Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

RazširiSkrči
Predlogi zakonov na O
naslov (kratica)
Happy IconShow details for Odpoved Sporazuma med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja podjetij, ki se ukvarjaOdpoved Sporazuma med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja podjetij, ki se ukvarjajo s pomorskim in zračnim prometom, ki ga je Republika Slovenija prevzela z Aktom o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-F)  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-F)
Unopened folder IconShow details for Zakon o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E)  Zakon o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E)

Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov