z materialom in le-tega pripravite.
Omenjena 4. točka je lahko predmet razprave na kolegiju predsednika državnega zbora, zato opozorite vašega vodjo poslanske skupine, da to izpostavi.
Še vedno smo pri razpravi o treh amandmajih k 8. členu. Želi kdo razpravljati? Razprava o 8. členu je odprta. Imamo tri amandmaje; prvega predlaga Zoran Lešnik, druga dva socialdemokratska stranka. Ker ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na odločanje.
Glasovali bomo o amandmaju pod številko 1 na strani 7. Ugotovimo prisotnost! (42 prisotnih.) Ponovno ugotovimo prisotnost! Gospod Zoran Lešnik, proceduralno. Boste kasneje. Prosim? Sedaj je glasovanje. Oprostite, ne moremo, sedaj. Začeli smo z glasovanjem. Bila je možnost. Ugotavljamo prisotnost! Zadeva je čisto enostavna. Pritisnite raje na gumbe, da bomo sklepčni, sicer sledi odmor. (42 prisotnih.) Prekinjam sejo za 10 minut. Vodje poslanskih skupin, zagotovite prisotnost! Nadaljujemo ob 16.30 uri.

(Seja je bila prekinjena ob 16.18 uri in se je nadaljevala ob 16.35 uri.)

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice, kolegi poslanci! Nadaljujemo z 10. redno sejo državnega zbora. Tretjič ugotavljamo prisotnost za glasovanje o prvem amandmaju k 8. členu v drugi obravnavi predloga zakona o Kmetijsko- gozdarski zbornici Slovenije. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma k 8. členu? Razpravo smo končali. To je amandma, ki ga je nekoliko prepozno želel umakniti gospod Zoran Lešnik.
Kdo je za? (15 poslancev.) Je kdo proti? (22 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Prehajamo na odločanje o drugem amandmaju k 8. členu. Obrazložitev glasu je možna. Izvoli kolega.

CIRIL METOD PUNGARTNIK: Hvala spoštovani podpredsednik! Spoštovani kolegi in kolegice! Ne bom nič novega povedal, to kar sem že zadnjič. Podprl bom ta amandma, ki predvideva, da je obvezno članstvo v kmetijski zbornici za tiste fizične osebe, ki imajo od te družbe potrjen tudi status kmeta. V nasprotnem bomo dobili združbo, v kateri bodo tisti, ki imajo status kmeta, 5-krat preglasovani, ne samo 1-krat, 5-krat. Zato bom podprl amandma Socialdemokratske stranke. Hvala.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa. To je bila obrazložitev glasu. Prehajamo na odločanje o amandmaju pod številko dva. Ugotavljamo prisotnost! Oprostite! Obrazložitev glasu, gospod dr. Franc Zagožen.

DR. FRANC ZAGOŽEN: Spoštovani zbor! Samo eno posledico sprejema tega amandmaja bi rad obrazložil. Če je bil sprejet, potem so izključeni v veliki večini kmetje iz najbolj agrarne pokrajine Slovenije, večina v Prekmurju, kjer so kmetije najmanjše in je, ne vem, ali jih je 70 ali 80%, ki ne dosegajo tega katastrskega dohodka. S tem bi zbornica izgubila legitimnost, ne samo v tej pokrajini, ampak v Sloveniji sploh. Hvala. Glasoval bom torej proti.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa. To je bila obrazložitev glasu kolega poslanca Franca Zagožna. Sedaj pa lahko preidemo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 2? (25 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Če ta amandma ni sprejet, je amandma pod številko 3 brezpredmeten. O njem ne odločamo. V razpravo dajem 9. člen in devet amandmajev k 9. členu. Posamezni se izključujejo. Če je sprejet amandma pod številko 1, sta amandmaja pod zaporedno številko 2 in 3 brezpredmetna. Če je sprejet amandma pod številko 2, je 3 brezpredmeten. Če je sprejet amandma pod številko 4, so amandmaji pod zaporedno številko 5, 6, 7 brezpredmetni. Če je sprejet amandma pod številko 5, je amandma pod številko 6 brezpredmeten. Če je sprejet amandma pod zaporedno številko 4 ali se ne spreminja, sprejem amandmaja pod zaporedno številko 5, je 7. amandma brezpredmeten. Če amandma pod zaporedno številko 1 k 8. členu ni sprejet, je tudi 8. brezpredmeten. In če je amandma pod 9, je brezpredmeten, ker je po vsebini popolnoma enak 8. amandmaju. To imate sicer zapisano, ampak v opozorilo. Najprej moramo glasovati še o 8. členu v celoti. Oprostite. Ugotovimo prisotnost! Glasujemo o 8. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ponovimo glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Predlagam 10 minut pavze. Ne morem, po poslovniku ne gre. Sejo nadaljujemo ob 16.50 uri, ampak res ob 16.50 uri. Vodje poslanskih skupin, zagotovite sklepčnost!

(Seja je bila prekinjena ob 16.43 uri in se je nadaljevala ob 16.55 uri.)

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Nadaljujemo z 10. redno sejo državnega zbora, z 41. točko. Smo v drugi obravnavi.
Odločali smo o amandmajih k 8. členu. Sedaj moramo glasovati še o 8. členu v celoti. Tretjič ugotavljamo prisotnost. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.) Nadaljujemo z delom.
Kdo je za 8. člen v celoti? (20 poslancev.) Je kdo proti? (24 poslancev.)
Ugotavljam, da 8. člen v celoti ni sprejet.
Gospod Rokavec, gospod Zagožen - proceduralne zadeve? Druge razprave ni. Proceduralno, gospod Franc Zagožen, potem gospod Rokavec. Izvolite.

DR. FRANC ZAGOŽEN: Mislim, da je s tem zakon padel in je bolje, da prekinemo. Jaz jemljem eno uro odmora; če ne bo druge rešitve, potem je pač tako. Želim eno uro odmora.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa, kolega Zagožen, v imenu poslanske skupine. Še proceduralno? Gospod Džuban, imamo že proceduralni predlog. Ne vem, ali imate vi drugačnega?

GEZA DŽUBAN: Ne, ne, ne.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Če hočete karkoli dodati k temu - replike ni. Prosim? (Poslanec govori iz klopi.) Ja, to je pa prepozno. Replika je bila že. Proceduralno?

GEZA DŽUBAN: Prosil bi za ponovitev glasovanja, ker izgleda, da celo dva nisva glasovala.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Dobro. Odmor še ni bil odrejen. Običaj je tak in mislim, da ga moramo spoštovati. Nikoli do zdaj se ni zgodilo, da temu ne bi ustregli. Glasovali bomo ponovno o tem, ali bomo glasovali še enkrat o celotnem 8. členu. Ugotovimo prisotnost! (38 prisotnih.) Ponovno ugotovimo prisotnost! (39 prisotnih.)
Kolegi poslanci, ura je 17.00. Predlagam deset minut odmora; čez deset minut se ponovno sestanemo. Vodje poslanskih skupin, čez deset minut ugotavljamo prisotnost!

(Seja je bila prekinjena ob 17.00 uri in se je nadaljevala ob 17.10 uri.)

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Nadaljujemo z 10. redno sejo državnega zbora, z 41. točko. Tretjič ugotavljamo prisotnost, istočasno bomo odločali o ponovitvi glasovanja. Proceduralni zaplet, ki je nastal, v zraku so bile tri roke, gospoda Jožeta Zagožna, gospoda Rokavca in gospoda Džubana. Kot smo ponavadi delali, tudi tokrat dajemo možnost, da ponavljamo glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (44 prisotnih.)
Po poslovniku ne moremo več ugotavljati prisotnosti. Bilo je tega danes verjetno dovolj. Sejo nadaljujemo jutri ob 10.00 uri. Še prej pa vas moram opozoriti na delovni sestanek pri predsedniku državnega zbora v sobi 217. Vabljeni vodje poslanskih skupin in podpredsedniki. To bi lahko opravili takoj sedaj. Eventualne spremembe v zasedanju državnega zbora boste dobili vodje poslanskih skupin po tem razgovoru.
Kolegi poslanci, poslanke! Hvala lepa.

(SEJA JE BILA PREKINJENA 12. NOVEMBRA 1998 OB 17.13 URI.)


Zadnja sprememba: 11/16/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej