Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

RazširiSkrči
Predlogi zakonov na P
naslov (kratica)
Happy IconShow details for Pobuda za odpoved Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 45 o zaposlovanju žensk pri podzemnih delih v Pobuda za odpoved Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 45 o zaposlovanju žensk pri podzemnih delih v rudnikih vseh kategorij
Happy IconShow details for Pobuda za odpoved Konvencije o Centru Jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj in odpoved PrPobuda za odpoved Konvencije o Centru Jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj in odpoved Protokola o privilegijih in imunitetah Centra Jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj
Happy IconShow details for Pobuda za odpoved Konvencije o nočnem delu žensk, zaposlenih v industriji (spremenjena 1948); (Konvencija MOPobuda za odpoved Konvencije o nočnem delu žensk, zaposlenih v industriji (spremenjena 1948); (Konvencija MOD št. 89),
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Izbirnega protokola h Konvenciji o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebPobuda za podpis Izbirnega protokola h Konvenciji o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicahPobuda za podpis Izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentovPobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometPobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o prirejanju izidov športnih tekmovanj na 13. Konferenci ministrov zPobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o prirejanju izidov športnih tekmovanj na 13. Konferenci ministrov za šport Sveta Evrope, 17. in 18. septembra 2014 v Magglingenu/Macolinu, Švica
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organiPobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjemPobuda za podpis Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, kiPobuda za podpis Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uprabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Protokola k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevPobuda za podpis Protokola k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Protokola o pristopu Republike Albanije k Severnoatlantski pogodbi in Protokola o pristopu RePobuda za podpis Protokola o pristopu Republike Albanije k Severnoatlantski pogodbi in Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Protokola o privilegijih in imunitetah enotnega sodišča za patentePobuda za podpis Protokola o privilegijih in imunitetah enotnega sodišča za patente
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelkiPobuda za podpis Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Protokola, s katerim se spreminja Konvencija o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevaPobuda za podpis Protokola, s katerim se spreminja Konvencija o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah in dopolnitvah SporazumaPobuda za podpis Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča "Tromeja"
Happy IconShow details for Pobuda za podpis Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne protikorupcijske akademije kot mednarodne organizacijePobuda za podpis Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne protikorupcijske akademije kot mednarodne organizacije
Happy IconShow details for Pobuda za pogajanja o Pogodbi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izročitviPobuda za pogajanja o Pogodbi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izročitvi
Happy IconShow details for Pobuda za pogajanja o Pogodbi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o medsebojni pravni pomPobuda za pogajanja o Pogodbi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah
Happy IconShow details for Pobuda za prenehanje veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o Pobuda za prenehanje veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev Republike Slovenije
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizmaPobuda za sklenitev Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Albanijo, Republiko Avstrijo, Bosno in HercegPobuda za sklenitev Dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Albanijo, Republiko Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Madžarsko, Republiko Makedonijo, Republiko Moldovo, Črno goro, Romunijo, Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNA, daktiloskopskih podatkov in podatkov iz registrov vozil
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev dvostranskih sporazumov o zračnem prometu Republike Slovenije z Državo Kuvajt, z AzerbajPobuda za sklenitev dvostranskih sporazumov o zračnem prometu Republike Slovenije z Državo Kuvajt, z Azerbajdžanom, z Republiko Južno Afriko in z Jamajko
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Konvencije Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi dobrinamiPobuda za sklenitev Konvencije Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi dobrinami
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izročitviPobuda za sklenitev Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izročitvi
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojnem izvrševanju sodnih odloPobuda za sklenitev Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o pravni pomoči v kazenskih zadevahPobuda za sklenitev Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o pravni pomoči v kazenskih zadevah
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Pogodbe med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju v boju protPobuda za sklenitev Pogodbe med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev pogodbe o prenehanju veljavnosti intra – EU bilateralnih investicijskih pogodb in o doloPobuda za sklenitev pogodbe o prenehanju veljavnosti intra – EU bilateralnih investicijskih pogodb in o določitvi prehodnega obdobja za arbitražne postopke v intra - EU investicijskih sporih vključno s postopki na podlagi Pogodbe o energetski listini
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za kredit v znPobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za kredit v znesku do 250 milijonov evrov, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/VII
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za kredit v znPobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za kredit v znesku do 300 milijonov evrov, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/VIII
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za okvirno posPobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za okvirno posojilo v znesku do 30 milijonov evrov, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, za financiranje okoljskih naložb
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Pogodbe o policijskemPobuda za sklenitev Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Pogodbe o policijskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o spremPobuda za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani, dne 12. junija 1996 in spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani, dne 7. septembra 2012
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Protokola o preprečevanju onesnaženja voda, ki ga povzroča plovba, ki bo predložen v sPobuda za sklenitev Protokola o preprečevanju onesnaženja voda, ki ga povzroča plovba, ki bo predložen v sprejem 1. junija 2009 v Beogradu, Srbija
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Protokola o spremembah in dopolnitvah Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko AvstPobuda za sklenitev Protokola o spremembah in dopolnitvah Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Protokola o spremembah Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanPobuda za sklenitev Protokola o spremembah Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje z dne 22. junija 1998
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Protokola o spremembah Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanPobuda za sklenitev Protokola o spremembah Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje z dne 1. oktobra 1997
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Protokola o spremembah Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in VladoPobuda za sklenitev Protokola o spremembah Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno repuPobuda za sklenitev Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja, spremenjenega s protokolom 17. maja 2011
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno repuPobuda za sklenitev Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja, spremenjenega s protokolom z dne 17. maja 2011
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Splošnega sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Kraljevino Savdsko ArabijoPobuda za sklenitev Splošnega sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Kraljevino Savdsko Arabijo
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Albanijo, Republiko Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Republiko BolgPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Albanijo, Republiko Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Madžarsko, Republiko Makedonijo, Republiko Moldovo, Črno goro, Romunijo, Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNA, daktiloskopskih podatkov in podatkov iz registrov vozil
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o sodelovanju v boju proti kriminPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o sodelovanju v boju proti kriminaliteti
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji drugega tira Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji drugega tira železniške povezave Divača - Koper
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazniPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazni Mednarodnega kazenskega sodišča
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o policijskem sodelovanjuPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o policijskem sodelovanju
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zavarovanju obmejnih delavcev zaPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zavarovanju obmejnih delavcev za primer brezposelnosti
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o socialni varnostiPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o socialni varnosti
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o čezmejnem policijskem sodelovPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o čezmejnem policijskem sodelovanju in sodelovanju drugih organov za zatiranje kriminalitete
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o obnavljanju, označevanju in vPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o obnavljanju, označevanju in vzdrževanju skupne državne meje
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o socialnem zavarovanjuPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o socialnem zavarovanju
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo o socialni varnostiPobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo o socialni varnosti
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o neposredni izmenjavi Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o neposredni izmenjavi osebnih podatkov imetnikov pogrešanih, izgubljenih ali ukradenih potnih listin
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev sporazuma med Rusko federacijo in Republiko Slovenijo o sodelovanju na področju posvojitvPobuda za sklenitev sporazuma med Rusko federacijo in Republiko Slovenijo o sodelovanju na področju posvojitve otrok
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Pobuda za sklenitev Sporazuma med Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Makedonije, Vlado Črne gore, Vlado Republike Srbije in Vlado Republike Slovenije o ustanovitvi Balkanske zdravstvene namenske sile
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij (ICPEPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij (ICPE) glede sedeža Mednarodnega centra za promocijo podjetij
Unopened folder IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oborožPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o sodelovPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o medsebojnem varovanjPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o medsebojnem varovanju izmenjanih tajnih podatkov
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kirgiške republike o mednarodnem cestnemPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kirgiške republike o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o medsebojnem varovPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o medsebojnem varovanju tajnih podatkov
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o mejnem železniškem prometuPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o mejnem železniškem prometu
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine o programu delovnih pPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine o programu delovnih počitnic
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o zaposlovanju obmejniPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o zaposlovanju obmejnih delavcev in ključnega osebja, izmenjavanju informacij s področja trga delovne sile in spodbujanju skupnih projektov na področju politik trga delovne sile
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o policijskem sodePobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o policijskem sodelovanju
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o medsebojni pomočiPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o izmenjavi in medsebojnPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o skupnem načrtovanjuPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o skupnem načrtovanju in izgradnji skupnega mejnega prehoda Meje/Zlogonje z izmenjavo not
