Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

RazširiSkrči
Predlogi zakonov na V
naslov (kratica)
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1AZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A)
Happy IconShow details for Vmesno poročilo o pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi mehiškimi državaVmesno poročilo o pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi mehiškimi državami o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
Unopened folder IconShow details for Zakon o dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B)  Zakon o dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B)

Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov