Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 9. seje
(29. maj 1998)

Sejo je vodila Eda Okretič-Salmič, podpredsednica državnega zbora.
Seja se je pričela ob 10.11 uri.


PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pričenjam nadaljevanje 9. seje državnega zbora Republike Slovenije. Obveščena sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: dr. Jože Zagožen, Marija Pozsonec, Franc Pukšič, Andrej Gerenčer, Jožef Špindler, Herman Tomažič, Jože Avšič, Vincencij Demšar, Zmago Jelinčič do 12. ure, dr. Franc Zagožen - se opravičujem, je tukaj gospod Zagožen - mag. Franc Žnidaršič, Ivan Božič od 12. ure dalje, dr. Helena Hren-Vencelj, Franc Potočnik, Ciril Pucko, Geza Džuban, Jožef Košir in Peter Hrastelj. Ugotovimo prisotnost v dvorani! (53 prisotnih.)
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in lahko odloča.
Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki vlade Republike Slovenije. Vsi prav lepo pozdravljeni!
Včerajšnji dogovor je sicer bil, da bomo nadaljevali z 31. prekinjeno točko dnevnega reda. Glede na to, da ni še pripravljen pregled vloženih amandmajev, in bo vsak čas pripravljen, predlagam da današnje nadaljevanje 9. seje državnega zbora pričnemo s prekinjeno 22. točko dnevnega reda - to so volitve in imenovanja. Zatem bomo prešli na obravnavo prekinjene 31.a točke dnevnega reda - to je predloga zakona o potresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju - in nato na obravnavo 23. točke - to je predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ter po dnevnem redu dalje.

Prehajamo na nadaljevanje 22. TOČKE DNEVNEGA REDA - NA VOLITVE IN IMENOVANJA. K tej točki so bili vabljeni predstavniki sodnega sveta in tudi vsi lepo pozdravljeni. Prosim gospod! Proceduralno gospod Jelinčič ima besedo.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj! Državni zbor je to točko dnevnega reda začel obravnavati v petek 22. maja 1998, nadaljuje pa jo danes. V petek 15. maja 1998, torej točno pred štirinajstimi dnevi, sem poslal vladi Republike Slovenije poslansko pobudo z zahtevo, da na tej seji, torej pri tej točki dnevnega reda predlaga državnemu zboru razrešitev generalnega državnega tožilca gospoda Antona Drobniča. Za takšno razrešitev obstojajo vsebinski razlogi in procesni pogoji. Ne bi želel ponavljati vsebine svoje pobude, naj omenim le, da je gospod Drobnič s svojim delovanjem ne le z zadnjo protiustavno izjavo prelomil dano prisego, ravnal v nasprotju s 63. členom slovenske ustave, storil kaznivo dejanje po 300. členu KZ Republike Slovenije ter sproži val ogorčenja pri slovenskem narodu, še posebej pri borcih NOB-ja, v veliki večini nekomunistih, ki so nam omogočili, da živimo v samostojni Sloveniji. S tem je dokazal, da ni primeren za opravljanje funkcije generalnega državnega tožilca, kar je po 41. členu zakona o državnem tožilstvu razlog za njegovo razrešitev. Po istem 41. členu zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 17. členom tega zakona, odloča o razrešitvi državni zbor na predlog vlade. Zato predlagam, da...

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Gospod Jelinčič, to ne spada k tej točki volitve in imenovanja.

ZMAGO JELINČIČ: ... Seveda spada in zato dovolite, da končam svoj (izklopljen mikrofon).

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Lepo prosim, to ne spada k tej točki dnevnega reda. Smo pri volitvah in imenovanju. (se pogovarjajo med seboj.) Lepo prosim, če končate.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala. Predlagam, da državni zbor prekine obravnavo te točke dnevnega reda, dokler vlada Republike Slovenije ne pošlje predloga za razrešitev generalnega državnega tožilca Antona Drobniča. To je moj proceduralni predlog. Hvala.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Takoj, ko bo dobljen predlog, gospod Jelinčič, bomo dali na dnevni red seje. Prosim, če nadaljujemo. Smo pri volitvah in imenovanja. Zbor bo pod to točko dnevnega reda obravnaval 12 predlogov sodnega sveta za izvolitev v sodniško funkcijo, in sicer sodni svet je državnemu zboru predložil predloge o izvolitvah v sodniško funkcijo, in sicer dveh vrhovnih sodnikov na vrhovnem sodišču Republike Slovenije, 6 višjih sodnic in 3 višjih sodnikov na upravnem sodišču na sedežu v Ljubljani in zunanjih oddelkih v Mariboru in Novi Gorici ter okrožne sodnice na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Želi predstavnik sodnega sveta besedo? (Ne.) Predloge je obravnavala komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in zboru predložila poročilo ter predloge odlokov. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne.) Želi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besedo? (Ne.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Gospod Jelinčič ima besedo.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala. Pričakoval sem, da boste dali proceduralni predlog na glasovanje, taka je vsaj procedura po poslovniku državnega zbora. Ker pa tega niste storili, pa v imenu poslanske skupine zahtevam pol ure odmora. Hvala. Prosim, če se omogoči poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke, da se v okviru poslanske skupine posvetuje, in zato v skladu s poslovnikom državnega zbora prosim, da dodelite pol ure odmora.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Odrejam 30 minut odmora za posvetovanje v poslanski skupini. Nadaljujemo ob 10.50 uri.

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 uri in se je nadaljevala ob 10.53 uri.)

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani! Nadaljujemo z 9. sejo državnega zbora. Smo pri 22. točki dnevnega reda - volitve in imenovanja. Ugotovimo prisotnost v dvorani! (52 prisotnih.)
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
Prosim gospod Jelinčič, imate besedo, ker ste želeli prekinitev zaradi posvetovanja v poslanski skupini.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa gospa predsedujoča. Mi smo se posvetovali in našli utemeljitev, da je naša zahteva o tem, da mora iti predlog na glasovanje točna. V 88. členu poslovnika državnega zbora, in sicer tretji odstavek pravi tako: "O postopkovnih vprašanjih odloča državni zbor takoj, brez razprave in brez obrazložitve glasu. Dokler ni odločeno o postavljenem postopkovnem vprašanju, ni mogoče dajati novih predlogov za odločitev o postopkovnih vprašanjih." In bi vas prosil gospa predsedujoča, da daste predlog na glasovanje. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Torej moram povedati, da točka je odprta. 22. točka dnevnega reda te seje je odprta. V kolikor bo KVIAZ pripravil gradivo, se bo o tem razpravljalo še na tej seji državnega zbora.
Sedaj pa prosim, če nadaljujemo. Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Smo pri 22. točki. (Ne, ne želijo.) Želijo besedo poslanke in poslanci? Pisnih prijav nimamo.
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Janeza Srebota na sodniško mesto vrhovnega sodnika na vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za predlog odloka? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Jožeta Tratnika na sodniško mesto vrhovnega sodnika na vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Jasne Šegan v sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (38 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Vlaste Švagelj-Gabrovec na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije, zunanji oddelek v Mariboru. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (29 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Branka Hojnika na sodniško mesto višjega sodnika na Upravnem sodišču Republike Slovenije, zunanji oddelek v Mariboru. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Igorja Lučovnika na sodniško mesto višjega sodnika na Upravnem sodišču Republike Slovenije, zunanji oddelek v Novi Gorici. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (33 poslancev.) Je kdo proti? (9 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospoda Borivoja Rozmana na sodniško mesto višjega sodnika na Upravnem sodišču Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (44 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Kristine Ožbolt na sodniške mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (32 poslancev.) Je kdo proti? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Marije Verstovšek na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (37 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Milene Paj na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Martine Lippai na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost! Ni razprave. Obrazložitev glasu pa lahko.
Gospod Špiletič ima besedo.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Hvala za besedo. Kar se tiče glasovanja o imenovanju sodnice gospe Lippaijeve oziroma kandidatke za sodnico Lippaijeve, bom glasoval seveda proti. Razlog pa je ta, da je v obrazložitvi za njeno imenovanje napisano, da je odgovorna za vodenje upravnih postopkov s področja dela ministrstva, in da je predvsem več let vodila postopke v zvezi z denacionalizacijo in tudi postopke na II. stopnji v zvezi s temi zadevami.
S tem v zvezi velja opozoriti, da je zakon o denacionalizaciji začel veljati 7.12.1991, in da se je rok za vlaganje zahtevkov iztekel 7.12.1993. Da bi po določilih tega istega člena morali biti postopki zaključeni v roku enega leta pa vložiti pravilno sestavljene zahteve. Žal ugotavljamo, da vse do danes, da je rešena približno polovica vseh zadev oziroma manj kot polovica vseh zadev in ravno sedaj delovanje na tem področju v upravnem postopku reševanja teh zadev, ko se pravzaprav zakon sploh ne izvaja, naj bi sedaj postala pravzaprav neka pozitivna izkušnja, neka pozitivna lastnost nekoga, da bo še naprej sodeloval na višji funkciji, torej kot sodnik. Ne samo, da bo sodeloval sedaj v upravnem postopku, ampak da bo celo kot sodnik lahko odločal na enak način kot je to doslej.
Oprostite, za mene to ni nobeno priporočilo za to, da takšna oseba lahko postane sodnik oziroma, da dobi trajni mandat celo, ampak obratno. Taka oseba, ki je do sedaj, bom rekel, eskivirala določbe zakona in zavirala postopke izvajanja zakona, ne more biti priporočilo, ampak prej obratno. Zato še enkrat poudarjam, glasoval bom proti in apeliram tudi na druge, ki vam je za to, da sodna veja oblasti postane neodvisna in strokovna, da ravnate enako.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Gospod Lavrinc želi obrazložiti svoj glas.

MAKSIMILJAN LAVRINC: Hvala za besedo. Gospa podpredsednica! Najprej bi vas prosil, da preprečite gostilniško obnašanje nekaterih poslancev, ker mislim, da je moteče.
Zdaj pa naslednje. Glasoval bom za seveda za to, ker smo z zakonom o sodniški službi določili kot edino pristojno za strokovno obravnavo predlogov neko telo, to je sodni svet. Jaz sem prepričan, da že zaradi sestave samega sodnega sveta, ki je sestavljen iz vrhunskih strokovnjakov, ni mogoče kar tako čez palec iti čez njihovo oceno in o posameznih kandidatih debatirati. Razumem vsako tako drugačno razmišljanje od mojega, vendar bom sam to kandidatko podprl, tudi zato, ker je do sedaj delala na področju, ki je eno najtežavnejših. Ob vsej tej zmešani zakonodaji, ki jo imamo na tem področju in ob vsej... Prosim, opozorite gospoda Hvalico, da me ne moti.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Lepo prosim, če se umirite v dvorani.

MAKSIMILJAN LAVRINC: Če ne, pa zahtevam, da se ga odstrani iz dvorane.
Zato, ker je za vsakega pravnika, ki se s tem spopada, še posebno trd oreh prav to področje. Mislim, da si je v tem obdobju, kar je na ministrstvu pridobila dovolj izkušenj, da bo delo sodnika kvalitetno opravljala. Zato bom glasoval proti, za.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala gospod Lavrinc. Ker verjamem, da nismo v gostilni, se bomo do konca te seje obnašali primerno in dostojno. Imate besedo, gospod Hvalica. Želite obrazložiti svoj glas.

IVO HVALICA: Hvala lepa, gospa podpredsednica. Obrazložil bom svoj glas, tudi tako, da bom povedal, kaj mislim sploh o tem, da mi poslanci v bistvu ne potrjujemo ampak izvolimo nekega sodnika. Jaz sem že velikokrat o tem tu govoril in jaz mislim, da bo moralo priti tu do sprememb. Mi nimamo možnosti ob tem niti imeti razprave, kvečjemu obrazložimo svoj glas. Ob tej obrazložitvi glasu bi pa rad povedal dvoje.
Najprej bom povedal, da bom hkrati tudi protestiral proti diskreditiranju državnega zbora, ki ga je tu izvedel moj predhodnik. Govoril je o zmešani zakonodaji, to se pravi, da je sam sestavni del tega. To je obrazložitev glasu.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Lepo prosim, gospod Hvalica!

IVO HVALICA: To je obrazložitev glasu. V tem primeru bom jaz glasoval proti. Moral bi že v nekaterih drugih primerih tudi glasovati proti, saj smo tri glasovanja nazaj promovirali v sodnika okrožnega sodišča bivšega medobčinskega sekretarja zveze komunistov v najhujših sivih, temnih, svinčenih časih z vašim blagoslovom, ne z mojim, z vašim blagoslovom. Tokrat bom glasoval proti, vseeno bi pa še enkrat opozoril podpredsednico, da prepreči to gostilniško obnašanje, ki si ga je privoščil gospod Lavrinc. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Jaz lepo prosim in vse pozivam. Dajmo se obnašati dostojno in primerno, da bomo danes zaključili v enem doglednem času. Pred nami imamo še točko in sicer izglasovanje zakona o Posočju. Prosim. Med glasovanjem ni proceduralnih predlogov.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Martine Lippai. Ugotavljamo prisotnost! (63 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Je kdo proti? (19 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Andreje Bogonič-Klanšek na sodniško mesto okrožne sodnice na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Ugotavljamo prisotnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Prehajamo na obravnavo prekinjene 31.A TOČKE DNEVNEGA REDA, to je PREDLOGA ZAKONA O POTRESNI OBNOVI IN SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU. Smo pri drugi obravnavi, in sicer prehajamo na obravnavo pregleda vloženih amandmajev k predlogu zakona k 1. členu in amandmaju k temu 1. členu. Kdo želi besedo? (Ne.) Pregled vloženih amandmajev ste dobili 28.5.1998. (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Preden bi šli na odločanje in obravnavo posameznih členov in amandmajev k posameznim členom, predlagam zboru, da skladno z drugo alineo 189. člena poslovnika razpravlja in glasuje o vseh tistih členih skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Prehajamo k 1. členu in amandmaju k 1. členu. Ugotavljam, da ni nihče želel besede, torej je razprava zaključena in prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem amandma k 1. členu. Predlagatelj je odbor za infrastrukturo in okolje. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za tak predlog? (44 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še 1. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
V obravnavo dajem 2. člen in amandmaje k 2. členu - za prvega je predlagatelj odbor za infrastrukturo in okolje, za drugega gospod Samo Bevk, za tretjega gospod Jože Možgan in za četrtega odbor za infrastrukturo in okolje. Ugotavljam, da ni razpravljavcev. Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje o posameznih amandmajih. Lepo prosim, dajte prisluhnit, ker sicer ne bomo nikamor prišli danes. Ugotavljamo prisotnost! Glasujemo o prvem amandmaju k 2. členu. (50 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prvi amandma sprejet.
Na glasovanje drugi amandma. Umik! Dobro.
Na glasovanje dajem tretji amandma. Umik! Ne. Oprostite. Gospod Možgan.

JOŽE MOŽGAN: V imenu zveze slepih je komisija za vprašanja invalidov vložila amandma zaradi poškodovanega poslopja v Okroglem, občina Naklo, ki ga je dobila zveza slepih od pokojnega monsinorja Toma Zupana in je poslopje bilo poškodovano sedaj v potresu.
Ne vem, kako bodo to poslopje sicer obnovili, ker odbor ne podpira tega amandmaja, drugih rešitev pa ni nakazal. Dokumentacijo imam in je bilo napravljeno vse, kar je bilo potrebno ob potresu napraviti. Tudi predlogi so za sanacijo.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Gospod Možgan.

JOŽE MOŽGAN: Zato predlagam, da bi državni zbor občino Naklo uvrstil v seznam teh občin, ki so potrebne teh sredstev.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Gospod Možgan, razprava je bila zaključena. Razumem, da je bila to obrazložitev glasu.
Na glasovanje dajem tretji amandma k 2. členu. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (23 poslancev.) Je kdo proti? (22 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem četrti amandma. Ugotavljamo prisotnost! Premalo. Lepo prosim, če še enkrat ponovimo. Ugotavljamo prisotnost! Glasujemo o četrtem amandmaju k 2. členu. Ugotavljamo prisotnost! (50 poslancev.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še 2. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je 2. člen sprejet.
V razpravo dajem 4. člen in amandma k 4. členu. Predlagatelj odbor za infrastrukturo in okolje. Ugotavljam, da ne želi nihče besede. Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje.
Na glasovanje dajem amandma k 4. členu. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
V razpravo dajem 5. člen in amandmaja k 5. členu. Prvega predlaga gospod Bogomir Zamernik, drugega pa odbor za infrastrukturo in okolje. Ja, prosim.
Razpravljati želi gospod Zamernik.

BOGOMIR ZAMERNIK: Amandma, ki smo ga vložili k 5. členu, se od vladnega razlikuje v tem, da predvideva, kolikšna višina sredstev bi naj bila v letu 1999 in v letu 2000. Kot veste, prihajam iz zgornje Savinjske doline in tam smo leta 1990 imeli podobno Kalvarijo, kot so jo imeli sedaj na Tolminskem. In seveda, od začetka se o tem veliko govori, veliko piše, potem se pa s časom zadevo odmika in zadeva se pozabi. Zato bi želeli, da se primer iz Savinjske doline, kot veste, kakšne težave imamo še sedaj in zaradi tega...

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Še enkrat bi opozorila. Prosim, da prisluhnite razpravljavcu.

BOGOMIR ZAMERNIK: ... da se ta stvar na Tolminskem ne ponovi. Zato predlagamo, da se sedaj v zakonu jasno določi višina sredstev, ki bi se naj v naslednjih letih namenjala za to področje.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje.
Na glasovanje dajem prvi amandma k 5. členu. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (21 poslancev.) Je kdo proti? (30 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma k 5. členu. Ugotovimo prisotnost!
Obrazložitev glasu gospod Hvalica.

IVO HVALICA: Hvala lepa gospa podpredsednica. Rad bi obrazložil glas. Seveda bom glasoval za, ampak pojavlja se ob tem neko vprašanje. Tudi pri takšnem zakonu, ki je izrazito, bom rekel, humano socialno naravnan, se pojavlja nekaj, kar je nepojmljivega. Vse, kar predlaga opozicija, je neumno, ni vredno, ni izglasovano. Temu se čudim. Ali res v tej hiši moč argumenta nič ne pomeni, ampak samo glasovalni stroj. Lepo vas prosim no. Navsezadnje je to verjetno absurdno tudi za vas, če si zamislite zadevo. To ni politika. To dokazuje, kako niste v stanju prisluhniti najmanjšemu argumentu. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (52 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še 5. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
V obravnavo dajem amandma za novi 5.a člen. Predlagatelj je gospod Zamernik. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! Se opravičujem, sem šla prehitro. Ali prehitro ali prepočasi. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (24 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da člen ni izglasovan.
(Glasovi iz ozadja.) Ali lahko tule poveste, če imate kaj?

FRANC ČEBULJ: Hvala lepa, gospa podpredsednica. Glede na to, da ste se tokrat zmotila pri uporabi te naprave za glasovanje, prosim, da ponovimo glasovanje za ta amandma. Hvala.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Predlagam, da ponovimo še enkrat. Dajem ta predlog na glasovanje, da zbor odloči, ali bomo glasovali o tem novem 5.a členu. Še enkrat, ali bomo glasovali še enkrat. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za ponovitev glasovanja? (48 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ponovimo še enkrat glasovanje za novi 5.a člen. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (26 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da člen ni sprejet.
V obravnavo dajem 6. člen in amandma k 6. členu. Predlagatelj odbor za infrastrukturo in okolje. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem amandma k 6. členu. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (54 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! 6. člen v celoti. (52 prisotnih.)
Kdo je za? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen izglasovan.
V obravnavo dajem 7. člen in amandma k 7. členu. Predlagatelj je odbor za infrastrukturo in okolje. Ugotavljam, da ni razpravljavcev. Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 7. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen izglasovan.
V obravnavo dajem 9. člen in amandma k 9. členu. Predlagatelj je odbor. Želi kdo razpravljati! (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 9. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen izglasovan.
V obravnavo dajem 10. člen in dva amandmaja. Prvega predlaga odbor, drugega gospod Zamernik. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Odločamo o prvem amandmaju. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma k 10. členu. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (22 poslancev.) Je kdo proti? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Na glasovanje dajem še člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! Še enkrat. Prosim, če smo vsi skupaj pozorni. Glasujemo o 10. členu. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen izglasovali.
V obravnavo dajem amandma k naslovu 5. poglavja. Predlagatelj je odbor. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (55 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naslov spremenjen.
V obravnavo dajem amandma k 11. členu. Predlagatelj je odbor. Ugotavljam, da ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še 11. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen izglasovali.
V razpravo dajem amandma k 12. členu. Predlagatelj je odbor. Ugotavljam, da ni razpravljavcev. Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo člen izglasovali.
V obravnavo dajem 13. člen in amandmaje k 13. členu. Prvega predlaga odbor, drugega gospod Božič in tretjega tudi gospod Božič.
Torej pri prvem je izpadel predlagatelj, zapis. Želi kdo besedo? Gospod Božič ima besedo.

IVAN BOŽIČ: Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi! Na strani 7 pregleda amandmajev, umikam te amandmaje za posamezne lastnike stanovanjskih objektov, ker so že zapopadeni v poprejšnjih amandmajih, ki smo jih sprejeli in za posamezne lastnike kmetij, ki so tudi zapopadeni.
Tako, da bi ostalo samo dodatna 6. točka, 7. in 8. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Ali lahko še enkrat pojasnite? Prvi, drugi črtamo.

IVAN BOŽIČ: Da. Prvi, drugi, tretji, četrti. Torej tisti del, ki je bil že sprejet v prejšnjih amandmajih, ki jih je odbor za infrastrukturo predlagal in smo jih izglasovali.
Pač pa naj bi ostali v tretjem odstavku se doda nova 6. točka, ki se glasi: "Do 50% za lastnike, ki bi poškodovane in opuščane objekte usposobili za gospodarsko dejavnost" in navzdol.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Spremenjen je ta amandma in sicer tako, da sta črtani prvi, drugi odstavek in zadnji odstavek. Ostane v tretjem odstavku se doda nova 6. točka in v tretjem odstavku se doda nova 7. točka. Ali lahko spremenite ta amandma? V pisni obliki. Želi še kdo besedo? Prosim gospod Bevk, imate besedo.

SAMO BEVK: Hvala za besedo gospa podpredsednica. V zvezi s 13. členom, o katerem sedaj razpravljamo in o predlogih gospoda Ivana Božiča, bi rad povedal nekaj besed.
Včeraj smo imeli v Idriji humanitarno, dobrodelno prireditev "otroci, otrokom", ki je bila posvečena nesreči v Posočju. Udeležilo se je je več kot 400 Idričanov in Idričank. Na tej humanitarni prireditvi je bil prisoten tudi bovški župan Robert Trampuš in ko sva se po končani prireditvi pogovarjala o zakonu, ki ga bomo danes v državnem zboru obravnavali, in upa tako, tudi sprejeli, sva ugotovila oziroma je povedal, da so predlogi, ki jih tolminski župan in naš poslanski kolega gospod Ivan Božič vlaga v to parlamentarno proceduro, podprti iz strani vseh treh najbolj prizadetih občin v Posočju, in sicer Tolmina, Kobarida in Bovca; in so to tisti amandmaji, ki v pogajanjih z vlado niso bili upoštevani. V Združeni listi socialnih demokratov bomo zato vse amandmaje, ki jih je gospod tolminski župan in naš poslanski kolega Ivan Božič vložil v parlamentarno proceduro, ob tem zakonu, podprli. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Ugotavljam, da ni razpravljavcev. Zaključujem razpravo. Spremenjeni drugi amandma se glasi in sicer: V tretjem odstavku se doda nova 6. točka, ki se glasi: "Do 50% za lastnike, ki bi poškodovane in opuščene objekte usposobili za gospodarsko dejavnost." In v tretjem odstavku se doda nova 7. točka, ki se glasi: "Nosilci dejavnosti, ki so opravljali dejavnost v najetih prostorih, in bodo morali nadaljevati svojo dejavnost na novi lokaciji, lahko pridobijo iz sredstev državne pomoči največ do 30% sredstev, ki so bila za odpravo posledic potresa na objektu glede na oceno neposredne škode iz poročila v škodi potrjena v programu potresne obnove objektov v zasebni lasti, 20% pa ostane lastniku objekta, kateremu ni več v interesu, da bi se dejavnost v njem še nadaljevala." Tako se glasi novi spremenjeni amandma. Ker ni več razpravljavcev zaključujem torej razpravo in prehajamo na odločanje. Odločamo o prvem amandmaju k 13. členu. Ugotovimo prisotnost! (65 prisotnih.)
Kdo je za? Prvega predlaga odbor. (63 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma, torej ta spremenjeni. Ugotovimo prisotnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (19 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še tretji amandma. Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za? (27 poslancev.) Je kdo proti? (30 poslancev.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Na glasovanje dajem še člen v celoti in sicer 13. člen. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za 13. člen v celoti spremenjen? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo izglasovali 13. člen.
V obravnavo dajem 14. člen in amandma, dva amandmaja k 14. členu. Prvega predlaga odbor, drugega pa gospod Božič. Napovedan je umik tega amandmaja. To še velja, gospod Božič? Je napovedan umik? Torej drugi amandma je umaknjen in razpravljamo o prvem amandmaju k 14. členu. Ugotavljam, da ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Dajmo biti malo pozorni! Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za? (56 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma izglasovan.
Glasujemo še o 14. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo člen izglasovali.
Prehajamo na obravnavo 15. člena in amandmaje. Dva amandmaja sta vložena. Gospod Božič vlaga prvega, napovedan je umik, drugega vlaga odbor za infrastrukturo in okolje. Prvi je umaknjen. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Glasujemo o drugem amandmaju. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (52 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še 15. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo izglasovali člen v celoti, vključno s sprejetim amandmajem.
V obravnavo dajem 16. člen in amandma k 16. členu. Predlagatelj je odbor za infrastrukturo in okolje. Ugotavljam, da ni razpravljavcev in glasujemo o tem amandmaju. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo še o členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo 16. člen izglasovali s spremenjenim amandmajem. V obravnavo dajem 17. člen in amandma k 17. členu. Ugotavljam, da ni razpravljalcev, zato zaključujem razpravo.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za predlagani amandma odbora? (51 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma izglasovan.
Glasujemo še o členu. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo izglasovali tudi 17. člen.
V razpravo dajem 18. člen in amandma k temu členu, ki ga predlaga odbor. Razpravljalcev ni, zato zaključujem razpravo.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (55 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma izglasovali.
Glasujemo še o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (57 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 19. člen in amandma k 19. členu, ki ga predlaga odbor. Razpravljalcev ni. Zaključujem razpravo.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! Glasujemo o amandmaju k 19. členu. (58 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo amandma izglasovali.
Na glasovanje dajem še 19. člen v celoti s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (51 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo izglasovali 19. člen s sprejetim amandmajem.
V obravnavo dajem 20. člen in amandma k 20. členu. Predlagatelj je odbor. Ugotavljam, da ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Glasujemo torej o amandmaju k 20. členu. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo amandma izglasovali.
Glasujemo še za člen v celoti, vključno s spremenjenim amandmajem. Glasujemo o 20. členu. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo izglasovali tudi to.
V obravnavo dajem amandma k 21. členu, predlagatelj je odbor. Razpravljavcev ni, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem amandma k 21. členu. Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma izglasovali.
Glasujemo še o členu. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti, vključno s sprejetim amandmajem? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem amandma k 22. členu. Predlagatelj je odbor. Razpravljavcev ni, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem amandma k 22. členu. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma izglasovali.
Glasujemo še za člen v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (53 poslancev.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen v celoti sprejet.
V obravnavo dajem 23. člen in amandma k 23. členu, predlagatelj je odbor. Razpravljavcev ni. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem amandma k 23. členu. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o členu v celoti s sprejetim amandmajem. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem amandma k 24. členu. Ker ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Glasovali bomo o amandmaju k 24. členu. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (54 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujemo o 24. členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 25. člen in dva amandmaja. Prvega predlaga odbor, drugega gospod Zamernik. Želite besedo? Prosim. Gospod Zamernik ima besedo. Razpravljamo o teh dveh amandmajih.

BOGOMIR ZAMERNIK: Glede na to, da je v prvem amandmaju odbora del tega, kar smo mi predlagali v svojem amandmaju, umikam spremembo zadnjega stavka petega odstavka.
Se pravi, prvi del je zajet v amandmaju odbora. Ne umikamo pa, da bi se spremenil šesti odstavek.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Torej spreminjate amandma? (Da.) Želi še kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem prvi amandma odbora. Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma k 25. členu? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Na glasovanje dajem še spremenjeni drugi amandma, in sicer s tem, da ostaja samo drugi odstavek. Torej, spremeni se šesti odstavek 25. člena tako, da se glasi: "Pojasnila iz prejšnjega odstavka so odobrena z rokom vračila 20 let, koriščenje odobrenega posojila je dokumentarno. Posojilo se odplačuje v mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo v dveh letih po dodelitvi posojila, fiksna obrestna mera za odobreno posojilo za upravičence, prvič, iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke tretjega odstavka 13. člena je 3%, in drugič, iz četrtega odstavka 13. člena tega zakona je 5%." Glasujmo o tem drugem spremenjenem amandmaju. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (28 poslancev.) Je kdo proti? (27 poslancev.)
Ugotavljam, da je bil amandma izglasovan.
Gospod Kebrič, proceduralno.

IVAN KEBRIČ: Hvala za besedo. Nisem bil skoncentriran in prosim za ponovitev.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Predlagate, da še enkrat ponovimo to glasovanje. Dajem ta predlog na glasovanje, da se ponovi glasovanje o tem drugem amandmaju. Ugotavljamo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za to, da se ponovi glasovanje? (49 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Na glasovanje dajem drugi spremenjeni amandma k 25. členu. Ugotavljamo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za? (27 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Na glasovanje dajem še člen v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 27. člen in amandma k temu členu, ki ga predlaga odbor. Razpravljalcev ni. Zaključujem razpravo.
Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem amandma k 27. členu. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za predlog? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Na glasovanje dajem še 27. člen v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za tak predlog? (51 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 28. člen in dva amandmaja k temu členu. Prvega predlaga odbor, drugega pa gospod Božič. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo.
Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem prvi amandma k 28. členu. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (55 prisotnih.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma izglasovali.
Na glasovanje dajem drugi amandma. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (21 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Glasujemo še o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
V obravnavo dajem 29. člen in amandma k temu členu, ki ga predlaga odbor. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.
Prehajamo na odločanje. Glasujemo o amandmaju k 29. členu. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujmo še o 29. členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 30. člen in amandma k temu členu. Razpravljavcev ni. Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Glasujemo o amandmaju k 30. členu. Predlagatelj je odbor za infrastrukturo in okolje. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o 30. členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 31. člen in amandma k temu členu. Predlagatelj je odbor. Ugotavljam, da ni razpravljavcev. Prehajamo na glasovanje o tem amandmaju. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (52 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujemo še o členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (51 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 32. člen in amandma. Predlagatelj je odbor. Razpravljavcev ni. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! Glasujemo o amandmaju k 32. členu. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasovati moramo še o členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
V obravnavo dajem 33. člen in amandma. Predlagatelj je odbor. Razpravljavcev ni. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.) Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujmo še o členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Glasujemo o 33. členu. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 34. člen in amandma. Predlagatelj je odbor, razpravljavcev ni. Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
Glasujemo še o 34. členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
V razpravo dajem 35. člen in amandma. Predlagatelj je odbor za infrastrukturo in okolje. Ugotavljam, da ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in glasujmo o amandmaju. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujemo še o členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
V obravnavo dajem 36. člen in amandma. Predlagatelj je odbor. Razpravljavcev ni, prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju k 36. členu. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (49 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Glasujemo še o členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Torej glasujemo o 36. členu. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) V obravnavo dajem amandma za novi 36.a člen. Predlagatelj je odbor. Ugotavljam, da ni razpravljavcev. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! Glasujemo za novi 36.a člen. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 38. člen in amandma k 38. členu. Predlagatelj je odbor. Ugotavljam, da ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Prosim, če še enkrat ponovimo. Ugotovimo prisotnost! Glasujemo o amandmaju k 38. členu. (50 prisotnih.)
Kdo je za? (52 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Glasujemo še o členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
V obravnavo dajem 39. člen, amandma k temu členu. Razpravljavcev ni. Na glasovanje dajem amandma. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujmo še o členu v celoti, vključno s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.) V obravnavo dajem 40. člen in amandma k temu členu. Predlagatelj je odbor. Se opravičujem, dva amandmaja sta. Predlaga ju odbor. Pa še tretji amandma, ki ga predlaga gospod Božič. V obravnavo dajem 40. člen, ki ima tri amandmaje. Prva dva predlaga odbor, tretjega pa gospod Božič.
Minister Gantar ima besedo.

DR. PAVEL GANTAR: Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Kot ste opazili doslej, vlada pri amandmajih, ki jih je predložil odbor ali pa podprl odbor, ni nasprotovala ali pa jih je celo podpirala, zato se nisem oglašal.
Tokrat pa pri 40. členu, pri tretjem amandmaju, ki ga je predlagal gospod Božič, odbor pa je ta amandma podprl, moram povedati, da vlada temu nasprotuje, da bi pri tej točki vlada oziroma komisija tekste pisala, nudila tudi pravno in finančno svetovanje v zvezi z odpravo posledic potresa. Rad bi zelo jasno povedal, da država ne more nuditi pravnega in finančnega svetovanja, saj je to opravljanje dejavnosti. Dejavnosti, ki po našem pravnem redu, lahko opravljajo le za takšno dejavnost registrirane pravne osebe oziroma pri davčni upravi prijavljene fizične osebe, kar pa za to zadevo seveda ni država. Rad bi posebej opozoril, da tisto obliko svetovanja, ki se nanaša na pravna lastninska razmerja, ki pa bo potrebno, se v tem primeru že dogovarjamo tako z odvetniki kot z notarsko zbornico, da bi na ustrezen način zagotovili pravno pomoč po ustreznih tarifah. Zato predlagam, da tretjega amandmaja ne sprejmete. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Gospod Božič ima besedo.

IVAN BOŽIČ: Hvala lepa. Kolegice in kolegi! Če je to tako, kot razlaga gospod minister, bi prosil, da vlada zagarantira denar, da bodo ljudje dobili svetovanje. To se pravi finančno in kako bodo odpravili posledice potresa in izvedli dela. Razvoj ni samo v tem, da damo nekaj denarja, da se hiša popravi, ampak pomembno je tudi, kako se jo popravi, da bo dobra tudi za bodočnost. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Gospod Hvalica.

IVO HVALICA: Hvala lepa. Ta amandma je tako bistvenega pomena, da bi ga bilo res vredno sprejeti. Ne razumem, ali pa zelo dobro razumem vlado. Namreč, zakon je napisan tako nepregledno, zelo sofisticirano, samo še integralni računi manjkajo v tistih formulah in bi bila zadeva popolna. Ljudje se ne bodo mogli prebijati skozi to, ljudje ne bodo razumeli tega. Seveda pa razumem, da boste vi zaposlili vaše odvetnike, da bodo še malo pomolzli ta proračun. Jaz to razumem.
Namesto da bi v ta urad dali ustrezne ljudi, ki bi predvsem upravno-pravno, ne toliko pravno, upravno-pravno - danes ljudje ne obvladajo niti postopka pridobitve gradbenega dovoljenja - normalno! - kaj šele, da bi se znašli v goščavi te zakonodaje. To je sicer vaš pristop, ampak mislim, da grešite. Jaz pozivam poslance, če hočete dejansko pomagati ljudem... (Nemir v dvorani.) Dr. Možgan, prosim, če utihnete ali pa greste ven iz dvorane! Torej, bi rekel naslednje...

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Neprimerno, to je neprimerno, gospod Hvalica, lepo vas prosim!

IVO HVALICA: Dajte mir, lepo vas prosim, gospa! ...(Nemir v dvorani.) Pustite me, da povem do konca! Lepo vas prosim, no! Lepo vas prosim, če vi ne znate prekiniti ljudi, ki motijo, potem moram jaz sam poseči izza govornice. Vi ne obvladate tega.
Še enkrat povem, če hočete dejansko pomagati...

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Lepo prosim, če prenehate...

IVO HVALICA: Kaj? Pa kaj, zakaj bi prenehal? Zakaj? Na podlagi katerega člena poslovnika naj preneham?!

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Če se lahko malo bolj primerno obnašate za govornico.

IVO HVALICA: Kaj sem vam naredil? Kaj sem vam naredil? Kaj sem vam naredil? Če vi ne znate vzdrževati reda v tej dvorani, moram sam poseči. Kaj sem vam naredil?! Ugotavljam, da ste poleg ostalega, da niste kompetentni za vodenje seje, tudi nesramni. Hvala lepa!

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Gospod minister ima besedo.

DR. PAVEL GANTAR: Hvala, gospa podpredsednica! Da smo si povsem na jasnem, spoštovane poslanke in poslanci, in seveda gospod poslanec Božič, upravno svetovanje in tehnično svetovanje je v državnih pisarnah tehnične pomoči zagotovljeno; zato so ustanovljene. Upravni postopki in tehnični postopki so prav zato - in tu je več členov, ki to določajo, o tem ni nobenega dvoma. Ne more pa država zagotoviti in omogočiti iz vrste razlogov pravnega in finančnega svetovanja. To bi pa bilo v nasprotju s samo idejo, da obenem nastopa in bi bilo tudi nekompatibilno. O tem govorim, o pravnem in finančnem svetovanju. Tehnično in upravno svetovanje, vodenje skozi upravne postopke, je zagotovljeno s tem zakonom. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Gospod Bevk ima besedo.

SAMO BEVK: Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Moram povedati, če sem bil pravilno poučen, je tovrstno pravno in finančno svetovanje pred 22-imi leti, ob potresu leta 1976, bilo omogočeno. Zato predlagam, če ta amandma ne bo izglasovan, da državni zbor sprejme poseben sklep, ki bo zavezal vlado v tem smislu, kot je predlagal gospod minister dr. Gantar. Sicer pa bo Združena lista socialnih demokratov podprla amandma gospoda Božiča, da se uredi tudi pravno in finančno svetovanje prizadetim ob potresu. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Gospod Battelli ima besedo. Gospod Bevk, s sklepom ni mogoče zavezovati vlade pri tem. Gospod Battelli ima besedo. Lepo prosim, če prisluhnemo!

ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa, gospa podpredsednica. Jaz sem se prijavil že davno, pa niste videli.
Če se gospod Božič strinja, bi jaz predlagal spremembo tega amandmaja v tem smislu: "... ter nudi finančno pomoč za pravno svetovanje v zvezi z odpravo posledic potresa." Ponavljam: "...ter nudi finančno pomoč za pravno svetovanje v zvezi z odpravo posledic potresa." Hvala.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Gospod Kopač ima besedo.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala za besedo. Jaz razumem dobronamernost gospoda Battellija, ampak treba se je zavedati, da bo državnatehnična pisarna funkcionirala na stroške ministrstva za okolje in prostor, da ima svoja sredstva zagotovljena v državnem proračunu in da to seveda pomeni nek dodaten strošek, ki verjetno ne bi bil tako velik, pa vendar, to povsem uhaja iz koncepta delovanja državnetehnične pisarne. Amandma, kot je pa zdaj oblikovan, jaz ne vem, gospod Božič je verjetno dobil te amandmaje napisane nekje iz lokalnega okolja in nekateri od njih so mi, lahko rečem, simpatični, ampak tako kot so napisani, pa niso dobri. Tudi eden, ki je že bil sprejet, recimo, je povzročil... Rad bi samo ilustriral, kakšen problem lahko nastane, če so amandmaji nepravilno oblikovani. Eden od amandmajev, ki je že bil sprejet, pa mu je vlada nasprotovala, celo odbor za infrastrukturo, je razširil popotresno obnovo na vse lastnike iz celotne Republike Slovenije, drugače je pa zakon omejen na področje, ki ga je prizadel potres, in na lastnike, ki tam prebivajo. Recimo, to je že ena posledica, ki se je verjetno nihče ni zavedal.
Ko pa govorim o tem konkretnem amandmaju, je pa treba reči, da posebno pravno svetovanje pri odpravi posledic potres ni potrebno, razen, če ne gre za lastninske odnose, za odnose v zvezi z zemljiško knjigo itn. Treba je vedeti, da so vse pristojbine pri upravnem postopku za gradbeno dovoljenje črtane, da jih ni, to posebej piše v zakonu, da je kompletni upravni postopek poenostavljen. Če pa gre za tolmačenje zakona, če bo nekdo vprašal, kaj pa jaz lahko na podlagi tega zakona dobim, za to pa je tako ali tako zadolženo, ne da bi to posebej pisalo z amandmajem ministrstvo za okolje in prostor že zdaj na podlagi zakona o vladi. Zato se mi zdi, da pravno in finančno svetovanje, morda je avtor amandmaja mislil, da gre za to, da bi nekdo nekoga skozi ta zakon vodil, kako lahko čim bolje pač izkoristi ali pa uporabi to, kar je v tem zakonu zapisano, za to je ministrstvo tako ali tako zadolženo. Za neko drugačno, neko drugo, ne neposredno s popotresno obnovo v skladu s tem zakonom zagotovljeno finančno in pravno svetovanje, pa seveda državna tehnična pisarna ne more biti zadolžena. Navsezadnje tudi potem to prevzema odgovornost.
Ministrstvo za okolje in prostor, ki za pravno in finančno svetovanje vsekakor ni pristojno po zakonu o vladi. Za razlago tega zakona, pa je, seveda. Ne samo, da je pristojno, tudi zadolženo je. Zato jaz mislim, da ta amandma ni primeren in vnaša po nepotrebnem zmedo. Če pa obstaja kakšen strah, da bi ljudje ta zares zapleten zakon, pri katerem sem tudi sam precej izdatno sodeloval, pri nastajanju, težko razumeli, pa ne vem, bi bilo treba enostavno zadolžiti ali pa pričakovati od ministrstva, da naredi neko brošuro z nekimi konkretnimi primeri, kako se lahko do tega pride in razlaga vse te formule.
Tak amandma, kot je, pa ni primeren. Hvala.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Gospod Božič.

IVAN BOŽIČ: Hvala lepa. Še enkrat se moram oglasiti. Gospod Kopač je lepo povedal, ampak enako lahko tudi jaz razložim.
Ko smo glasovali o amandmaju, ki ga je gospod Mirko Zamernik vložil k 10. členu, da bi občina pridobila del sredstev prav za te namene, smo bili tudi proti.
Drugo. Če se spomnimo in pogledamo malo 20. člen, koliko stavb bo potrebno sanirati s pomočjo občine. Treba bo graditi varovana stanovanja in tiste ljudi, ki so danes doživeli potres, ki jim je podrl hiše, pa so stari 70, 80 let, bo treba prepričati, da bodo nekaj še naredili in občinam, da jim bo naredila in obnovila hišo ali varovano stanovanje. Tudi za to bo potrebno finančno in pravo svetovanje.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje o prvem amandmaju k 40. členu. Ugotavljamo prisotnost! Torej glasujemo o prvem amandmaju k 40. členu. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (57 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Na glasovanje dajem drugi amandma k 40. členu. Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za drugi amandma? (55 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Na glasovanje dajem še tretji amandma. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (23 poslancev.) Je kdo proti? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Prosim, gospod Božič ima besedo.

IVAN BOŽIČ: Hvala. Torej, toliko sem zgleda bil zmešan, da svojega amandmaja nisem podprl. Prosim, če lahko na magnetogramu pogledate, da bi kasneje, ko bodo ljudje spraševali, lahko dokazal, da sem zanj glasoval. Prosim, da ponovimo glasovanje.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Dajem na glasovanje predlog gospod Božiča, da ponovimo glasovanje za tretji amandma k 40. členu. Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za ponovitev tega glasovanja? (55 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ponovimo torej glasovanje o amandmaju pod številko tri k 40. členu. Obrazložitev glasu, gospod Battelli.

ROBERTO BATTELLI: Spoštovani! Kot je povedal gospod minister, je besedilo tega amandmaja pravzaprav v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije in ne moremo, ker vlada ni pristojna za to, kar se od nje zahteva. Jaz podpiram smisel, ne pa oblike. To je v nasprotju s pravnim redom in ne moremo glasovati v tem državnem zboru o nečem, kar je v nasprotju s pravnim redom. Zdaj, ali za tretjo obravnavo rešimo problem tako,da spremenimo ta tekst ali pa iz tega ne bo nič. Skratka zaradi tega se bom jaz vzdržal pri tem glasovanju. Podpiram vsebino, oblika je pa popolnoma deplasirana. Hvala.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Obrazložitev glasu?

BENJAMIN HENIGMAN: Seveda je obrazložitev glasu, saj še enkrat ponovno glasujemo o tem in zdaj obrazlagamo glas. Spoštovani! Jaz bom podprl ta amandma, pa ne zato, ker ga je dal gospod Ivan Božič, ki je iz moje poslanske skupine, ampak zato, ker se mi zdi, da je smiseln. Ker poglejte, 5. točka, bom citiral, govori, da ministrstvo oziroma tehnična pisarna nudi pomoč lastnikom in upravljavcem nepremičnin - na območjih iz 2. člena tega zakona pri pridobivanju projektne dokumentacije, dovoljenj in drugih listin, potrebnih za izvedbo gradbenih del v zvezi z odpravo posledic potresa. Jaz osebno menim, da v sklopu projektne dokumentacije, dovoljenj in upravljanja nepremičnin je še kako potrebno, da se ljudem, ki so nevešči pravnih in finančnih postopkov, omogoči racionalna raba sredstev, ki jih bodo dobili. Racionalna raba pomeni tudi to, da jim lahko ministrstvo svetuje, kako najbolj optimalno uporabijo sredstva, ki so jih država in vsi davkoplačevalci namenili za to področje, tudi pri izvedbi same gradnje, ker je možnost graditi cenejše ali pa dražje v sklopu upravnega postopka, ki je zakonit.
Zato mislim, da je ta amandma tisti, ki omogoča ljudem racionalno porabo sredstev in optimizacijo sredstev. Hvala.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Glasujemo torej o tretjem amandmaju k 40. členu. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (27 poslancev.) Je kdo proti? (33 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Glasujemo še o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 41. člen in amandma k 41. členu. Predlagatelj je odbor. Razpravljavcev ni. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Torej glasujemo o amandmaju k 41. členu. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (51 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujemo še o členu v celoti s sprejetim amandmajem. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 42. člen in štiri amandmaje k temu členu. Prvega predlaga odbor, drugega gospod Božič, tretjega ravno tako in četrtega ravno tako gospod Božič. Želi kdo razpravljati?
Gospod Božič ima besedo, nato gospod minister.

IVAN BOŽIČ: Hvala lepa. V mojem drugem amandmaju, ki je tukaj napisan, k 42. členu - zagotavljanje sredstev za celovite projekte prometnih rešitev, ki vsebujejo rešitve vodenja prometa mimo mestnih jeder Bovca, Kobarida in Tolmina in rešitve primerne prometne premostitve Vršiča tako, da se omogoči stalna povezava Goriške skozi Zgornje Posočje v Zgornjesavsko dolino kot preko Predela v Italijo. Mislim, da je to tisti del, ki spada skoraj v razvoj. Brez cestnih povezav, brez tega, da bomo imeli načrte za te ceste, razvoja ne more biti. Vse ostalo, 4. točka, ki postane 5. in ostane nespremenjena in sedanja 5. točka postane 6. točka, to pa je povzel že odbor in ni treba, da jih ponovno zagovarjam.
Pač pa tretji, četrti amandma ostaneta v proceduri. Se pravi, prvi amandma je spremenjen, s tem, da se obravnava samo prvi del 4. točke.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Boste še to dali v pisni obliki. Želi še kdo besedo? Gospod minister.

DR. PAVEL GANTAR: Hvala lepa gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci!
Pri amandmaju k 42. členu vlada sledi predlogom odbora in stališčem odbora, tudi pri amandmajih gospoda poslanca Božiča, razen pri tretjem amandmaju.
Ta amandma odbor podpira, vlada pa ga ne podpira, zato predlagam, da ga ne podprete.
Ker je odprava materialne škode v poslovnih objektih, opreme in tako naprej, že zajeta v programih razvojne pomoči, je to samo nepotrebno podvajanje in je tudi zamegljeno konceptualno. Člen se zamegli in lahko so dvoumne razlage.
Ta del odprave materialne škode se pa že dogaja, ne glede na zakon. Rad bi vas obvestil, da je ministrstvo za gospodarske dejavnosti že prejšnji teden na podlagi sklepa vlade že nakazalo za posebne programe prav na tem področju v Bovec dvema podjetjema ali trem podjetjem že pomoč, tako da je to popolnoma nepotrebno. Predlagam, da ne sprejmete. Glede ostalih pa sledimo predlogom odbora, ki teh amandmajev ne podpira. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Ugotavljam, da ni razpravljavcev. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o prvem amandmaju k 42. členu. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma v spremenjeni obliki, kot smo slišali, in sicer, ostaja samo prvi odstavek. 4. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se po novem glasi: "Zagotavljanje sredstev za celovite projekte prometnih rešitev, ki vsebujejo rešitve vodenja prometa mimo mestnih jeder Bovca, Kobarida in Tolmina in rešitve primerne prometne premostitve Vršiča, tako da se omogoči stalna in varna povezava Goriške skozi Zgornje Posočje, Zgornjesavsko dolino, kot preko Predila z Italijo."
Glasujmo o tem amandmaju. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (21 poslancev.) Je kdo proti? (29 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Na glasovanje dajem tretji amandma. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (21 poslancev.) Je kdo proti? (30 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Glasujemo še o četrtem amandmaju. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (22 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Glasujmo še o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za 42. člen v celoti? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem amandma za nov 42.a člen oziroma 43. člen. Predlagatelj je gospod Božič. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo.
Prehajamo na glasovanje. Glasujmo o amandmaju. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (22 poslancev.) Je kdo proti? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
V obravnavo dajem 43. člen in amandma, ki ga predlaga gospod Zamernik. Želi kdo besedo? Gospod minister ima besedo.

DR. PAVEL GANTAR: Gospa podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Ta amandma gospoda poslanca Mirka Zamernika je odbor, matično delovno telo podprlo. Vlada temu amandmaju nasprotuje in menimo, da je rešitev v zvezi z zaposlovanjem delavcev, ki v tem obdobju ne bodo pri zasebnikih oziroma mogli opravljati dejavnosti, v zakonu boljša, bolj pregledna, bolj enostavna in omogoča tudi bolj aktivno zaposlitev teh ljudi prav v teh območjih, ki jih je prizadel potres. Obenem je tudi bolje procesirana in onemogoča razne možne špekulacije, ki izhajajo predvsem iz drugega odstavka amandmaja, ki ga je predlagal gospod Zamernik. Je pa tako, da bi predlagal, da tega amandmaja ne sprejmete. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Gospod Zamernik ima besedo.

BOGOMIR ZAMERNIK: Moje mnenje se tukaj razlikuje od mnenja ministra. Kajti, če pogledate 43. člen v vladnem predlogu, govori, da so delodajalci, ki zaradi posledic potresa ne morejo zagotavljati dela delavcem - tu gre za samo 77 delavcev - da te lahko mimo predpisov o delovnih razmerjih in zaposlovanjih po posebnem programu javnih del zaposlijo. Vemo, kaj so javna dela. Javna dela so pobiranje smeti, košnja trave in tako dalje. Če bomo dobre ljudi, ki so zdaj zaradi tega ostali brez dela, prisilili, da bodo morali opravljati ta javna dela, se bo pač, če je res dober, preselil nekam v Portorož ali nekam, kjer bo bolje plačan, in je velika nevarnost, da se nazaj vrnil več ne bo. To pa ni v skladu s tistimi cilji in načeli, ki ste jih zapisali v 6. točki vladnega predloga. Zato mislim, da tudi špekulacij tu ne more biti, kajti jasno je napisano, na podlagi česa se to lahko pridobi. Menimo, da je naš predlog boljši, in prosim, da ga podprete.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Ugotavljam, da ni razpravljalcev, zato zaključujem razpravo.
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za predlagani amandma? (25 poslancev.) Je kdo proti? (33 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
V obravnavo dajem 46. člen oziroma amandma k 46. členu. Predlagatelj je gospod Božič. Želi kdo besedo? Ja, prosim, gospod minister ima besedo.

DR. PAVEL GANTAR: Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Najprej k 46. členu. Mislim, da je povsem nepotrebno, vlada meni, da je povsem nepotrebno, da bi postavili letnico 2007 kot konec te razvojne pomoči. Popotresna obnova bo seveda zaključena veliko prej, zato tu nasprotujemo temu.
Predvsem pa pri 46. členu ne podpiramo, in vas prosim, da ne sprejmete tega amandmaja v zvezi z akontacijami, v zvezi z zakonom o davku od dobička pravnih oseb, ker tako, kot je formuliran, bi ga bilo težko izvesti glede na stvari, ki smo jih predvideli. Predlagam, da tega ne podprete.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Gospod Božič.

IVAN BOŽIČ: Hvala lepa. Kolegice in kolegi! 46. člen je spremenjen samo v tretji vrstici, kjer piše namesto 1999 leto 2007. In nič drugega. Torej govorimo o razvoju, sprejemamo zakon o razvoju in damo eno leto za ta razvoj. Letošnje leto se ne bo skoraj nič zgodilo. Danes je 29. maj, preden bo kakšno delo ali investicija zaživela - saj vendar so tu ljudje, ki so na področju investicij in bančništva doma, lahko to potrdijo.
In drugo bi rekel to: Kolegice in kolegi! Včeraj smo sprejemali zakon o ekonomskih conah. Tam bodo ljudje delali in oplemenitili uvoženi izdelek, ampak ne v Posočju, pač pa v Kopru in Mariboru. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Gospod Kopač.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala za besedo. Ta tekst, kakršen je zdaj v zakonu, tekst 46. člena, sem svoj čas predlagal jaz in je po tej poti tudi prišel v besedilo predloga zakona, pa bi rad povedal, zakaj je to leto 1988 in 1990, ne pa 2007, kot predlaga gospod Božič in seveda nasprotujem njegovemu amandmaju. Veste, da je prvotna ideja pri razmišljanju o tem zakonu bila, da bi na nek način zaščitili prebivalce, ki bodo zdaj potrebovali na hitro veliko denarja, da kaj popravijo ali pa bodo pač v nekih drugih stiskah, da bi prodajali nepremičnine. In prvotna ideja, še v zelo zgodnji fazi nastajanja tega zakona je bila, da bi predpisali enoletni moratorij na prodajo. Jaz sem predlagal drugo varianto, in to je ta, ki je zdaj v 46. členu, da se raje da neko stimulacijo za opredmetena osnovna sredstva. Kajti treba se je zavedati, da zakon o davku od dobička pravnih oseb govori o neopredmetenih osnovnih sredstvih in pa o opredmetenih osnovnih sredstvih. Opredmetena osnovna sredsta so zemljišča, zgradbe in oprema, vgrajena v tiste zgradbe. Ta člen torej govori samo o opredmetenih osnovnih sredstvih.
Smisel te stimulacije je v tem, da se spodbudi neko povpraševanje, ker je na trgu zaradi potresa nenadoma veliko ponudbe, in da se torej neka ravnotežna cena, ki je v korist prebivalcu tistega območja, vzpostavi. Ampak to ima svoj smisel samo v fazi ali pa v času zelo kmalu po potresu, na dolgi rok pa ne. Ker smo zdaj sredi leta 1998, je tukaj zapisano 1998 in 1999, v resnici je pa tak ukrep smiseln, če gledamo teoretično, samo za kakšno leto, to se pravi od sredine 1998 do sredine 1999. Ker je poslovno leto težko oziroma ga nima smisla razbijati, je pač tukaj napisano 1998 in 1999. Kasneje, po tem obdobju pa definitivno pade osnovni vzrok, zakaj je ta člen tukaj zapisan. Verjamem, da bi seveda komu drugemu ustrezalo imeti silno dolgo obdobje te olajšave, ampak ta olajšava bi potem morala biti drugače zapisana, bi morala biti zapisana tudi na neopredmetena osnovna sredstva itn.
Spet govorim o tem, da nekdo vidi nek tekst, pa ga kar po svoje prikroji, ne ve pa, iz katere filozofije je nastal. Skratka, če bi želeli pa neko davčno oprostitev nasploh imeti tam, bi to morali pa drugače zapisati, ampak bi bil proti temu tudi. Govorim pa, skratka, kako je nastajal ta člen, kakšna je njegova filozofija in da je amandma, ki ga predlaga gospod Božič, neprimeren in mu nasprotujem. Hvala.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in glasujemo o amandmaju k 46. členu. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za predlagani amandma? (20 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Na glasovanje dajem še člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 46. člen v celoti? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Jaz se opravičujem, ampak prej smo pozabili glasovati še o 43. členu v celoti, pa lepo prosim, če to sprejmete in glasujemo še o tem 43. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za 43. člen v celoti, s sprejetim amandmajem? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 47. člen in amandma k 47. členu. Torej dva amandmaja sta tu. Eden je gospoda Božiča in drugega, imate ga na dodatnem listu, predlaga gospod Jakob Presečnik. Gospod Presečnik, želite besedo?

JAKOB PRESEČNIK: Hvala za besedo. Samo še eno korekcijo bi dal v sklonu. Torej v drugem odstavku je za besedo "prošnja" treba uporabiti pravilni sklon: "zahteva prošnjo in zahtevo". Samo to. Drugače pa je to usklajeno tudi s sekretariatom za zakonodajo in pravne zadeve.
Obrazložitev pa je tudi dana. Hvala.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o prvem amandmaju k 47. členu. Prvi je amandma, katerega predlagatelj je gospod Božič. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (19 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni izglasovan.
Glasujemo še o drugem amandmaju, gospoda Presečnika. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujemo še o 47. členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem 48. člen in amandma k temu členu. Predlagatelj je odbor. Ugotavljam, da ni razpravljalcev. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujemo še o členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! Glasujemo o členu v celoti, s sprejetim amandmajem. (52 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
V obravnavo dajem amandma za nov 48.a člen. Kdo želi besedo? Ugotavljam, da nihče. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (52 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujemo še o členu v celoti. Ni potrebno. Se opravičujem.
V obravnavo dajem 49. člen in dva amandmaja k 49. členu. Predlagatelj prvega je odbor, drugega gospod Božič. Želi kdo besedo? Ugotavljam...
Ja, gospod minister želi besedo.

DR. PAVEL GANTAR: Da ne bi nastal vtis, da podpiramo samo amandmaje odbora za infrastrukturo. V tem primeru podpiramo tudi amandma poslanca in župana gospoda Božiča.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o prvem amandmaju k 49. členu. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prvi amandma sprejet.
Glasujemo še o drugem amandmaju. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasujemo še o členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
V obravnavo dajem amandma za nov 49.a člen. Predlagatelj je gospod Zamernik. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! Amandma za nov 49.a člen. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (19 poslancev.) Je kdo proti? (29 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
V obravnavo dajem 51. člen in amandma k 51. členu. Predlagatelj je odbor. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen je spremenjen v celoti, glasovanje o njem ni potrebno.
V obravnavo dajem amandma k 52. členu. Predlagatelj je odbor. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Glasujemo o tem členu oziroma o tem amandmaju najprej. Na glasovanje dajem amandma k 52. členu. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo amandma izglasovali.
Glasujemo še o členu v celoti, s sprejetim amandmajem. Ugotavljamo prisotnost! Lepo prosim, če smo pozorni, ker očitno nekdo ni pritisnil tega gumba, tipke. Dajmo malo bolj biti pozorni vsi skupaj. Ugotavljamo prisotnost! Smo vsi? Smo. (53 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Prehajamo na obravnavo o preostalih členih h katerim niso bili vloženi amandmaji. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje preostale člene, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da so preostali členi sprejeti.
Opravili smo razpravo in glasovanje o posameznih členih. Glasovati moramo še o naslovu zakona. Imamo amandma k naslovu zakona. Predlagatelj je odbor. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in glasujemo o amandmaju k naslovu zakona. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
S tem zaključujemo drugo obravnavo. Proceduralno? Prosim, gospod Presečnik.

JAKOB PRESEČNIK: Hvala lepa za besedo. Imam proceduralni predlog, da obravnavo zakona prekinemo za 30 minut, da bi lahko pripravili morebitne amandmaje za tretjo obravnavo, predvsem pa, da lahko sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve pregleda usklajenost posameznih členov. In pa drugo, da po tej prekinitvi tudi zaključimo danes s to točko dnevnega reda.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Prekinjamo za 30 minut, je bil predlog in nadaljujemo ob 13.45 uri. Bodimo točni!

(Seja je bila prekinjena ob 13.13 uri in se je nadaljevala ob 13.52 uri.)

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Prosim, da zasedemo svoja mesta in nadaljujemo prekinjeno sejo.
Smo pri tretji obravnavi prekinjene 31.a točke dnevnega reda - predloga zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju. Prosim, da ugotovimo navzočnost v dvorani. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.) Zbor je sklepčen in lahko nadaljuje svoje delo. Izglasovali smo zakon po členih in naslov zakona. Odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Ugotavljam, da je bil k predlogu zakona v drugi obravnavi... Prehajamo oziroma dajem v razpravo amandmaje k posameznim členom. Vseh sicer še nimate razmnoženih, jih boste v kratkem dobili, lahko bi pa nadaljevali tako, da preberem amandmaje k posameznim členom. Se strinjamo vsi s tem predlogom ali kdo temu ugovarja? Lahko.
V razpravo dajem amandma k 1. členu, in sicer se glasi: V drugem odstavku 1. člena se v 5. točki pika črta in doda besedilo: "V okviru vsakoletno proračunsko zagotovljenih sredstev za ta namen." Obrazložitev: S predlagano dopolnitvijo bo določba jasnejša glede načina vodenja postopkov in določanja pogojev za državna poroštva, o katerih odloča vlada. Kdo želi besedo? Amandma je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jakobom Presečnikom. Kdo želi besedo?
Ne želi nihče razpravljati. Zaključujem razpravo.
Dajem na glasovanje prvi amandma, torej amandma k 1. členu. Ugotovimo prisotnost! Še enkrat lepo prosim, da smo pozorni, ker zdaj pa nismo vsi teh tipk pritisnili. Ponovno ugotovimo prisotnost! Glasujemo o prvem amandmaju k 1. členu. Smo sklepčni? (55 prisotnih.)
Kdo je za? (51 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
V razpravo dajem amandma k 10. členu, ki se glasi: V prvem odstavku 10. člena se v 5. točki pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo: "ki jih sprejme vlada". Obrazložitev: V celotnem besedilu predlaganega zakona ni jasna pristojnost za sprejemanje razvojnih programov. S predlagano rešitvijo bo ta pomanjkljivost odpravljena.
Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo.
Na glasovanje dajem amandma k 10. členu. Predlagatelj je skupina poslancev s prvopodpisanim gospodom Presečnikom. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (49 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
V razpravo dajem amandma k 48. členu. Se opravičujem! Pred tem je še en amandma, in sicer k 13. členu. Predlagateljica je skupina poslancev s prvopodpisanim gospodom Ivanom Božičem. Glasi se pa tako: V tretjem odstavku se nova 6. in 7. točka nadomestita z besedilom, ki se glasi:
Prva alinea: "Do 50% za lastnike, ki so imeli na dan potresa stalno bivališče na območju popotresne obnove in ki želijo v potresu poškodovane objekte obnoviti za izvajanje gospodarske dejavnosti, ne glede na to, ali je v objektu na dan potresa prebivala oseba s stalnim bivališčem v objektu."
Pod naslednjo alineo: "Nosilci dejavnosti, ki so na dan potresa izvajali dejavnost v najetih prostorih in nameravajo nadaljevati izvajanje gospodarske dejavnosti v drugem objektu na območju iste občine, lahko pridobijo za obnovo tega objekta sredstva državne pomoči. Višina teh sredstev pa ne sme presegati 30% sredstev, ki so bila za odpravo posledic potresa glede na oceno neposredne škode iz poročil o škodi potrjena v programu popotresne obnove objektov lastniku poškodovanega objekta, pri katerem so bili najemniki na dan potresa.
Obrazložitev: S tem amandmajem se dopolni amandma, ki je bil sprejet v drugi obravnavi, da se prepreči, in sicer: da pridejo do sredstev državne pomoči lastniki, ki nimajo stalnega bivališča v območju popotresne obnove, da se iz sredstev državne pomoči najemnikom štejejo kot dodatna sredstva, ki ne krnijo pravic lastnika gospodarskega objekta, in da se za dejavnost najemnikov zagotovi, da jo izvajajo v območju iste občine.
Kdo želi besedo? Gospod Kopač.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala za besedo. Ta amandma sem podpisal tudi jaz in pa gospod Presečnik. Gre za popravek tistega, kar je bilo sprejeto v drugi obravnavi, pa je odbor za infrastrukturo nasprotoval. Namreč tekst, kakršen je bil sprejet, pa ga je predlagal gospod Božič, je predvideval v 6. točki do 50% pomoči za vse lastnike. Sedaj je dodan tekst: samo za tiste, ki so imeli na dan potresa stalno bivališče v območju popotresne obnove. Enkrat sem prej vmes, mislim že pri drugi obravnavi govoril o tem, kaj smo sprejeli, zato ker so amandmaji bili nerodno napisani. Skratka, to se sedaj popravlja.
V 7. točki pa je pomembno to, da je tekst, kakršen je bil sprejet v drugi obravnavi, pravzaprav stimuliral lastnike objektov, ki so jih sedaj dajali v najem nekomu in je ta opravljal v njih neko dejavnost, da ga pravzaprav vržejo ven, ker za to dobijo 20% vrednosti objekta gotovine v žep. To je sedaj črtano s tem popravkom. Strinjam se, da je amandma, kakršnega je predlagal gospod Božič, v drugi obravnavi pa je bil sprejet navkljub nasprotovanju odbora in vlade, imel zrno soli v vsebini, in da je bil potreben. Napisan pa je bil tako nerodno, da pravzaprav bi, prvič, pomenil velik izpad ali pa precejšnjo potrato državnih sredstev, drugič pa bi pravzaprav v 7. točki dosegel nasproten učinek od tistega, kar je želel. To je sedaj popravljeno s tem amandmajem in predlagam, da ga sprejmete. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? (Ne želi.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma k 13. členu. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
V razpravo dajem amandma k 25. členu. Vložila ga je poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije, in se glasi: Spremeni se šesti odstavek 25. člena tako, da se glasi: "Posojila iz prejšnjega odstavka so odobrena z rokom vračila 20 let. Koriščenje odobrenega posojila je dokumentirano. Posojilo se odplačuje v mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v plačilo dve leti po dodelitvi posojila. Fiksna obrestna mera za odobreno posojilo za upravičence iz:
1., 2., 3., 4. in 5. točke tretjega odstavka 13. člena je 3%;
2. četrtega odstavka 13. člena tega zakona je 5%.
Obrazložitev: Kreditni pogoji, ki jih predlaga vlada Republike Slovenije, so tako neugodni, da večina prizadetih ne bi mogla najeti kreditov.
Želi kdo besedo? Gospod minister ima besedo.

DR. PAVEL GANTAR: Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci!
Vlada nasprotuje temu amandmaju in ga državni zbor že v drugem branju ni izglasoval. Tu gre za obliko povratne pomoči. Povsem jasno je, da mora biti posojilo tako, da se ohranja vsaj osnovna vrednost tega kapitala, kar se pa zagotavlja s temeljno obrestno mero. Tam je temeljna obrestna mera plus 0, se pravi to je predlog vlade, ki je v tem besedilu.
Predlagam, da tega amandmaja ne sprejmete in da ostane besedilo tega člena zakona tako, kot je že sprejeto. Kajti sicer bo verjetno delež posojil morala vlada bistveno zmanjševati prav zaradi tega, ker ne bo mogla pristajati na zmanjševanje tega kapitala, vrednosti kapitala. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Želi še kdo besedo? Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma k 25. členu. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (24 poslancev.) Je kdo proti? (30 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
V razpravo dajem amandma k 48. členu. Predlagatelj je skupina poslancev s prvopodpisanim gospodom Presečnikom: Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
"1. Z denarno kaznijo najmanj 500 tisoč tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba zasebnega prava, če sredstev državne pomoči ni porabila skladno z namenom njihove porabe. Prvi, četrti in šesti odstavek 23. člena, 24. člen.
2. Z denarno kaznijo najmanj 50 tisoč tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba, pravne osebe zasebnega prava.
3. Z denarno kaznijo najmanj 50 tisoč tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.
4. Z denarno kaznijo najmanj 50 tisoč tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v državnem organu, če omogoči, da so sredstva državne pomoči uporabljene v nasprotju z določbami 19., 20., 21. ter prvim in drugim odstavkom 23. člena tega zakona.
5. Odgovorna oseba v državni tehnični pisarni se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 50 tisoč tolarjev, če pripravi lokacijsko dokumentacijo v nasprotju z določbami 34. člena tega zakona.
Obrazložitev: S predlaganimi spremembami se prvotno besedilo 48. člena dograjuje s konkretno navedbo materialnih določb zakonskega besedila, katerih kršitev je sankcionirana.
Kdo želi besedo? Kdor želi besedo, naj se zglasi tukaj pred govornico. Lepo prosim, če prisluhnete in se umirite v dvorani! ...(Nemir v dvorani.)... Gospod Anderlič, želite besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo.
Na glasovanje dajem amandma k 48. členu. Zelo ste neresni! Ugotovimo prisotnost! Ugotovimo prisotnost v dvorani! (56 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na podlagi tretjega odstavka 168. člena poslovnika sprašujem še sekretariat za zakonodajo, če je zaradi sprejetih amandmajev porušena medsebojna skladnost določb zakona? (Ni.) Zato prehajamo na glasovanje o... Je ali ni? Besedo ima gospa Alenka Ogrinc.

ALENKA OGRINC: Hvala lepa za besedo. Jaz se opravičujem. Torej, po naši grobi oceni ni zapaziti neskladnosti v tako sprejetem zakonskem besedilu. Vendar pa glede na tako kratek čas, glede na zahtevnost materije, na številne amandmaje, kot so, težko z gotovostjo trdimo, da ni kjerkoli v kakršnikoli določbi morda neskladnosti. Po naši grobi oceni pa doslej, kar smo uspeli pregledati, tega nismo zapazili. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala.
Na glasovanje dajem predlog zakona. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za predlog zakona? (54 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda... Ne? Aha, se opravičujem! Še en dodatni sklep je tule.
Poslanska skupina SKD predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
"Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije v 90 dneh pripravi strategijo gospodarskega razvoja Posočja in pripravi vse možnosti vključevanja ustreznih gospodarskih panog oziroma podjetij."
Želi kdo razpravljati? Gospod Kopač ima besedo, nato gospod Mozetič.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala za besedo. Pravkar smo sprejeli zakon, ki uvaja nov način medresorskega koordiniranja, in to je projektni svet. Ta projektni svet bo pripravil strategijo, v zakonu piše, in on jo bo predložil vladi in vlada jo bo potrdila. To smo tudi zdajle celo s tistimi uskladitvenimi amandmaji s prvopodpisanim gospodom Presečnikom, ki jih je pripravila gospa Ogrinčeva v pavzi, zapisali. Tako da ta sklep bi bil nekonsistenten s tem, kar smo ravnokar sprejeli. Jaz sicer razumem, da socialdemokratsko stranko in verjetno še koga drugega skrbi, da bi ne prihajalo do zamika pri pripravi te strategije, ampak zakon o proceduri govori in mislim, da je prav ali bilo bi malo smešno, če bi sprejeli tak sklep, ki je nasproten zakonu. Hvala.

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Hvala. Predlog je dala poslanska skupina SKD. Gospod Mozetič ima besedo.

MIROSLAV MOZETIČ: Hvala lepa. Samo dve opombi. Projektni svet sigurno ni pristojen za strategijo gospodarskega razvoja Posočja. Verjetno bo pripravil določene projekte. Strategijo gospodarskega razvoja države po posameznih regijah pa verjetno mora pripraviti vlada. Ampak, ker je predsedujoča besedico "državni zbor nalaga vladi" kar sama popravila v "državni zbor predlaga vladi", pa jaz kot eden od dveh predlagateljev predlagam nekoliko drugačen tekst: "Državni zbor lepo prosi vlado."

PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Torej ponavljam spremembo, in sicer: "Državni zbor lepo prosi vlado Republike Slovenije, da skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije itd." (Smeh v dvorani.) Želi še kdo besedo? Ni razpravljalcev, zaključujem razpravo in dajemo ta predlog sklepa na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za takšen predlog? (19 poslancev.) Je kdo proti? (27 poslancev.)
Ugotavljam, da predlog ni sprejet.
S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in s tem prekinjam tudi 9. sejo državnega zbora, ki se bo nadaljevala v sredo, 10. junija ob 10.00 uri. Hvala in nasvidenje.

(SEJA JE BILA PREKINJENA DNE 29. MAJA 1998 OB 14.12 URI.)

Zadnja sprememba: 06/09/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej