SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 

Red za zasluge


LETO 2020

Dr. Edvard Gobec
za življenjsko delo in prispevek k prepoznavnosti Slovenije in obogatitev spoznanj o dosežkih Slovencev v svetu.

Andrej Šter
za vsestransko pomoč našim državljanom v svetu, še posebno v času pandemske krize.

Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb
za devetdeset let skrbi za ohranitev in razvoj slovenstva na Hrvaškem.

Jože Strgar
za dolgoletno prizadevanje za sožitje in uveljavljanje evropskih vrednot ter kot prvi župan Ljubljane v samostojni Sloveniji.

Zveza glasbene mladine Slovenije
za izjemen prispevek k razvoju in širjenju glasbene kulture in ustvarjalnosti med mladimi.LETO 2019

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
za strokovno in organizacijsko pomoč slovenskim obrtnikom in podjetnikom.

Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb
za devetdeset let skrbi za ohranitev in razvoj slovenstva na Hrvaškem.

dr. Masanori Yamauchi
za izjemne zasluge pri uveljavljanju slovenske znanosti v svetu.

dr. Borut Marjan Sturm
za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Avstriji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga.

Rudi Pavšič
za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Italiji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga.

Tamara Blažina
za delovanje za slovensko manjšino v Italiji v dveh mandatnih obdobjih v Italijanskem parlamentu.

dr. Marjeta Zorc
za izjemne dosežke na področju medicine in za nove pristope pri uspešnem zdravljenju srčno-žilnih bolezni v slovenskem in mednarodnem prostoru.

José Graziano da Silva, generalni direktor Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo – FAO
za neprecenljiv prispevek k svetovni prepoznavnosti pomena čebel za trajnostno kmetijstvo in prehransko varnost v svetu in k uspešni uveljavitvi slovenske pobude za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel.

dr. Janez Gabrijelčič
za izjemno zamisel o Rastoči knjigi in za njeno uveljavljanje pri nas in v tujini.

dr. Ana Krajnc
za velik prispevek k razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji in drugje ter pri uveljavitvi Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Ivo Velíšek
za izjemne zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju in krepitvi odnosov med Slovenijo in Češko na kulturnem področju.

Računsko sodišče Republike Slovenije
ob 25-letnici delovanja in uspešnega izpolnjevanja poslanstva neodvisnega, učinkovitega in odgovornega nadzora nad porabo javnih sredstev.

mag. Ivan Sivec
za izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest.

Državna enota Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
za dolgoletno uspešno uničevanje neeksplodiranih bojnih sredstev.LETO 2018

Dr. Zvezdan Pirtošek
za izjemno prodorno, visoko strokovno in človekoljubno delovanje na področju demence

Štefanija Lukič Zlobec
za izjemno požrtvovalno delo z obolelimi in njihovimi svojci v okviru Slovenskega združenja za pomoč pri demenci – Spominčica

Zveza društev general Maister in mag. Milan Lovrenčič
za zasluge pri ohranjanju spomina na generala Maistra

Darko Brlek
za prispevek k slovenski kulturi ter zasluge za programsko odličnost in mednarodno odmevnost kulturno-umetniških prireditev v Ljubljani in Sloveniji

SILA-IWCL Mednarodno združenje žensk Ljubljana
za izjemno uspešno človekoljubno delovanje prejme ob 25-letnici

Revija GASILEC, glasilo slovenskih gasilcev
za neprecenljiv prispevek k strokovni rasti slovenskega gasilstva in utrjevanju vrednot solidarnosti in medsebojne pomoči

Policijski orkester
za vrhunski prispevek k utrjevanju tradicije slovenske pihalne glasbene umetnosti ob 70-letnici svojega delovanja


LETO 2017

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
ob 90-letnici organizirane zdravstvene nege in babištva na Slovenskem

Slavko Pregl, priljubljeni slovenski mladinski pisatelj in angažirani kulturni delavec
za izjemen prispevek k slovenski kulturi in bralni kulturi mladih

Snovalci in ustvarjalci oglaševalske akcije "Slovenija, moja dežela"
za izjemen prispevek k razvoju slovenske tržne komunikacijske stroke in vzpostavljanju sodobnega slovenskega nacionalnega značaja in samozavesti

Alenka Bartl
za prispevek k razvoju kostumografije kot samostojne umetniške zvrsti v Sloveniji

dr. Ludvik Karničar
za prispevek k ohranjanju slovenistične tradicije na univerzi v Gradcu


Slovenska moška članska rokometna reprezentanca
za prispevek k uspešnemu razvoju slovenskega skupinskega športa

Garda Slovenske vojske
za uspešno in visoko profesionalno deloLETO 2016

Orkester Slovenske vojske
za ohranjanje tradicije vojaških orkestrov na Slovenskem in prispevek k bogati slovenski glasbeni kulturi

revija ACTA CARSOLOGICA
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega in svetovnega krasoslovja ter uveljavljanju slovenske znanosti v svetu prejme

Andrej Brvar
za dolgoletno prostovoljno delo v Planinski zvezi Slovenije ter izjemen prispevek k sooblikovanju nacionalne politike športa za vse

dr. Anna Elisabeth Prinz, veleposlanica Zvezne republike Nemčije v Republiki Sloveniji
za prispevek k okrepljenemu političnemu dialogu ter zasluge za poglobitev odnosov med državama na vseh področjih dvostranskega sodelovanja, od gospodarstva in znanosti do kulture in športa

Pierre-François Mourier, veleposlanik Francoske republike v Republiki Sloveniji
za zasluge pri poglobitvi prijateljskih odnosov med Slovenijo in Francijo na političnem, gospodarskem, znanstvenem, kulturnem in drugih področjih ter prispevek k vsebinski okrepitvi in raznovrstnosti odnosov med državama

Marc Lecourt, častni generalni konzul Republike Slovenije v Kneževini Monako
za pomemben prispevek h krepitvi prijateljskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kneževino Monako

dr. Kurt Oktabetz, častni konzul Republike Slovenije na avstrijskem Štajerskem
za prispevek k razvoju dobrih odnosov med Slovenijo in Avstrijo

Thomas J. Brandi, častni konzul Republike Slovenije v Washingtonu
za prispevek k razvoju dobrih odnosov med Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter za prizadevno delovanje v dobrobit slovenske skupnosti v Združenih državah Amerike

dr. Michl Ebner, nekdanji predsednik delegacije Evropskega parlamenta za odnose s Slovenijo
za prispevek pri vzpostavljanju dobrih odnosov med institucijami Evropske unije in Slovenijo pred njenim vstopom v povezavo ter za predanost uspešnemu delovanju Slovenije znotraj Evropske unije

Ekipa trenerjev smučarskih skakalcev
za prispevek k vrhunskim dosežkom A-reprezentance v smučarskih skokih

Zveza Romov Slovenije
za angažirani odnos Zveze Romov Slovenije pri uveljavljanju aktivnega državljanstva Romov in prizadevno delo za spoštovanje romskih pravic na kulturnem, izobraževalnem in političnem področju

Skupina slovenskih znanstvenikov, ki sodelujejo v eksperimentu Atlas v Evropskem laboratoriju za fiziko delcev CERN v Švici
za vrhunske znanstvene dosežke na področjih eksperimentalne fizike delcev in tehnološkega razvoja ter prispevek k uveljavljanju slovenske znanosti v mednarodnih raziskavah

dr. Jožef Smej
za življenjsko delo in bogat prispevek k duhovni nacionalni kulturi Slovencev

Zveza slovenskih organizacij
za zasluge pri uresničevanju temeljnih interesov slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem ob 60-letnici delovanjaLETO 2015

Svetovni slovenski kongres
za prispevek pri povezovanju Slovencev v zamejstvu in po svetu z domovino prejme ob petindvajsetletnici delovanja

Društvo slovenskih skladateljev
za 70-letni prispevek k oblikovanju slovenskega glasbenega življenja in nacionalne glasbene identitete

Miroslav Košuta
za prispevek h gledališkemu življenju na Tržaškem in svoj ustvarjalni opus

Mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi
za prispevek k uveljavljanju sodobne slovenske resne glasbe in utrjevanju enotnega slovenskega kulturnega prostora

dr. Janez Bogataj
za prispevek k prepoznavnosti in visokemu vrednotenju slovenske etnografske dediščine

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ)
ob 60-letnici delovanja za zasluge pri uresničevanju temeljnih interesov slovenske narodne skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini

Univerza v Novi Gorici
ob 20-letnici delovanja za izjemno uspešen razvoj in dosežke, s katerimi je oplemenitila slovenski visokošolski prostor

Društvo slovenskih izobražencev
za skrbno in sistematično ustvarjanje prostora za dialog, ki na študijskih dnevih Draga že pol stoletja povezuje matično, zamejsko in zdomsko Slovenijo

Aleksander Doplihar
za izjemen prispevek k vzpostavitvi in delovanju ambulante Pro Bono, ki skrbi za ljudi zunaj sistema zdravstvenega zavarovanja

Maja Haderlap
za izjemen literarni prispevek k umestitvi manjšinske in identitetne problematike v avstrijski, širši nemško govoreči in srednjeevropski prostorLETO 2014

Alfonz Nipič - Alfi
ob petdesetletnici neprekinjenega uspešnega glasbenega delovanja in za zasluge pri utrjevanju slovenske glasbene tradicije med slovenskimi rojaki v zamejstvu in zdomstvu

Komorni zbor Ave
za velik prispevek h kakovostnemu poustvarjanju slovenskega zborovskega izročila v preteklih tridesetih letih

prof. Doris Debenjak (posmrtno), prof. dr. Božidar Debenjak in Primož Debenjak, dipl. inž.
za slovenski prevod Slave vojvodine Kranjske,

Pevski zbor Srečko Kosovel Ajdovščina
za uresničevanje kulturnega poslanstva z uspešnim uveljavljanjem slovenskega zborovskega petja in krepitev narodne zavesti ob sedemdeseti obletnici delovanja

Anunciada Fernández de Córdova, veleposlanica Kraljevine Španije
za izjemen prispevek k poglabljanju vezi med Španijo in Slovenijo, posebej na področju kulturnega sodelovanjaLETO 2013

Phillip Ruddock
za prispevek pri podpori avstralskega parlamenta slovenskemu narodu v njegovem prizadevanju za mednarodno priznanje samostojne slovenske države

John J. Aquilina
za prispevek pri podpori Avstralije slovenskemu narodu v njegovem boju za neodvisnost in mednarodno priznanje samostojne slovenske države

Gareth Evans
za prispevek pri podpori avstralskega parlamenta slovenskemu narodu v njegovem prizadevanju za mednarodno priznanje samostojne slovenske države

Paul Filing
za prispevek pri podpori Avstralije slovenskemu narodu v njegovem boju za neodvisnost in mednarodno priznanje samostojne slovenske države

Viktor Blažič
za novinarski in publicistični prispevek pri vzpostavljanju svobodnih in demokratičnih temeljev slovenske družbe in njenega medijskega prostora

msgr. France Bole
za prispevek pri oblikovanju odprtega, demokratičnega slovenskega medijskega prostora prejme dolgoletni urednik mesečnika Ognjišče in ustanovitelj radia Ognjišča

Planinsko društvo Ljubljana - Matica
za vsestranski prispevek pri razvoju slovenskega planinstva in ob 120. obletnici društvenega dela

Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu
za delovanje v korist slovenske narodne skupnosti v Avstriji

Glasbena matica (Italija)
za delovanje v korist slovenske narodne skupnosti v Italiji

Mile Trampuš in Neva Trampuš
za prispevek k razvoju ljubiteljske kulture na področju folklorne dejavnosti, kakovostnega poustvarjanja slovenskega plesnega in glasbenega izročila ter oblačilne dediščine