Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

RazširiSkrči
Predlogi zakonov na U
naslov (kratica)
Happy IconShow details for Ugovor Republike Slovenije zoper pridržek Islamske republike Afganistan k 18. členu Protokola proti tihotaplUgovor Republike Slovenije zoper pridržek Islamske republike Afganistan k 18. členu Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
Happy IconShow details for Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne IrsZakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK)

Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov