Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Hide details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Naslov zakona: Ugotovitveni sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve
Klasifikacijska številka:020-01 / 90 - 0004 / 0124
EPA:992 - II
Kratica:
Seja DZ:19. Redna, 02/29/2000
Objava v Ur. listu:22/2000, 03/10/2000 (stran 3152)
SOP:2000-01-0980

Na podlagi četrtega odstavka 15.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba US, 74/98 in 59/99 - odločba US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. februarja 2000 sprejel naslednji
S K L E PDržavni zbor RS ugotavlja, da imajo v Republiki Sloveniji status mesta, v skladu predpisi, ki so veljali v času podelitve, naslednja naselja: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica ob Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec.
Številka: 020-01/90-4/124
Ljubljana, 29. februarja 2000Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.Zadnja sprememba: 05/08/2007
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti