Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 10. seje
(25. november 1998)

Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 10.10 uri.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Preden preidemo na določitev dnevnega reda 29. izredne seje, mi dovolite, da podam predlog, da bi državni zbor najprej začel z nadaljevanjem 10. redne seje iz naslednjega razloga. Na 29. izredni seji je uvrščen pod 7. točko tudi predlog zakona o spremembi zakona o davčnem postopku, skrajšani postopek. Z namenom, da bi to točko lahko obravnavali na 29. izredni seji na podlagi drugega odstavka 73. člena poslovnika državnega zbora, pa predlagam, da bi se razprava in odločanje o navedenem predlogu zakona preložila na 29. izredno sejo. Zato bom današnje zasedanje pričel z nadaljevanjem 10. seje državnega zbora Republike Slovenije. Ko bom sejo odprl, bi potem odločali samo o tem proceduralnem sklepu, in če bo sprejet, bomo prešli na določanje dnevnega reda 29. izredne seje. Prosim za mir v dvorani.
Pričenjam nadaljevanje 10. seje državnega zbora Republike Slovenije. Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Zmago Jelinčič, Darja Lavtižar-Bebler, Anton Delak, Ivan Kebrič, Bogomir Špiletič, Eda Okretič-Salmič za pričetek seje, dr. Ciril Ribičič za pričetek seje, Franc Čebulj za dopoldanski del seje, Jurij Malovrh za pričetek seje, Majda Kregelj-Zbačnik od 11.00 do 13.00 ure, Vladimir Čeligoj in Ciril Pucko.
Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani. (59 poslank in poslancev.) Državni zbor je sklepčen in lahko odloča.
Na sejo sem vabil predstavnike vlade Republike Slovenije, ki jih lepo pozdravljam.
10. sejo torej nadaljujemo s 35. TOČKO DNEVNEGA REDA, to je OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU, SKRAJŠANI POSTOPEK.
Z namenom, da bi to točko lahko obravnavali na 29. izredni seji na podlagi drugega odstavka 73. člena poslovnika državnega zbora, predlagam, da se razprava in odločanje o navedenem predlogu zakona preloži na 29. izredno sejo.
Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin; njihova razprava lahko na podlagi petega odstavka 64. člena lahko traja največ pet minut. Sicer pa o predlogu ni mogoča razprava poslancev in obrazložitev glasu. Predlagatelj predloga zakona pa lahko v petih minutah dodatno pojasni razlog za predložitev zakona. Ali želi katera od poslanskih skupin besedo? Prosim, gospod Mozetič, v imenu poslanske skupine Slovenskih krščanskih demokratov.

MIROSLAV MOZETIČ: Hvala lepa. Lep pozdrav! Ne da bi hotel kogarkoli žaliti, samo bojim se, da nas večina, razen tistih, ki vemo, zakaj je do tega prišlo, verjetno niti ne ve, da smo zdaj na 10. redni seji državnega zbora. Piše - no, zdaj je tudi kolega prebral in ugotovil, da smo na 10. redni seji. Ampak to niti ni pomembno. Zanimivo je to, da nihče, vključno z mano, od poslancev ni vedel, da se bo danes začela 10. redna seja, ampak smo dobili vabilo za 29. izredno sejo. Kateri so razlogi za to, da bo 10. seja, in kateri niso, jih jaz ne bom razlagal. Če želi, naj jih razloži predsednik državnega zbora, ki tudi predseduje temu zasedanju. Vendar se bojim, da ta način, ker se pač ugotovi, da je neka zadeva taka ali drugačna, ker so določeni interesi, ne vem čigavi in kakšni - lahko se govori, da so to nacionalni, državni, vendar niso - se enostavno v tistem trenutku odpre neko sejo, ki teče, ugotovi, da je treba neko točko zaključiti iz različnih razlogov in jo prenesti na tisto sejo, ki je sklicana - mislim, da je taka praksa povsem skregana tudi s črko poslovnika, da ne govorimo o tem, kaj naj bi predstavljal poslovnik, kaj naj bi predstavljala v demokratični parlamentarni ureditvi procedura. Torej, zakoni, postopki in procedura so predvsem zato, da se onemogoči izigravanje, da se onemogoči samovoljo in tako naprej. Ne trdim, da je tukaj samovolja, to je pretrda beseda. Ampak v bistvu gre za to; odpiramo 10. sejo, zato da eno točko, ki jo je treba zaključiti - ker jo je vlada daleč, daleč po tem, ko je bil določen predlog vložen, ugotovila, da mora pač nekaj narediti in da je to treba narediti do konca leta. Ampak to je ugotovila nekaj dni nazaj. Prišla je s predlogom zakona, glede na naš poslovnik dveh zakonov naenkrat ne moremo obravnavati, lahko se pa gremo take proceduralne vragolije, da odpremo sejo, prestavimo točko, začnemo tam sejo, vržemo dol točko itn. Mislim, da te zadeve peljejo točno v to smer, kar se kaže, da ta parlament pač izgublja vse tisto, kar je morda kdaj imel oziroma še tisto malo zaupanja in malo vere, da deluje po nekih normalnih parlamentarnih procedurah, kakršne poznajo v tistih državah, v skupnost katerih bi radi prišli. Ampak na tak način zelo, zelo težko.
Naša poslanska skupina se bo pri odločanju o tem predlogu, zato da bo pač omogočila večini, da dela tako, kot si je zastavila, vzdržala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospod Mozetič. Še kratko pojasnilo. Danes zjutraj sem tudi sklical delovni pogovor vodij poslanskih skupin prav o tem vprašanju. Gre za vprašanje procedur. Ker je vlada v zahtevi za izredno sejo predlagala, da se med drugim obravnava tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku - hitri postopek in v tem zakonu je tudi zapisano in danes je gospa Kolarjeva v tem delovnem pogovoru utemeljila, zakaj je pomembno, da bi bil ta zakon sprejet do 1.1.1999. Zaradi zadev, ki se dotikajo davčnega postopka in davčne službe, in ker je v proceduri sprememba zakona o davčnem postopku po skrajšanem postopku predlagatelja gospoda Mozetiča, bi bilo več možnih načinov, da v skladu s poslovnikom lahko obravnavamo tudi predlog vlade. Vemo, da na skrajšani postopek ni možno vlagati amandmajev, ki so zapisani v drugih členih, razen tistih, ki so odprti. Včeraj zvečer sem bil obveščen s strani predsednika odbora za finance, da obstaja tudi možnost, da bi se dogovorili s predlagateljem zakona, da bi umaknil svoj zakon iz procedure, s tem pa tudi dobil zavezo vlade, da bo njegova rešitev vgrajena v samo spremembo zakona z vladne strani, smo se danes srečali. Ker v celoti tega dogovora ni bilo, samo predlagam - in to gre v plus tudi predlagatelju - da se zakon, ki je na 10. seji, prestavi na 29. izredno sejo. To je zakon o davčnem postopku - skrajšani postopek, predlagatelja gospoda Mozetiča. Mislim, da to ni kršitev poslovnika, da je to edini korekten način, da bo na 29. izredni seji ta zakon uvrščen in da se potem sploh še omogoči, da bo v mesecu decembru tudi vladni zakon prišel skozi proceduro. Želi še kdo od poslanskih skupin besedo? (Ne želi.) Razpravo zaključujem.
(Pripomba iz klopi.) Predlagatelj za predložitev zakona sem bil pravzaprav predsedujoči. Niste bili vi kot predlagatelj za predložitev. Proceduralni predlog sem jaz predlagal. Mislim, da je to smiselno. Prosim? Proceduralni odgovor. Prosim.

MIROSLAV MOZETIČ: Hvala lepa. Samo da bo jasno, kaj je za predlagatelja dobro, kaj ni; to bo pač sam presodil. To je ena stvar.
Druga stvar. Ni res, če bi vlada res predlagala, da bo vgradila v svoj zakon tisto, kar je v predlogu zakona, ki sem ga jaz predlagal, potem bi bil takoj za to. Potem sem takoj za to. Vendar vlada ni to predlagala. Vlada je predlagala povsem nekaj drugega. Tisto, kar vlada predlaga, bom potem, ko bo prišla dnevnega reda na vrsto, obrazložil. Tako da naj bo jasno, da ne bi sedaj izpadlo - glede na to, kar je gospod predsednik rekel - kot da se jaz grem neko nagajanje ali nekaj takega. Ni res.
Tudi procedura, bom še enkrat ponovil; na ta način, kot sicer predsedujoči razlaga poslovnik, in tudi lahko večina odobri, da je njegova razlaga točna, tako kot smo dobili nedolgo nazaj, ko je pač večina odločila, da so vsi ministri sedeli v klopi, čeprav je sedel samo eden, saj to je možno, ampak to je možno samo v tem našem parlamentu. Še enkrat, ni res, da jaz zavračam dogovor in da je vlada ponudila, da vgradi v zakon točno tisto, kar je v mojem predlogu - to pa ni res.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Umikam svoj del razprave, kjer sem govoril o stališčih vlade, ker jih v celoti ne poznam. Jaz sem samo razumel našo razpravo, da bi bilo možno v okviru hitrega postopka z amandmaji rešitve, ki so bile v vašem zakonu, vgraditi v zakon. Ampak nisem bil obveščen o detajlnih dogovorih, tako da samo glede procedure menim, da je korektno izpeljana, v skladu s poslovnikom.
Na glasovanje dajem torej predlog sklepa: "Predlog zakona o spremembi zakona o davčnem postopku, skrajšani postopek, EPA-481 se preloži na 29. izredno sejo državnega zbora."
Navedeni proceduralni predlog dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (66 prisotnih.)
Kdo je za navedeni proceduralni predlog? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani proceduralni sklep sprejet.
S tem tudi zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 10. sejo državnega zbora.

(SEJA JE BILA PREKINJENA DNE 25.11.1998 OB 10.22 URI.)


Zadnja sprememba: 11/26/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej