Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

RazširiSkrči
Predlogi zakonov na R
naslov (kratica)
Happy IconShow details for Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU)
Happy IconShow details for Zakon o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami Zakon o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (MPSEUNZ)
Happy IconShow details for Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembi 56. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (MPSKMCL)
Happy IconShow details for Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK (MMFEULAK)  Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK (MMFEULAK)

Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov