Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Hide details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Naslov zakona: Akt o nasledstvu mednarodnih pogodb, sklenjenih v zvezi s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini (GATT), katerih članica je bila nekdanja SFRJ
Klasifikacijska številka:437-01/92-6/1
EPA:
Kratica:
Seja DZ:02/21/1994
Objava v Ur. listu:MP 4/94, 03/11/1994 (stran 175)
SOP:1994-02-0031


A K T
O NASLEDSTVU MEDNARODNIH POGODB, SKLENJENIH V ZVEZI
S SPLOŠNIM SPORAZUMOM O CARINAH IN TRGOVINI (GATT),
KATERIH ČLANICA JE BILA NEKDANJA SFRJ


Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije potrjuje notranjepravno nasledstvo naslednjih mednarodnih pogodb, katerih članica je bila nekdanja SFR Jugoslavija:

1. Sporazum o uporabi VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini in Protokola k sporazumu o uporabi VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini;
podpisan s strani SFRJ 1.11.1979 v Ženevi;
objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 1/82.

2. Sporazum o uporabi VI. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini;
podpisan s strani SFRJ 12.4.1979 v Ženevi;
objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 13/81.

3. Sporazum s strani SFRJ 12.4.1979 v Ženevi;
objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 13/81.

4. Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini;
podpisan s strani SFRJ 12.4.1979 v Ženevi;
objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 2/82.

5. Sporazum o govejem mesu;
podpisan s strani SFRJ 12.4.1979 v Ženevi;
objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 10/82.

6. Sporazum o mednarodni trgovini s tekstilom;
podpisan s strani SFRJ 20.12.1973 v ženevi;
objavljen Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 25/76.

7. Protokol o podaljšanju Sporazuma o mednarodni trgovini s tekstilom;
podpisan 31.7.1986 v Ženevi;
objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 8/88.

Republika Slovenija sprejema mednarodne pogodbe, navedene v tem aktu, brez pridržkov.

Ta akt in informacija o potrditvi statusa države pogodbenice s strani depozitarja se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.Št. 437-01/92-6/1
Ljubljana, dne 21. februarja 1994.


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik
Zadnja sprememba: 04/29/1999
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti