Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) in 14. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) je Državni zbor Republike Slovenije na 1. seji dne 28.11.1996 sprejel naslednje

S K L E P E

I

Potrdijo se mandati 87 poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, izvoljenim na volitvah 10. novembra 1996 po seznamu izvoljenih kandidatov:

1. ANTON ANDERLIČ, rojen 4.6.1956, stanujoč Topniška ul. 45, Ljubljana;

2. JOŽE AVŠIČ, rojen 20.2.1949, stanujoč, Topniška cesta 11, Brežice;

3. JOSIP BAJC, rojen 8.3.1949, stanujoč Matenja vas 70, Postojna;

4. ROBERTO BATTELLI, rojen 19.10.1954, stanujoč Ob spomeniku - D. Monumento 6, Bertoki -Bertocchi;

5. IGOR BAVČAR, rojen28.11.1955, stanujoč V Murglah 67/c, Ljubljana;

6. MAG. ANTON BERGAUER, rojen 29.8.1950, stanujoč Fram 58/a, Rače - Fram;

7. SAMO BEVK, rojen 27.8.1956, stanujoč Mestni trg 4, Idrija;

8. IVAN BOŽIČ, rojen 3.8.1939, stanujoč Rutarjeva 10, Tolmin;

9. STANISLAV BRENČIČ, rojen 8.4.1950, stanujoč Notranjska 29/b, Logatec;

10. FRANC ČEBULJ, rojen 21.8.1952, stanujoč Adergas 27, Cerklje na Gorenjskem;

11. VLADIMIR ČELIGOJ, rojen 6.7.1954, stanujoč Gubčeva 52, Ilirska Bistrica;

12. ANTON DELAK, rojen 20.8.1927, stanujoč Ul. Florjana Pohlina 3, Žalec;

13. VINCENCIJ DEMŠAR, rojen 21.1.1941, stanujoč Kopališka 22, Škofja Loka;

14. POLONCA DOBRAJC, rojena 8.3.1960, stanujoča Cigaletova 8, Ljubljana;

15. METOD DRAGONJA, rojen 22.8.1954, stanujoč Breg ob Savi 69/a, Kranj;

16. DR. JANEZ DRNOVŠEK, rojen 17.5.1950, stanujoč Murgle 77, Ljubljana;

17. GEZA DŽUBAN, rojen 6.11.1943, stanujoč Dolga ulica 78, Moravska Toplice;

18. ANDREJ FABJAN, rojen 8.5.1957, stanujoč Stražni vrh 1, Črnomelj;

19. DR. SLAVKO GABER, rojen 29.1.1958, stanujoč Mlinska 20, Ljubljana;

20. MARIO GASPARINI, dr.med., rojen 23.8.1935, stanujoč Levstikova 2, Izola;

21. ANDREJ GERENČER, rojen 28.11.1941, stanujoč Prešernova 17, Murska Sobota;

22. BENJAMIN HENIGMAN, rojen 5.1.1960, stanujoč Grič, Cesta V 7, Ribnica;

23. FRANC (FERI) HORVAT, rojen 26.9.1941, stanujoč Trubarjeva 5, Radenci;

24. PETER HRASTELJ, rojen 7.2.1935, stanujoč Trubarjeva ulica 30, Laško;

25. DR. HELENA HREN VENCELJ, rojena 13.4.1939,stanujoča Sinja Gorica 18, Vrhnika;

26. IVO HVALICA, rojen 18.5.1936, stanujoč Zagrad 1, Nova Gorica;

27. BRANKO JANC, rojen 26.4.1956, stanujoč Grebenčeva 5/a, Krško;

28. JANEZ JANŠA, rojen 17.9.1958, stanujoč Brinje I 55, Grosuplje;

29. FRANC JAZBEC, rojen 11.9.1954, stanujoč Draga 3, Štore;

30. ZMAGO JELINČIČ, rojen 7.1.1948, stanujoč Tivolska 13, Ljubljana;

31. MIRAN JERIČ, rojen 6.6.1958, stanujoč Trg F. Kozarja 14, Hrastnik;

32. JOŽEF JEROVŠEK, rojen 1.2.1950, stanujoč Spodnja Nova vas 39, Slovenska Bistrica;

33. AURELIO JURI, rojen 27.7.1949, stanujoč Cankarjeva 10, Koper;

34. JELKO KACIN, rjen 26.11.1955, stanujoč Sp. Besnica 66/a Kranj;

35. FRANC KANGLER, rojen 8.7.1965, stanujoč Cesta 4. julija 61, Duplek;

36. IVAN KEBRIČ,rojen 18.12.1925, stanujoč Ul. Pohorskega bataljona 63, Maribor;

37. BRANKO KELEMINA, rojen 20.8.1952,stanujoč Blanca 48, Sevnica;

38. BOJAN KONTIČ, rojen 23.7.1961, stanujoč Koroška 33/a, Velenje;

39. MAG. JANEZ KOPAČ, rojen 28.7.1961, stanujoč Medno 31/a, Ljubljana;

40. JOŽEF KOŠIR, rojen 20.10.1946, stanujoč Cesta pod hribom 8, Zreče;

41. ALOJZ KOVŠE, rojen 20.6.1955, stanujoč Tomšičeva 10/a, Velenje;

42. JANEZ KRAMBERGER, rojen 1.11.1961, stanujoč Sp. Porčič 20, Lenart;

43.DR. MAJDA-ANA KREGELJ-ZBAČNIK,rojena 11.4.1945, stanujoča Ravenska pot 33, Škofljica;

44. RAFAEL KUŽNIK, rojen 1.1.1958, stanujoč Sela 26, Novo mesto;

45. DARJA LAVTIŽAR-BEBLER, rojena 10.10.1950, stanujoča Župančičeva 2, Ljubljana;

46. PETER LEŠNIK,rojen 15.4.1944, stanujoč Štrekljeva 70, Maribor;

47. ZORAN LEŠNIK, rojen 21.9.1936, stanujoč Pesnica pri Mariboru 35/f, Pesnica;

48. MIROSLAV LUCI, rojen 31.1.1946, stanujoč Ulica Lackove čete 44, Ptuj;

49. JURIJ MALOVRH, rojen 22.4.1946, stanujoč Podgrad 38/a, Šentjur;

50. ALEKSANDER MERLO, dr.med., rojen 11.2.1952, stanujoč Ljubljanska cesta 6, Postojna;

51. JANEZ MEŽAN, rojen 22.11.1952, stanujoč, Rogovila 21, Novo mesto;

52. RUDOLF MOGE, rojen 20.3.1944, stanujoč Terčeva 16, Maribor;

53. JOŽE MOŽGAN, rojen 25.5.1941, stanujoč Na Kresu 20, Železniki;

54. DARINKA MRAVLJAK, rojena 3.2.1965, stanujoča Partizanska 2, Radlje ob Dravi;

55. EDA OKRETIČ-SALMIČ, rojena 19.5.1951, stanujoča Petronijeva 7, Koper;

56. BORUT PAHOR, rojen 2.11.1963, stanujoč Na pristavi 47, Nova Gorica;

57. ANTON PARTLJIČ, rojen 5.8.1940, stanujoč Dvoržakova 10, Maribor;

58. RUDOLF PETAN, rojen 23.6.1949, stanujoč Mizarska 30, Slovenske Konjice;

59. ALOJZ PETERLE, rojen 5.7.1948, stanujoč Vodovodna cesta 3/a Ljubljana;

60. JANEZ PODOBNIK, rojen 17.9.1959, stanujoč Sedejev trg 3, Cerkno;

61. MARJAN PODOBNIK, rojen 24.12.1960, stanujoč Goriška 39, Cerkno;

62. FRANC POTČNIK, rojen 23.8.1955, stanujoč Gubno 38, Kozje;

63. MIRAN POTRČ, rojen 27.3.1938, stanujoč Poljanska 19, Ljubljana

64. MARIA POZSONEC, rojena 16.1.1940, stanujoča Dolga vas 4/c, Dolga vas;

65. JAKOB PRESEČNIK, rojen 23.7.1948, stanujoč Podvrh 31, Mozirje;

66. CIRIL PUCKO, rojen 7.9.1958,stanujoč Poljanska 3, Turnišče;

67. FRANC PUKŠIČ, rojen 24.11.1955, stanujoč Vitarovci 43/c, Destrnik - Trnovska vas;

68. DR. CIRIL RIBIČIČ, rjen 30.6.1947, stanujoč Valvazorjeva 7, Ljubljana;

69. FRANCI ROKAVEC, rojen 12.9.1963, stanujoč Zgornja Jevnica 12, Litija;

70. PAVEL RUPAR, rojen 21.5.1960,stanujoč Cesta Kokrškega odreda 27, Tržič;

71. CIRIL SMRKOLJ, rojen 22.9.1949, stanujoč Šentožbolt 1, Lukovica;

72. BORIS SOVIČ, rojen 30.10.1956, stanujoč Gosposvetska 24, Maribor;

73. JOŽEF ŠKOLČ, rojen 19.8.1960, stanujoč Švabičeva 1, Ljubljana;

74. BOGOMIR ŠPILETIČ, rojen 1.11.1961, stanujoč Morova 29, Kočevje;

75. JOŽEF ŠPINDLER, rojen 13.9.1943, stanujoč Maistrova 2, Ljutomer;

76. DAVORIN TERČON, rojen 2.1.1961, stanujoč Cesta na Lenivec 16, Sežana;

77. ZORAN THALER, rojen 21.1.1962, stanujoč Slomškova 25, Ljubljana;

78. BRANKO TOMAŽIČ, rojen 4.5.1961, stanujoč Vrhpolje 77, Vipava;

79. HERMAN TOMAŽIČ, rojen 4.8.1943, stanujoč Prisoja 4, Radlje ob Dravi;

80. VILI TROFENIK, rojen 5.9.1943, stanujoč Mihovci pri Veliki nedelji 14, Ormož;

81. JANKO VEBER, rojen 30.7.1960, stanujoč Ul. Heroja Marinclja 9, Kočevje;

82. ALOJZ VESENJAK, rojen 8.5.1941, stanujoč Placerovci 30, Gorišnica;

83. DR. FRANC ZAGOŽEN, rojen 3.12.1942, stanujoč Volog 20, Nazarje;

84. DR. JOŽE ZAGOŽEN, rojen 3.3.1951, stanujoč Hafnerjeva 6/a Ljubljana;

85. MIRKO ZAMERNIK,rojen 8.11.1964, stanuoč Podvolovljek 42, Luče;

86. JOŽEF ZIMŠEK, rojen 11.3.1944, stanujoč Celovška 9, Celje;

87. FRANC ŽNIDARŠIČ, rojen 11.12.1940, stanujoč Cankarjeva 33, Trebnje;

II

Potrdi se poslanski mandat IZIDORJU REJCU, rojenemu 5.11.1936, stanujočemu Vodovodna 3, Ljubljana in s tem zavrneta pritožbi Neve Miklavčič Predan in Marjane Košir v delu, ki se nanaša na mandat Izidorja Rejca.

III

Potrdi se poslanski mandat MIROSLAVU MOZETIČU, rojenemu 7.2.1950, stanujočemu Vaše 5/d, Medvode in s tem zavrneta pritožbi Neve Miklavčič Predan in Marjane Košir v delu, ki se nanaša na mandat Miroslava Mozetiča.

IV

Potrdi se poslanski mandat mag. MARIJANU SCHIFRERJU, rojenemu 4.6.1922, stanujočemu Lomag delmirador, Temple 2688, Buenos Aires, Argentina in s tem zavrneta pritožbi Neve Miklavčič Predan in Marjane Košir v delu, ki se nanaša na mandat mag. Marijana Schiffrerja.Št. 20-02/92-27
Ljubljana, dne 28. novembra 1996.


Predsedujoči
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Marijan Schiffrer
Zadnja sprememba: 03/08/1999
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti