Sprejeti zakoni / akti


Namen dokumentne baze

V dokumenti bazi so besedila vseh sprejetih zakonov (aktov) skupaj z osnovnimi podatki: naslov zakona, klasifikacijska številka, EPA, kratica, predlagatelj, seja DZ, na akteri je bil zakon (akt) sprejet, deskriptorji, objava v URL.

ˆ 1996-1998 Državni zbor in SRC-INFO d.o.o. Ljubljana