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o upravljanju, vzdržePobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o upravljanju, vzdrževanju, rekonstrukcijah in nadomestnih gradnjah mostov v obmejnem pasu med obema državama
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o medsebojni pomoči priPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljaPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tadžikistan o mednarodnem cestPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tadžikistan o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije o cestnem prevozu potnPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije o cestnem prevozu potnikov in blaga
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izmenjavi informacij iPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izmenjavi informacij in nadzorovanju izpolnjevanja obveznosti namenske uporabe bojnih sredstev iz sestave prenosljivega raketnega sistema 9K338 in lansirnih naprav 9S846 Strelec (Igla)
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojaško-tehničnem soPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojaško-tehničnem sodelovanju
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o medsebojnePobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodePobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju in boju proti težjim oblikam kriminala
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado združenih držav Amerike o plačilu zaosPobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado združenih držav Amerike o plačilu zaostalih obrokov dolga do Vlade Združenih držav Amerike, vključno z njenimi agencijami
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o četrti spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za raPobuda za sklenitev Sporazuma o četrti spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD) v zvezi z uvedbo sistema notranjih davkov
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o prenehanju Sporazuma o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in Pobuda za sklenitev Sporazuma o prenehanju Sporazuma o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in naprav, ki jih zagotavlja in upravlja EUROCONTROL v srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prostoru (CEATS)
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in državo IzraelPobuda za sklenitev Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in državo Izrael
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko SingapurPobuda za sklenitev Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Singapur
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Rusko federacijoPobuda za sklenitev Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Združenimi arabskimi emiraPobuda za sklenitev Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Združenimi arabskimi emirati
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove ZelandijePobuda za sklenitev Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike SlovenijPobuda za sklenitev Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnem prevozu med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko EgiptPobuda za sklenitev Sporazuma o zračnem prevozu med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike KitaPobuda za sklenitev Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike BelorusijePobuda za sklenitev Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije
Unopened folder IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado JaponskePobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratičnePobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove ZelandijePobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike ArgentinePobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike IrakPobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Irak
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike KazahstanPobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado TurkmenistanaPobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev sporazumov med Vlado Republike Slovenije in vladami partnerskih držav o mednarodnem razvoPobuda za sklenitev sporazumov med Vlado Republike Slovenije in vladami partnerskih držav o mednarodnem razvojnem sodelovanju in seznam partnerskih držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila sklenitev sporazuma
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev spremenjene Evropske konvencije o filmski koprodukcijiPobuda za sklenitev spremenjene Evropske konvencije o filmski koprodukciji
Happy IconShow details for Pobuda za sklenitev Temeljnega sporazuma med Svetovno zdravstveno organizacijo in Vlado Republike Slovenije o Pobuda za sklenitev Temeljnega sporazuma med Svetovno zdravstveno organizacijo in Vlado Republike Slovenije o vzpostavitvi odnosov za sodelovanje na področju tehničnega svetovanja
Happy IconShow details for Pobuda za sprejem Konvencije o nadomestilu škode tretjim osebam, ki je povzročena z dejanjem nezakonitega vmPobuda za sprejem Konvencije o nadomestilu škode tretjim osebam, ki je povzročena z dejanjem nezakonitega vmešavanja z zrakoplovom, in Konvencije o nadomestilu škode, ki jo zrakoplov povzroči tretjim osebam
Happy IconShow details for Pobuda za sprejem protokolov o spremembi Konvencije o zatiranju nezakonitih aktov zoper varnost civilnega zrakPobuda za sprejem protokolov o spremembi Konvencije o zatiranju nezakonitih aktov zoper varnost civilnega zrakoplovstva in Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov
Happy IconShow details for Pobudo za sklenitev Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Pobudo za sklenitev Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F)  Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F)
Happy IconShow details for Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)  Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E)  Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E)
Happy IconShow details for Predlog dopolnitve seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja in podpis tipski osnutekPredlog dopolnitve seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja in podpis tipski osnutek Sporazuma o spodbujanju in zaščiti naložb
Happy IconShow details for Predlog sporazumnega prenehanja Konvencije o izročanju krivcev med Srbijo in Švico iz leta 1887Predlog sporazumnega prenehanja Konvencije o izročanju krivcev med Srbijo in Švico iz leta 1887
Happy IconShow details for Predlog za odobritev vzorčnega modela Sporazuma OECD o izmenjavi informacij v davčnih zadevah in seznam držPredlog za odobritev vzorčnega modela Sporazuma OECD o izmenjavi informacij v davčnih zadevah in seznam držav ter drugih ozemelj, ki jim bo Republika Slovenija predlagala sklenitev dvostranskih sporazumov
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A)  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A)

Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov