Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Z A K O N

O SPREMEMBI ZAKONA O
SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-A)


1. člen

V zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99) se črta 306. člen.

2. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 030-01/92-2/12
Ljubljana, dne 21. julija 2000Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.


Zadnja sprememba: 08/24/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni