Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Nadaljevanje 16. seje

(2. november 1999)


Sejo je vodila Eda Okretič-Salmič, podpredsednica državnega zbora.
Seja se je pričela ob 14.07 uri.


PODPREDSEDNICA EDA OKRETIČ-SALMIČ: Kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje.
Pričenjam nadaljevanje 16. seje državnega zbora Republike Slovenije. Obveščena sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Franc Potočnik, Jože Možgan, Pavel Rupar, dr. Franc Zagožen, Jožef Zimšek, Jožef Jagodnik, Herman Tomažič, Bojan Kontič, Aurelio Juri, Borut Pahor, Roberto Battelli, Maria Pozsonec, Ciril Pucko, Feri Horvat, Bogomir Špiletič, Janez Janša, Vincencij Demšar, dr. Helena Hren-Vencelj in Lojze Peterle.
Prosimo, da ugotovimo navzočnost v dvorani. Ugotavljam navzočnost v dvorani! Kolegice in kolegi, smo pričeli z sejo državnega zbora. Nekateri kolegi se še pridružujejo. (55 prisotnih navzočih poslank in poslancev.) Zbor je sklepčen in lahko odloča.
Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki Vlade Republike Slovenije. Vsi prav lepo pozdravljeni. Za današnje nadaljevanje 16. seje državnega zbora nam je preostala neprekinjena 31.a točka dnevnega reda, to je tretja obravnava predloga zakona o železniškem prometu v okviru hitrega postopka. Smo v drugi obravnavi oziroma v tretji obravnavi pri glasovanju, in sicer o amandmajih, ki so jih vložile: prvem amandmaju, ki ga je vložila poslanska skupina LDS, slovenska ljudska stranka in DeSUS, drugi amandma skupine poslancev s prvopodpisanim gospodom Kanglerjem in tretji amandma skupine poslancev s prvopodpisanim Jožefom Zimškom.
Torej prvi amandma poslanskih skupin LDS, slovenske ljudske stranke in DeSUS je bil izglasovan.
Smo pri glasovanju drugega amandmaja skupine poslancev s prvopodpisanim Francem Kanglerjem. Ugotavljam navzočnost! Ugotavljam navzočnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (23 poslancev.) Je kdo proti? (20 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma izglasovan; s tem je amandma skupine poslancev s prvopodpisanim gospodom Zimškom brezpredmeten.
V razpravi je amandma k 35. členu, ki so ga vložile poslanske skupine LDS, slovenske ljudske stranke in DeSUS-a. Kdo želi besedo? Razpravljalcev ni, zato razpravo zaključujem.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (16 poslancev.) Je kdo proti? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da smo amandma izglasovali.
V razpravo dajem amandma za 39. in 39.b člen poslanskih skupin LDS, slovenske ljudske stranke in DeSUS-a. Kdo želi besedo? Ni razpravljalcev.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma izglasovan.
V razpravo dajem še amandma k 40. členu poslanskih skupin LSD, slovenske ljudske stranke in DeSUS-a. Kdo želi besedo? Ni razpravljalcev, zato razpravo zaključujem.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (24 poslancev.) Je kdo proti? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma izglasovan.
Končali smo glasovanje o amandmajih. Na podlagi tretjega odstavka 198. člena poslovnika sprašujem sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, ali je zaradi sprejetih amandmajev porušena medsebojna skladnost določb zakona? (Ni.) Zato prehajamo na glasovanje o zakonu v celoti.
Na glasovanje dajem predlog zakona v celoti. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za predlog zakona v celoti? (30 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani zakon v celoti sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 16. sejo državnega zbora. Hvala in nasvidenje!

(Seja je bila končana 2. novembra 1999 ob 14.15 uri.)

Zadnja sprememba: 11/03/1999
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej