Predsednik Pahor podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

Ljubljana, 15. 3. 2019 | sporočila za javnost

Danes, 15. marca 2019, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen poziv predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije je predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 15. februarja 2019 obvestil, da se s 27. septembrom 2019 izteče mandat sodnici Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.

Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev. Predsednik republike kandidate izbira izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Prav tako lahko predlaga več kandidatov kot je prostih mest sodnikov ustavnega sodišča.

Po tem, ko bo predsednik republike sprejel odločitev o izboru kandidata oziroma kandidatov za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata oziroma predlaganih kandidatov.

Predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati najkasneje do ponedeljka, 6. maja 2019 na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.